• Dejepisná olympiáda - Archív

    • 2016/2017

     Dejepisná olympiáda - okresné kolo

     kategória E:

     Süč Tomáš - VII.B - 1. miesto

     Pazičová Simona - VII.B - 3. miesto

     Kategória F:

     Cuprík Samuel - VI.B - 6. miesto

     Žiak Tomáš Süč reprezentoval školu a okres v krajskom kole.


     2015/2016

     Dejepisná olympiáda - okresné kolo

     kat. F - Süč Tomáš VI.B - 2. miesto

     Pazičová Simona VI.A - 4. miesto


     2014 / 2015

     Dejepisná olympiáda - okresné kolo

     12.02.2015

     Kategória E:

     Samuel Handra VII.B - 4. miesto

     Marianna Gulová VII.A - 5. miesto


     2013 / 2014

     Dňa 11.2.2014 sa uskutočnilo okresné kolo dejepisnej olympiády.

     Naši žiaci dosiahli tieto umiestnenia:

     6. roč. Marianna Gulová 4. miesto a Samuel Handra 5. miesto,

     8. roč. Michaela Bajerová 11. miesto.


     2012 / 2013

     Dňa 5.2.2013 sa uskutočnilo Obvodové kolo dejepisnej olympiády.

     Našu školu úspešne reprezentovali Michaela Bajerová (7. ročník) a Juliana Matiová (9. ročník), ktorá získala 5. miesto.


     2011 / 2012

     OKRESNÉ KOLO DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

     Kategória D:

     4. miesto - JULIANA MATIOVÁ - 8.B


     2010 / 2011

     KRAJSKÉ KOLO DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

      Kategória C:

     Tomáš Gerich -   9. A  -   2. miesto

      Kategória E:

     Juliana Matiová -   7. B   -   3. miesto


     OKRESNÉ KOLO DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

     Kategória C:

                  1. miesto - TOMÁŠ GERICH - 9.A            

     Kategória E:

     1. miesto - JULIANA MATIOVÁ - 7.B
     2. miesto - VERONIKA MARKOVIČOVÁ - 7.B


     2009 / 2010

     V dňoch 19. - 21. 3. 2010 sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo Dejepisnej olympiády.

     Žiak našej školy Tomáš Gerich získal nádherné 3. miesto.

     Vzorne reprezentovala školu, okres i Košický kraj, za čo mu patrí naša vďaka, obdiv a srdečné blahoželanie.


     Krajské kolo olympiády v Dejepise

      C kategória

     3. miesto - M. Mati

     D kategória

     2. miesto - T. Gerich 


     Okresné kolo olympiády v Dejepise

     C kategória

     2. miesto - M. Mati
      3. miesto - M. Vu Hong Dieu

     D kategória

     2. miesto - T. Gerich 
     7. miesto - M. Gallová

     F kategória

     3. miesto - V. Markovičová
     4. miesto - J. Matiová