• Spolupráca s MŠ

    • Členovia nášho kabinetu už niekoľko rokov pripravujú spoločné otvorené hodiny so žiakmi dvoch družobných škôlok. Zakaždým si to dôkladne pripravíme. V minulosti nám pri týchto stretnutiach pomáhali aj starší žiaci.

     Ukážka takéhoto  malého projektu

      

     Projekt pre MŠ 

      

     Darček pre zvieratká – Chystanie potravy na zimu

      

     Druh projektu: krátkodobý, problémový, školský, skupinový

     Veková skupina: žiaci MŠ a siedmeho ročníka

     Miesto realizácie projektu: odborná  učebňa SVP, Motýlí raj

     Cieľ projektu:

          Dokázať pripraviť potravu pre zvieratká v zime . Zhotoviť jednoduché kŕmidlo. Využiť prvky environmentálnej výchovy / starostlivosť o zvieratká v zime ,chrániť životné prostredie / .

     Výstup projektu

           Naučiť žiakov starostlivosti o zvieratá v zime, rozvoj kooperácie žiakov, deľba práce. Chrániť životné prostredie.

     Pomôcky:  orechy, jabĺka, šušky, rôzne semená , masky záhradníka, víl - / na zhotovenie použiť odpad /, básničky, obrázky,

             

     Príprava projektu:

     Výber témy – Blížiaca sa zima nabáda ľudí uskladniť výpestky zo záhrady do pivníc a pripraviť sa na dlhú zimu.  Robia to aj zvieratká. Ich sklady veľakrát však zničia ľudia, alebo dlhá zima . O zvieratká sa nemá kto postarať a preto, to urobíme mi ľudia. Pomocou dramatizovaného pásma ,formou rozprávky navodíme atmosféru , zbudíme záujem pripraviť zvieratkám potravu na zimu.

     Stanovenie úloh:

     Žiaci MŠ:

     -         riešia problémovú úlohu, hľadajú a uvažujú, z čoho by pripravili potravu pre zvieratká, samostatne sa podieľajú na príprave darčekov a - tvorbe kŕmidla, hádajú hádanky, učia sa kooperovať v skupine, cvičia .

     Žiaci siedmaci:

     -         pripravia scénar pásma, naučia sa básničky, zhotovia masky, pripravia pomôcky: semená slnečnice, kukurice,  fazuli, krabičky, PVC fľaše, nožnice, šípky, trávy, darčeky s logom školy.

      

     Vlastná realizácia projektu

     Motivácia :

            Po usadení žiakov vílami a záhradníkom, básničkami pripravíme žiakov na vzájomnú spoluprácu.Záhradník básnička -Vláčik -Ide vláčik plný detí,

                                                                                         vedú  ich dve veľké tety.

                                                                                         Ako ho tie tety vedú?

                                                                                         Jedna vzadu , druhá vpredu.

                                                                                        Kam ho vedú?

      Víly odpovedajú spoločne : K nám. Víly si rozobrali skupiny a majú v ruke pripravené rozstrihané obrázky zvierat, pre ktoré  budú chystať potravu.

     Záhradník Pre vtáčiky zas nastal smutný čas,

                          zima, vietor, hlad i bieda

                          len ich trápi, spať im nedá,

                          deťom ľúto ich

                          v tých časoch zlých.

      Postup:           

     1.     Etapa : hra na detektívov – deti ,teraz sa zahrajeme na detektívov. Vašou úlohou je poskladať obrázok a pomenovať zvieratko.Eko hra skladajú obraz zvieratká pre ktoré nájdu darčeky na stole a dajú pod stromček. / posrihaný obrázok skladajú .  / zajac, myš, ježko, veverička, sýkorka, vrabec/. Žiaci už vyriešili hádanku . Jeden žiačik od každého stola povie koho na obrázku vyskladali.

      

      Motivácia -      Víly recitujú básničku :                                                                                          

        Biely sniežik         Biely sniežik poľahučky vygumoval polia, lúčky.

                                  Niet čo trhať, niet čo kosiť, svet je sťaby čistý zošit .                                    

       Jeseň sa pomaly končí. Žiaci, kto z vás mi povie ,čo prichádza po jeseni?  / Zima /.  Správne. Načo sa v zime veľmi tešíte?   / sánkovačku, guľovačku a na Vianoce/. Majú zvieratká Vianoce?  / Nie, áno / . My im teraz na Vianoce pripravíme darčeky. Súhlasíte? / Áno/. Poďme im pripraviť balíčky. Čo myslíte, čo im do balíčkov zabalíme? Pozrite sa na stôl a porozmýšľajte, čo by bolo vhodné pre vaše vyskladané zvieratko. Jeden príde a zoberie si darček pre svoje zvieratko.

     Motivácia: - Víly básničkou

                               Vrabčie kapce

                               Čvirikajú vrabce,

                               že si kúpia kapce.

                               Takto ľahšie dlhú zimu preskáču,

                               nebude im v tuhom mraze do plaču.

     Postačia vrabcom na zimu len kapce?A vôbec, kto z vás už videl ozajstného vrabca? A viete koľko krokov urobí vrabec za deň? / 100, milión, veľa.../ Ani jeden , lebo vrabec skáče.  Postavte sa! Teraz si  trocha  spoločne poskáčeme ako vrabce. / Chvíľu poskáčeme ako vrabce okolo veľkého stola a sadneme si/.

