• Archív - Súťaže

    • 2016/2017

     Návšteva ZOO

     Dňa 12.06.2017 žiaci VII.A za víťazstvo vo výtvarnej súťaži "Autobus očami detí" navštívili ZOO Košice.

     Pozri fotoalbum: http://zskrymmi.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=792


     Svetová detská výtvarná tvorba

     V XXIV. ročníku Svetovej detskej výtvarnej tvorby v Japonskom Tokiu získala naša žiačka Eva Kalayová hlavnú cenu poroty.


     ZLATÝ DRAK 2017 - III. ročník  medzinárodnej  detskej výtvarnej súťaže

     V medzinárodnej výtvarnej súťaži "ZLATÝ DRAK 2017" žiačka našej školy Ema Praskajová VIII.B získala hlavnú cenu Liptovského múzea. Srdečne blahoželáme.

     Ocenená práca


     Výtvarná súťaž - „MAĽUJTE S PRIMALEXom!“

     V celoslovenskej výtvarnej súťaži - Vtáky Slovenska porota ocenila prácu žiačky našej školy Terézie Godovej V.A. Zároveň škola získala maliarske potreby v hodnote 100 eur. Srdečne blahoželáme.

     Ocenená práca


     Vesmír očami detí 2017 - celoslovenské kolo

     V celoslovenskom kole výtvarnej súťaže Vesmír očami detí 2017, získala žiačka našej školy Diana Havránková V.B krásne 3. miesto.


     Fugová domovina

     V 9. ročníku regionálnej literárnej a výtvarnej súťaže Fugová domovina získala žiačka VIII.B triedy Ema Stašková 3. miesto.

     Žiačky Denisa Mrázová VIII.B a Simona Mentová VI.A získali čestné uznania.


     Príroda a poľovníctvo očami detí

     V okresnom kole výtvarnej súťaže predstavenstvo OPK Michalovce vyhodnotilo  5 najlepších výtvarných prác.

     Dve ocenenia získali naši žiaci Marek Čičák V.A a Viktória Hamlíková V.A.


     Regionálna výtvarná súťaž Autobus očami detí

     V rámci Európskeho týždňa mobility spoločnosť Arriva vyhlásila výtvarnú súťaž pre kolektívy ZŠ, v ktorej kolektív žiačok VII.A triedy D. Bobošová, M. Yao, V. Kasincová, S Serdyová, N. Kozarová, S. Tran Vanová a Z. Révayová získal 1. miesto.


     Celoslovenské kolo výtvarnej súťaže Stroj času 

     V celoslovenskom kole výtvarnej súťaže

     Stroj času, ktorá sa konala pri príležitosti

     Týždňa vedy a techniky na Slovensku,

     získala žiačka našej školy

     Ema Stašková VIII.B krásne 3. miesto.

      

      

      

      

      

     2015/2016

     Celoslovenská súťaž "RIO - 2016"

     Okresné kolo - ocenené práce:

     P. Kováčová - IX.A - postup do celoslovenského kola

     E. Stašková - VII.B - postup do celoslovenského kola

     G. Fekesházyová - VIII.B

     M. Stašková - VIII.B

     Fugova domovina - reg. kolo

     3. kat. - 2. miesto - M. Yao - VI.A

     4. kat. - 2. miesto - P. Kováčová - IX.A

         3. miesto - M. Stašková - VIII.B

     Vesmír očami detí - celoslovenské kolo

     3. kat. - víťazná práca - Viktória Hocmanová - IX.A

     Michalovce - očami mladých výtvarníkov

     2. kategória:

     1. miesto: Dana Bobošová - 6.A

     3. miesto: Simona Serdyová - 6.A

     3. kategória:

     2. miesto: Ema Stašková - 7.B

     Európa v škole

     I. kategória:

     Všetko bude v poriadku

     2. miesto: Simona Reichelová - 3.A

     Dievčatá to zvládnu tiež

     1. miesto: Nina Jacečková - 3.A

     II. kategória:

     Som, kto som

     2. miesto: Jana Ondo-Eštoková - 5.A

     Šikana nič pre mňa

     1. miesto: Ema Stašková - 7.B

     Od dnes som statočný

     2. miesto: Šimon Chvostaľ - 5.A

     III. kategória:

     Pozdvihla som svoj hlas

     2. miesto: Anna Hančárová - 9.A

     Mier, to je umenie

     1. miesto: Petra Kováčová - 9.A

     Kyberšikana - len neškodný žart?

