• Prírodná záhrada

    • Prírodná záhrada - 2018

     Naša prírodná záhrada sa prebudila do roka svojho života. Je prekrásna. Radi tu priletia vtáčiky, napijú sa vo vodnom napájadle, nakŕmia sa chrobáčikmi a dokonca sa aj uhniezdili. Aj okoloidúcim dôchodcom idúcim na obedy je pohľad na rozkvitnutú nádheru balzam pri srdci. Radi sa o ňu staráme a plánujeme tu urobiť aj kompostovisko, mini divokú lúku a osadiť znak certifikácie Prírodná záhrada.

     Prírodná záhrada ožila

     Nielenže sa prebudila zo zimného spánku, ale ju žiaci 1. - 4. ročníka potešili svojím záujmom. Dňa 24.4.2018 sa záhradou niesol detský hlas a smiech. Každý ročník si prichystal Logo a plánik výsadby. Chcú si tu vyskúšať svoje záhradnícke umenie. Veruže robia dobre. Nech sa im darí.

     I. ročník má Poníka a vysadili žlté surfínie a redkvičku

     II. ročník má Vláčik a vysadili hrášok a slnečnice

     III. ročník má Sloníka a vysadili paradajky a aksametnice

     IV. ročník má Motýľa a vysadili fazuľu  a netýkavku

     Pod odborným dozorom svojich pani učiteliek sa im táto návšteva vydarila. Veríme, že sa budú o svoje vyvýšené záhony s láskou starať.

           


     Prírodná záhrada v zime - prezentácia

     Festival strašiakov

     Dňa 10.10.2017  v našej prírodnej záhrade bolo veselo a rušno. Začal sa festival strašiakov. Na festival sa prišla pozrieť aj naša patrónka SLNEČNICA a doniesla plný košík jarných cibuľovín. Páčilo sa jej u nás.   

     Už celé dva týždne sme sa na túto udalosť pripravovali. Pod vedením učiteľov SVP a techniky sa festival pripravoval veľmi dôsledne. Žiaci opravovali zvonkohru, natierali záhony, hrabali lístie, pripravovali hriadky, zbierali úrodu a v cvičnej kuchyni varili.                                  

     Piataci zhotovili strašiakov z plodov jesene, šiestaci z plechu, ôsmaci z dreva  a členovia krúžku prichystali strašiakov, kde využili svoje znalosti zo šitia. Siedmaci nachystali čaj a zemiaky s maslom. Asi 15  strašidlov a strašidielok, ktoré boli zhotovené žiakmi na SVP, technike a krúžku EKOMAT sa zúčastnilo prvého dňa festivalu. K veselej atmosfére prispela aj  súťaž v maľovaní strašiakov na tabuľu - deviatačky.

     Ešte celý október sa budú strašiaci vytešovať  v prírodnej záhrade  možno sa s nimi stretnete.

     Ako to bude v jari?

     Nad týmto sa zamýšľali štvrtáci so svojou pani učiteľkou pracovného vyučovania Mgr. Sinayovou a rozhodli sa vysadiť jeden zo záhonov v Prírodnej záhrade jarnými cibuľovými kvetmi. Aby ich myšky v zime nezjedli, cibuľky posadili do valovčekov, ktoré starší žiaci - deviataci, dajú do vyvýšených záhonov. Úsmev na tvári prezrádzal, že práca ich veľmi zaujala. No, čo už, počkáme do jari a uvidíme.

     EKOMAT

     EKOMAT naštartoval do nového krúžkového roka. Prírodná záhrada sa znova stane ich častým miestom stretnutia. Svoju prvú výpravu podnikli k šípkam. Úroda bola chválitebná, a ako správny milovníci prírody, časť úrody nechali vtáčikom na zimu. Radosť z nich mala aj vedúca krúžku PaedDr. Luptáková. Ďalšia plánovaná akcia bude Festival strašiakov. Pozývame všetkých milovníkov prírody aj so svojimi výrobkami. Tešíme sa na 10.10.2017.

     Týždeň starostlivosti o prírodu

     Týždeň starostlivosti o prírodu v tomto duchu sa budú niesť prvé hodiny techniky a sveta práce. Takto postupne upravíme všetky vyvýšené záhony, pozbierame úrodu, ošetríme kríky a nazbierame semená. Nezabudli sme, že našu patrónku Slnečnicu sme pozvali na jesennú návštevu do našej Prírodnej záhrady. Máme nové nápady, ktoré preberieme s ňou. Dúfajme, že aj tohto roku si na nás nájde čas. Držte palce!

     Prírodná záhrada - fotoalbum