• Archív - Súťaže

    • 2017/2018

     Obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku

     Dňa 16.1.2018 sa na Základnej škole T. J. Moussona Michalovce uskutočnilo obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovali:

     v kategórii 1A - Lukáš Ďurčák (VII.A), ktorý sa umiestnil na 8. mieste a

     v kategórii 1B - Adam Boboš (IX.B), ktorý sa umiestnila na 6. mieste.


     2016/2017

     Dňa 17.1.2017 sa na Základnej škole T. J. Moussona Michalovce uskutočnilo obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovali:

     kategória 1A - D. Bobošová - VII.A - 13. miesto
     kategória 1B - G. Fekésházyová - IX.B - 6. - 8. miesto


     2015/2016

     Shakespearov deň

     Vlastná tvorba (téma - Wonderful life):

     1. kategória - 5.,6.,7. ročník:

     2. miesto - Adam Boboš - VII.B

     2. kategória - 8.,9. ročník:

     1. miesto - Gabriela Fekésházyová - VIII.B

     3. kategória - cudzojazyčné prostredie:

     Ethan Uguen - cena poroty

     Prednes poézie a prózy:

     1. kategória:

     3. miesto - Radovan Kokoš - VI.A

     Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo

     kat. 1A - Adam Boboš VII.B - 4. miesto

     kat. 1B - Gabriela Fekésházyová  VIII.B - 7. miesto


     2014/2015

     Shakespearov deň

     Prednes poézie:

     M. Čičáková IX.B - 2. kategória - 3. miesto

     M. Gulová VII.A - 1. kategória - 3. miesto

     Olympiáda v anglickom jazyku - krajské kolo

     kategórii 1C - Ethan Uguen 6.B - 15. miesto

     Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo

     kategória 1A - Gabriela Fekésházyová 7.B - 3. miesto

     kategória 1B - Laura Mačeková 9.B - 4. miesto


     2013/2014

     Shakespeare´s Day - okresné kolo

     I. kategória

     Ema Praskajová - 2. miesto a Marianna Gulová - 3. miesto

     II. kategória 

     Miroslava Čičáková - 2. miesto a Simona Kicová - 3. miesto

     Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo

     Marko Babuka - 8.C - 10. miesto


     2012/2013

     Obvodné kolo olympiády v ANJ

     Našu školu úspešne reprezentovali:

     Laura Mačeková 7.A

     Katarína Nyitraiová 9.B


     2011/2012

     Olympiáda v anglickom jazyku - 3. a 4. ročník

     Ethan Uguen (3.B) - 2. miesto

     Lucia Vu Mai (4. A) - 7. miesto

     Adam Boboš (3.B) - 10. miesto

     Shakespearov deň

     Prednes poézie a prózy

     Kategória 5., 6., 7. roč.

     Miroslava Čičáková - 6. A

     Simona Kicová - 6. B - 3. miesto

     Kategória 8., 9. roč.

     Timea Husárová - 9. B - 3. miesto

     Divadelné predstavenie

     Žiačky získali diplom za nádherné predstavenie.

     Soňa Palovčíková - 6. A

     Viktória Palovčíková - 7. B

     Barbora Bobošová - 7. B

     Slávka Bocanová - 7. B

     Denisa Staruchová - 7. B

     Ráchel Verbovská - 7. B

     Zuzana Praskajová - 7. B

     Dominika Mindová - 7.B

     OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

     Laura Mačeková - 6.C. - 8. miesto


     2010/2011

     Olympiáda v anglickom jazyku pre 1. - 4. ročník základných škôl

     Kategória 1. - 2. roč. - cudzojazyčné prostredie

     1. miesto - Ethan Uguen

     Kategória 1. - 2. roč. 

     8. miesto - Ivan Popadič

     13. miesto - Sofia Frederika Hajdúková

      

     Krajské kolo Olympiády v AJ

     Tomáš Gerich - 9. A - 6. miesto

     Obvodové kolo Olympiády v AJ

     Kategória 1A

     Peter Dragúň - 7. B - 9. miesto

     Kategória 1C

     Tomáš Gerich - 9. A  - postupuje do krajského kola