     1. miesto: Mária Stašková - 8.B

     Celoslovenská výtvarná súťaž -  Budúcnosť sveta

     2. miesto - Šimon Chvostaľ - V.A

     Regionálna súťaž "TRADÍCIE A ŽIVOT NAŠICH PREDKOV"

     2. kategória:

     4. miesto - Zuzana Révayová - VI.A

     5. miesto - Simona Pazičová - VI.B

     3. kategória:

     1. miesto - Ema Praskajová - VII.B

     3. miesto - Slavo Ďurik - VIII.B

     4. miesto - Ema Stašková - VII.B

      

     Medzinárodná výtvarná súťaž „Radosť Európy 2015“

     Anna Hančárová - IX.A - IV. kategória (13 - 15 rokov) - 1. miesto


     2014/2015

     Vesmír očami detí 2015 - regionálne kolo

     13.3.2015

     2. kategória:

     1. miesto - Nina Jacečková - II.A

     3. kategória:

     1. miesto - Nora Kovácsová - IX.B

     3. miesto - Zlaťka Ďuríková - VIII.A

     Do celoslovenského kola s ocenenými prácami postúpili aj práce žiačok E. Staškovej - VI.B a P. Kováčovej - VIII.A.

     Európa v škole - okresné kolo

     17.2.2015

     Výtvarné práce:

     II. kategória: Ema Stašková 6.B - 1. miesto

     III. kategória: Simona Kicová 9.B - 1. miesto


     2013/2014

     Svetová výtvarná súťaž v Japonsku

     V 21. ročníku Svetovej výtvarnej súťaže detí v Tokiu naša žiačka Martina Čižmáriková z 8.B triedy získala nádherné 2. miesto.

     Súťaže sa zúčastnilo 69 krajín s celkovým počtom 25 000 výtvarných prác.

     FUGOVA DOMOVINA - regionálne kolo

     Dňa 21. mája 2014 v Zemplínskom osvetovom stredisku v Michalovciach sa uskutočnilo vyhodnotenie regionálnej výtvarnej súťaže FUGOVA DOMOVINA.

     Výsledky našich žiakov:

     v 3. kateg. - 1. miesto získala Denisa Mrázová - 5.B,

     vo 4. kateg. - 2. miesto získali Zlatica Ďuriková - 7.A a Simona Kicová - 8.B.

     Medzinárodná súťaž v Macedónsku

     V medzinárodnej súťaži detských výtvarných prác "13. november - Skapje" nádherné 1. miesto získali naše žiačky:

     Anna Benčová - 9.B

     Martina Čižmáriková - 8.B

      

     Vesmír očami detí - okresné kolo

     Dňa 17. marca 2014 sa v Zemplínskom múzeu v Michalovciach uskutočnilo vyhodnotenie okresnej súťaže "Vesmír očami detí". V 3. kategórii boli ocenené naše žiačky:

     1. miesto - Anna Benčová

     2. miesto - Ráchel Verbovská

     postupujúca práca do celoslovenského kola - Barbora Bobošová

     Michalovce očami mladých výtvarníkov 2014 - mestská súťaž

     V mestskej výtvarnej súťaži "Michalovce očami mladých výtvarníkov 2014" vo 4. kategórii boli ocenení:

     1. miesto - Nóra Kovacsová - 8.B

     2. miesto - Viktória Hocmanová - 7.A

     Európa v škole - obvodné kolo

     Dňa 20.2.2014 sa konalo obvodné kolo súťaže Európa v škole.

     Umelecké práce
     II. veková kategória /10 – 12 rokov/
     2. miesto - Viktória Hocmanová

     III. veková kategória /13 – 15 rokov/
     1. miesto - Simona Kicová


     2012/2013

     Žiačka  Zuzana Praskajová z 8.B triedy získala v celoslovenskom kole výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí" 1. miesto.

     Úspech vo výtvarnej súťaži 

     Žiačka IX.B triedy Martina Lehotayová

     získala krásne 3. miesto v celoslovenskom kole

     výtvarnej súťaže Národnej banky Slovenska

      Povieme to farbičkami.

     Cenu jej odovzdal guvernér NBS Jozef Makúch.

     Fugova domovina

     1. miesto - Juliana Matiová - 9.B

     3. miesto - Viktória Palovčíková - 8.B, Martina Čižmariková - 7.B

     Okresné kolo: Vesmír očami detí

     1. miesto: Zuazana Praskajová - 8.B.

     Práca postupuje do celoslovenského kola.

     EURÓPA V ŠKOLE - okresné kolo

     Výtvarná súťaž:

     1. kat. - 3. miesto - E. Stašková 4.B  

                   čestné uznanie - M. Jakubíková 4.A

     2. kat. - 1. miesto - S. Kicová 7.B

                   3. miesto - L. Kaňuchová 7.B

                   čestné uznanie - N. Kovacsová 7.B

     3. kat. - 1. miesto - Z. Praskajová 8.B

                   2. miesto - M. Čižmariková 7.B

                   čestné uznanie - K. Nyitraiová 9.B

     Vlastná lit. tvorba:

     3. kat. - 3. miesto - A. Benčová 8.B

     Okresné kolo výtvarnej súťaže „Michalovce očami mladých výtvarníkov 2012“.

