• Medzníky 2. svetovej vojny

    • Školský rok 2018/2019

     Dňa 26.04.2019 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo dejepisnej súťaže "Medzníky 2. svetovej vojny",

     pod záštitou Oblv SZPB v Michalovciach.

     Súťaže sa zúčastnilo 7 základných škôl z mesta a okresu.

     Umiestnenie škôl:

     1. miesto - ZŠ Krymská 5, Michalovce

     2. miesto - ZŠ Palín

     3. miesto - ZŠ Pavlovce nad Uhom

     Srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu!

     Školský rok 2017/2018

     Dňa 26.04.2018 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo dejepisnej súťaže "Medzníky 2. svetovej vojny",

     pod záštitou Oblv SZPB v Michalovciach.

     Súťaže sa zúčastnilo 7 základných škôl z mesta a okresu.

     Umiestnenie škôl:

     1. miesto - ZŠ Krymská 5, Michalovce

     2. miesto - ZŠ J. Švermu 6, Michalovce

     3. miesto - ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín 104

     Srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu!


     Školský rok 2016/2017

     Dňa 18.05.2017 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo dejepisnej súťaže "Medzníky 2. svetovej vojny", pod záštitou Oblv SZPB v Michalovciach. Súťaže sa zúčastnilo 9 základných škôl z mesta a okresu.

     Umiestnenie škôl:

     1. miesto - ZŠ Krymská 5, Michalovce

     2. miesto - ZŠ J. Švermu 6, Michalovce

     3. miesto - ZŠ Okružná 17, Michalovce