     Vedený rozhovor:      My v našom okolí sa najčastejšie stretneme so vtáčikmi.  Aké vtáčiky ste už vo svojom okolí videli? / Vrabec, sýkorka, drozd, ../ Pripravíme teda niečo pre nich. Súhlasíte? / Áno /. Čo najradšej jedia? / semená /. Nám sa však semená trocha pomiešali. Musíme ich roztriediť. V ktorej rozprávke sa triedili semená? / Popoluške. Víly trocha našepkávajú /.                                                                                                                      

     2.     Etapa : hra na popolušku – triedenie semienok slnečnice a kukurice. Pred sebou majú v nádobke pomiešané semienka fazuliek, slnečnice a kukurice. Tieto roztriedia na dve kôpky. Jedna kôpka semená, čo vtáčiky zjedia a na druhej bude fazuľa. / Víly im pri triedení pomáhajú./ Potom to dajú do farebných  sáčkov a zaviažu mašličkou.

     Motivácia: -  hádankou / záhradník /

                               Prišiel k nám hosť, 

                               spravil nám most  

                               bez sekery, bez dláta,

                               a predsa je pevný dosť. 

                               Čo je to ?

       My, teraz nebudeme čarovať ako mráz v básničke, ale na výrobu kŕmidla pre vtáčiky použijeme nožnice a špagát. Spravíme im veľmi potrebnú vec – ďalší darček pre vtáčiky. Niečo ,čo pomôže, aby im do jedenia nenasnežilo. Čo to bude žiaci ?   /kŕmidlo/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

     3.     Etapa: tvorba kŕmidla

      Spolu s vílami začnú vystrihovať otvor na PVC fľaši. Potom uviažu motúz okolo hrdla, ktorý je potrebný  na upevnenie . Kŕmidlo za pekného počasia upevníme vonku v Motýľom raji.

     4.     Etapa :  

     Zhodnotenie :

           Žiaci páčilo sa Vám na našej škole?  Čo sa vám najviac páčilo?  Prídeš aj nabudúce? Pretože ste boli usilovní, šikovní , poslušní a milí dostanete darček . / Víly rozdajú darčeky /.

     Čo vám to bude pripomínať?  / Našu školu/.

         Pripravila : PaedDr.Luptáková Ľ     

      

      

     Akcia:      EKO odpoludnie s budúcimi prvákmi

      

     Názov projektu:   Malý ochranár

      

     Druh projektu:krátkodobý, problémový , školský, skupinov

     Miesto realizácie projektu:odborná učebňa SVP

     Veková skupina:5-ročné deti

     Cieľ projektu: využiť prvky environmentálnej výchovy, starostlivosť o zvieratká v zime, chrániť životné prostredie

     Výstup:naučiť starať sa o zvieratká v zime ,rozvoj kooperácie žiakov, deľba práce, radosť z práce

     Pomôcky:orechy, jablká, šípky, šušky, semená, motúz, nožnice, vrecúška, básničky, obrázky, hádanky

     Príprava projektu

           Zima už nastúpila v plnej paráde. Môžeme dlhé zimné večery využiť aj trocha inak . Ukážeme deťom ako sa dá zahrať na ochranárov zvierat, ktorých skorá zima riadne prekvapila. Zameriame sa z motivačnej básničky na vtáčiky. Treba im voľajako pomôcť. Ako? Pripravíme im šušku ako kŕmidlo. Potom sa zahráme na Popolušku a na záver si zahádame.

     Stanovenie úloh

     Žiaci MŠ

     Riešia rôzne problémové úlohy, učia sa pritom kooperovať v skupine, cvičia, recitujú a zároveň pripravia potravu pre vtáčiky.

     Učitelia

     Pripravia  scénar,  pomôcky/ šišky, semená, špagát, nožnice, tácne, vrecúška, obrázky, na papieri, na tabuli, básničky, hádanku  a materiál na skupinovú prácu

     POSTUP:

     Hlavná motivácia: / pokiaľ si deti sadnú znie pesnička, alebo U1 rozpráva básničku/

     U1: Padá sniežik bielučky ,na polia i na lúčky, na záhrady na lesy, malý vtáčik kde ,že si. Tu na poli bývam pod stromom sa skrývam. Zima mi je chu- chu –chu ,v tom teplúčkom kožuchu.

      

     Prvá etapa

     Kŕmidlo zo šušky

     U2:  žiaci, ako prežijú vtáčiky v zime? / návrhy detí/

     Pozrite sa pred seba a vyberte z vecí pred sebou, čo by zjedli vtáčiky

     U3:naozaj ste vybrali rôzne /dobre, zle asi, by to nezjedli/.

     Skúsme im pripraviť spoločne niečo , čo ich poteší.

     Postup:/U1/

     Ø - pripravíme si šušku

     Ø - priviažeme špagát

     Ø - obalíme v masti

     Ø - vygúľame v zrnkách

     Ø - pripevníme na vetvičku stromu

     Ø - pozorujeme, aké vtáčiky tam priletia

     Ø - môžeme si ich aj nakresliť

     Súčasne s výkladom žiaci pracujú v skupinách v spolupráci s U3,U2,U1

     Po skončení, žiakov pochválime a šušky zabalíme do vrecúšok.

      

     Druhá etapa

     Hra na Popolušku

     U1: žiaci kto z vás videl film o Popoluške? Čo jej dávala zlá macocha robiť?/ preberať zrno a popol/ My budeme triediť semená fazuliek podľa farby.

     U1,U2,U3 rozdajú každému  semená a žiaci triedia semená podľa farieb

      

      

      Tretia etapa

     Eko hádanka

     U2-Žiaci kto uhádne túto hádanku?

     Prišiel k nám hosť ,

     spravil nám most.

     Bez sekery, bez dláta,

     A predsa je pevný dosť.

     Čo je to ?

     / mráz/

      

      

      

     Potom sa skupiny vymenia a znova sa môžu zahrať .

      

      

      

     Ukážka akcie v školskej fotogalérie " Deň otvorených dverí "

      

      

     Vypracovala: PaedDr.Luptáková Ľ.