• Mgr. E. Balejčíková

    • Fyzikálny krúžok

     Skúmame fyzikálne zákonitosti.


     Nazerame do tajov mechaniky ,elektriny, akustiky, magnetizmu,  optiky, jadrovej fyziky.

     Riešime zaujímavé úlohy. 


      Robíme žiacke pokusy.     Pripravujeme sa na okresné súťaže a máme tam výborné výsledky.