• Pracovné listy V.ročník

    • PRACOVNÝ LIST     č. 1                                     

     Téma: Menovky rastlín

     Trieda: piaty ročník

     Predmet: svet práce, technika

     Pomôcky: rysovacie pomôcky, kartón , plast, centrofixky, nožnice

     Cieľ: využívanie starého odpadu – plast, alebo drevo, naučiť sa správne  hospodáriť, rozvíjať mechanickú zručnosť, trpezlivosť, dôslednosť, chrániť životné prostredie využívaním druhotných surovín

     Návrh menovky

     Postup: 

     a/ príprava predlohy

     - na starý, pomaľovaný výkres z druhej strany,  narysujeme obdĺžnik

     - na menšej strane obdĺžnika nájdeme stred S

     - na dlhších stranách vyznačíme bod A,B v rovnakej vzdialenosti od okraja

     - spojíme stred s bodmi A,B

     -    vystrihneme

     b/   vyhotovenie menovky

     - na kartón, drevo, plast obkreslíme predlohu menovky

     - vystrihneme, vyrežeme /podľa materiálu /

     - takto si zhotovíme niekoľko menoviek

     Pripravila: PaedDr. Luptáková Ľ.

      

     PRACOVNÝ LIST  č.2        

      

     Téma: Miniparenisko

     Trieda: piaty ročník

     Predmet:  svet práce, technika

     Pomôcky: umelé nádoby- odpad pri nákupoch, klinec, kladivo, zemina, voda, semená kvetín

     Cieľ: využiť druhotný materiál, rozvíjať kreativitu a dôslednosť

     Postup:

     - vyumývať staré, použité nádoby z PVC

     - urobiť na dno prvej nádoby dierky na odtekanie vody

     - naplniť zeminou

     - prikryť , druhou vyumývanou nádobou

     - položiť na tácňu

     - takto je miniparenisko pripravené na vysievanie, zakoreňovanie

     LL