     V 3. kategórií získali: 1. miesto - Simona Kicová 7.B

                                    2. miesto - Alex Šalapa 4.B

     V 3. kategórií získali: 2. miesto - Juliana Matiová 9.B

                                                3. miesto - Barbora Bobošová 8.B

      Čestné uznania získali: Jana Kudrovčová 8.B

                                                Alžbeta Koprdová 8.B

                                                    Viktória Palovčíková 8.B

                                                   Martina Lehotayová 9.B


     2011/2012

     VEĽKÉ ŠPORTOVÉ MOMENTY

     V celoslovenskej výtvarnej súťaži NADÁCIE TV JOJ - VEĽKÉ ŠPORTOVÉ MOMENTY,

     do ktorej sa zapojilo 103 základných i umeleckých škôl a bolo zaslaných viac ako 1000 prác naša škola získala 2 ocenenia.

     Zuzana Praskajová - 8.B, ktorej práce spolu s ďalšími 12 bude tvoriť oficiálny kalendár Nadácie TV JOJ rok 2013.

     Ďalšou ocenenou je Jana Kudrovčová - 8.B.

     Obidve žiačky získali finančný dar a diplom.

     Zároveň za kolekciu prác získala aj naša škola diplom a finančný dar na podporu umeleckého rozvoja žiakov.

     SOV LONDÝN 2012 - MESTO OLYMPIJSKÉ

     V celoslovenskej výtvarnej súťaži SOV LONDÝN 2012 - MESTO OLYMPIJSKÉ,

     do ktorej zo 131 škôl všetkých typov bolo zaslaných 1665 súťažných prác, naša žiačka Martina Čižmaríková - 7. B získala v 2. kategórií (od 12-15 rokov) 2. miesto.

     FUGOVA DOMOVINA

     Dňa 15.5. 2012 sa uskutočnilo okresné kolo literárnej a vytvárnej súťaže FUGOVÁ DOMOVINA.

     Naši žiaci sa umiestnili následovne:

     Výtvarná tvorba

     2. miesto - Barbora Bobošová - 7. B

     3. miesto - Diana Mesárošová - 7. B

     čestné uznanie - Martina Lehotayová - 8. B

     Európa v škole - Okresné kolo výtvarnej súťaže

     Dňa 21.2.2012 sa uskutočnilo vyhodnotenie okresného kola súťaže Európa v škole.

     Tohtoročné motto súťaže:

     EURÓPA: TVOJA-MOJA-NAŠA BUDÚCNOSŤ

     Naši žiaci sa umiestnili následovne:

     2. kategória

     1. miesto - Zuzana Praskajová

     2. miesto - Ráchel Verbovská

     3. miesto - Jana Kudrovčová

     3. kategória

     1. miesto - Barbora Bobošová

     2. miesto - Katarína Nyitraiová

     3. miesto - Alžbeta Koprdová

     Pozri foto: http://zskrymmi.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=233

     Prijatie u primátora - Celoslovenské kolo výtvarnej súťaže

     Šport a olympijské hodnoty - dokonalosť, priateľstvo, rešpekt

     Primátor mesta Viliam Zahorčák prijal v utorok 14. februára v priestoroch mestského úradu úspešných výtvarníkov z našej školy spolu s riaditeľom Jozefom Porvazom a učiteľkou Evou Remákovou.

     Mladí výtvarníci sa stali víťazmi celoslovenského kola výtvarnej súťaže Šport a olympijské hodnoty – dokonalosť, priateľstvo, rešpekt. Vyhlasovateľom súťaže bol Medzinárodný olympijský výbor, ktorý organizoval súťaž k Hrám 30. olympiády 2012 v Londýne.Primátor blahoželal žiakom k dosiahnutému úspechu, poďakoval sa za úspešnú reprezentáciu mesta v celoslovenskej súťaži a odovzdal prítomným darčeky. Kreatívnym výtvarníkom poprial do ďalšej tvorivej práce veľa elánu, nápadov i úsilia.

     Pozri foto: http://zskrymmi.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=231

     17. ročník - Svetová detská výtvarná tvorba - Tokio, Japonsko

      2. miesto /silver prize/- Nikola Babuková - 9.C

     Medzinárodná výtvarná súťaž mladých v Celje - Slovinsko

      2. miesto - Martina Lehotayová - 6.B

     Okresné koloVesmír očami detí 2010

     2. kategória

     postupujúca práca do celoslovenského kola - P. Ďurčák  - 3.B

     3. kategória

     2.miesto - D. Staruchová, S. Bocanová - 5. B

     postupujúca práca do celoslovenského kola - B. Bobošová - 5.B

     Okresná súťaž - V rozprávkovej krajine J. C. Hronského

     1. kategória

     1. miesto - A. Šalapa  - 1.B

     Európa v škole

     2. kategória

     1.miesto - M. Lehotayová - 5.B

     2.miesto - B. Bobošová - 5.B

     3. kategória

     1.miesto - A. Pirkovská - 9.A

     3.miesto - P. Mativá - 9.A

     Čestné úznanie

     Monika Feňušová - 6.B,  Marta Rudášová  - 6.B