• Mgr. A. Hrehovčíková

    •   Logik

      

      

     Cieľom krúžku je prehĺbenie matematických vedomosti žiakov, zvýšenie logického myslenia a predstavivosti.

     Žiaci riešia prevažne úlohy z praxe, majú možnosť si vyskúšať množstvo matematických hlavolamov, aplikovanie matematiky do oblasti financií. 

     U žiakov rozvíjame nadanie pre matematiku, a zvyšujeme záujem žiakov o matematiku.

      

     Súčasťou krúžkovej činnosti je aj príprava na testovanie 9 a na súťaže: 

     • Matematická olympiáda
     • Pytagoriáda
     • Klokan

      

      

     Fotogaléria:

     Oceňovanie matematických súťaží v školskom roku 2012/2013.