• Mgr. D. Kužmová

    •                                                              

     Matematický krúžok

      

     V školskom roku 2012/2013 žiaci IV.B  triedy pracujú v matematickom krúžku pod vedením učiteľky Mgr. Dany Kužmovej.

     Krúžok je každý pondelok od 13,00 - 15,00 h. v knižnici  v pavilóne 1.-4. roč.

     Na krúžku žiaci riešia zábavné matematické úlohy, ktoré prispievajú k rozvoju logického myslenia a odburávajú stres z matematiky. Žiaci sa systematicky pripravujú na matematické súťaže.