• September

     2.9.

     Slávnostné otvorenie školského roka

     2.9.

     Pedagogická rada

     3.9.

     Úprava okolia školy

     12.9.

      MZ 1.-4. roč.

     11.9

     PK G,B,CH

     12.9.

     PK D,ON,EV

     13.9.

     MZ ŠKD

     12.9.

     PK AJ,NJ,RJ

     10.9.

     PK TVŠ

     11.9.

     PK F,SP, T

     16.9.

     PK SJL, VV

     10.9.

      PK M,I

     16.-22.9

     Týždeň mobility

     20.9.

     Cvičenia v prírode

     18.9.

     Florbalový turnaj

     23.-30.9.

     Týždeň športu

     20.9

     Športovo-zábavné popoludnie na kol. korč. a

     kolobežkách

     16.-22.9

     Týždeň dobrovoľníctva

     25.9.

     Exkurzia Starina – 9.roč.

     26.9.

     Európsky deň jazykov

     27.9.

     Turistická vychádzka

     26.9.

     KOČaP

     27.9.

     Účelové cvičenie