Geografia: Web stránka

    • Archív - Geografická olympiáda

    • 2015/2016

     Geografická olympiáda - krajské kolo

     v kat. F - Ema Praskajová VII.B - 3. miesto

     Geografická olympiáda - okresné kolo

     v kat. F - Ema Praskajová VII.B - 2. miesto

     v kat. E - Simona Čičáková IX.B - 4. miesto

                     Slavomír Ďurik VIII.B - 6. miesto


     2014/2015

     Geografická olympiáda - krajské kolo

     21. apríla 2015

     kat. F - 6. - 7. roč.

     Ema Praskajová VI.B - úspešný riešiteľ

     Geografická olympiáda - okresné kolo

     05.02.2015

     kat. G - 5. roč.

     Bronislava Kušníriková V.B - 3. miesto

     Dávid Hutník V.A - 4. miesto

     Peter Gramata V.A - 5. miesto

     kat. F - 6. - 7. roč.

     Ema Praskajová VI.B - 1. miesto

     Slavomír Ďurík VII.B - 4. miesto

     kat. E - 8. - 9. roč.

     Simona Čičáková VIII. B - 7. miesto


     2013/2014

     Geografická olympiáda - krajské kolo

     Dňa 2. apríla 2014 sa uskutočnilo v Košiciach krajské kolo geografickej olympiády.

     Našu školu úspešne reprezentovala žiačka VI. B triedy Lucia Vu Mai, ktorá v kategórii H získala nádherné 4. miesto.

     Geografická olympiáda - okresné kolo

     Dňa 6.2.2014 sa uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády.

     Naši žiaci dosiahli vynikajúce umiestnenia:

     5. roč. Ema Praskajová 1. miesto a Adam Boboš 7. miesto,

     6. roč. Lucia Vu Mai 1. miesto,

     7. roč. Simona Čičáková 3. miesto.

     Žiačka Lucia Vu Mai bude našu školu a okres reprezentovať v krajskom kole.


     2012/2013

     Výsledky obvodného kola geografickej olympiády:

     3. miesto     Lucia Vu Mai               5.roč.                        kat. I

     2. miesto     Simona Čičáková          6. roč.                       kat. H

     2. miesto     Viktória Palovčíková     8. roč.                       kat.  F   

     Do krajského kola GEO postupujú Simona Čičákova a Viktória Palovčíková   


     2011/2012

     Okresné kolo GEO 2011/2012:

     5. roč. Simona Čičáková -     1. miesto

     7. roč. Viktória Palovčíková  -  3. miesto

     8. roč.  Claudia Čičáková -           4. miesto

     Krajské kolo GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY 2011/2012

     Našu školu reprezentovala Viktória Palovčíková žiačka 7. B triedy. Umiestnila sa na 5. mieste.


     2010/2011

     Krajské kolo GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY 2010/2011

     Dňa 22. 3. 2011 sa uskutočnilo krajské kolo GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY. Našu školu reprezentovala Viktória Palovčíková žiačka 6. B triedy. Umiestnila sa na 4. mieste.

     Srdečne jej blahoželáme.

     Okresné kolo GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY2010/2011

     Dňa 9. 2. 2011 sa žiaci zúčastnili 39. ročníka okresného kola GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY. Všetci zúčastnení žiaci boli úspešnými riešiteľmi a umiestnili sa následovne:

     5. ročník

     7. miesto - Soňa Palovčíková - 5. A

     12. miesto - Michaela Bajerová - 5. C

     6. ročník

     1. miesto - Viktória Palovčíková - 6. B

     8. miesto - Slávka Bocanová - 6. B

     7. ročník

     6. miesto - Peter Dragúň - 7. B

     8. ročník

     4. miesto - Claudia Čičáková - 8. A


     2009/2010

      Dňa 17.12.2009 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Zúčastnilo sa jej 32 žiakov v piatich kategóriach. V teoretickej a monotematickej časti si žiaci overili svoje teoretické vedomosti z geografie. Praktické zručnosti a prácu s mapou si zase overili v praktických cvičeniach. Najúspešnejší žiaci postúpili na okresné kolo geografickej olympiády:


     5. roč.    Viktoria Palovčíková
                    Slávka Bocanová
                       

     6. roč.    Peter Dragúň
                    Michal Biačko

     7. roč.    Claudia Čičáková
                    Tomáš Timko

     8. roč .   Tomáš Gerich
     9. roč.    Petronela Matiová
                    Peter Koščo

      

      

     Okresné kolo olympiády v Zemepise
     I. kategória


                    1.miesto - V. Palovčíková
                    3.miesto - S. Bocanová


     H. kategória


                    7.miesto - P. Gragúň
                    10.miesto - M. Biačko


     G kategória


                    4.miesto - K. Čičáková
                    9.miesto - T. Timko


     F kategória


                    1.miesto - T. Gerich


     E kategória


                    2.miesto - P. Koščo
                    3.miesto - P. Matiová

      

      

     Krajské kolo olympiády v Zemepise

     F kategória


                    12.miesto - T. Gerich


     E kategória

                    3.miesto - P. Koščo

      

     16.miesto - P. Matiová