• PaedDr. Z. Mrázová

    •                                                 

     Tento krúžok môžu žiaci 3.-4. ročníka navštevovať raz v týždni

     v štvrtok o 13,00 h.

      

     Cieľom krúžku „ BYSTRÉ HLÁVKY“ je ukázať deťom, že matematika a slovenský jazyk nemusia byť vždy len nezáživné, nudné a ťažké. Formou hier, hlavolamov a rôznych cvičení uvidia matematiku a slovenský jazyk aj z tej druhej strany. Zoznámia sa s mnohými matematickými a slovnými hrami a hlavolamami, postupom a pravidlami. Matematické a slovné hry a hlavolamy rozvíjajú logické myslenie, predstavivosť, systémovú prácu, priestorovú orientáciu, trpezlivosť, dôvtip a vôľu pri dosahovaní cieľa. Zábavnejšou formou tak chceme vzbudzovať pozitívny vzťah k predmetom matematika a slovenský jazyk a literatúra. Nadaní žiaci si precvičia úlohy na matematickú súťaž „Pytagoriáda“.