• Učebné pomôcky

    •  Klikni na obrázok a zopakuj si azbuku, čísla, farby, živočíchy, názvy predmetov v triede,...

     smiley

                                                           

                   Azbuka                                            Škola, trieda                                       

         

                           Moja rodina                                     Oblečenie

                         

                    Môj deň                                  Môj domov, moja izba                                   

                   

                    Čo jeme                                      Ročné obdobia                                          

         

                         Živočíchy                                                          Doprava

                    

             Ovocie a zelenina                                Farby                                                    

                       Čísla