• Školské múzeum - Archív

    •             Múzeum vzniklo v školskom roku 2007/2008 na mieste chodby a počítačovej miestnosti. Boli v ňom starodávne kroje, pôsobivé výšivky, nádherné po domácky tkané koberce, prekrásna keramika, hodnotné drevené napodobeniny domčekov, dobové mlynčeky a iné veľmi cenné exponáty. Jednu z výstavných miestností žiaci menili podľa sviatkov a ľudových zvykov.

                 Pomyselnou hlavnou postavou múzea bola prababička. Vďaka šikovnosti žiakov pripravovali v múzeu „Vianoce u prababičky“, „Veľkú noc u prababičky“ (bola spojená s ochutnávkou tradičných pochúťok a generačným rozhovorom s učiteľmi, rodičmi, babkami...), „Sviatok všetkých svätých u prababičky“, „Stavanie mája u prababičky“ a pod.

                 V múzeu sa pravidelne stretávali členovia krúžku mladých historikov. Školské múzeum bolo vytvorené na základe projektu. Ten škola predložila Komunitnej nadácii. Cieľom bolo vzbudenie záujmu o poznávanie histórie našich predkov, uchovanie národného dedičstva, zlepšenie vzťahu k historickým pamiatkam a k národnej hrdosti.

      

     Fotogaléria: