• Mgr. Terézia Szöllösiová

    • Celkový program práce

     Herné činnosti jednotlivca :  - uvoľňovanie, nabiehanie

                                                  - preberanie lopty vnútornou stranou nohy

                                                  - prihrávka - po zemi na krátku a strednú vzdialenosť

                                                                  - oblúkom na strednú vzdialenosť

                                                                  - vnútorným priehlavkom, hlavou, v stoji, vo výskoku

                                                - vhadzovanie lopty

                                                - tlmenie a sťahovanie lopty 

                                                - streľba  - z miesta priamym priehlavkom

                                                               - po vedení lopty

                                                               - prvým dotykom po prízemnej prihrávke

                                                               - hlavou v stoji, vo výskoku    

                                                               - streľba rohových kopov, 11 m kopy     

                                                - vedenie lopty - priamym smerom, so zmenou smeru, zastavenie a zašliapnutie lopty

                                                - obchádzanie súpera - obhodením, prehodením, kľučkou

                                                - obsadzovanie priestoru

                                                - odoberanie lopty - zrýchlením, vypichnutím súperovej prihrávky

     Činnosti brankára :             - chytanie v základnom postoji, prihrávka rukou, prihrávka kopom z ruky

     Základy herných systémov : - postupný útok, rýchly protiútok, osobná obrana, územná obrana

     Herné kombinácie :              - útočná kombinácia založená na prihrávke / 2 proti 1, 3 proti 1, 4 proti 2 /

                                                  - útočná kombinácia " prihraj a bež "

                                                  - obranná kombinácia založená na preberaní

      Pri činnostiach na hodinách futbalového krúžku dbáme na : - bezpečnosť - základy hygieny - pitný režim

                                                                                                      - rozvoj vôľových a charakterových vlastnosti

                                                                                                      - psychickú odolnosť hráčov

     Futbalový krúžok navštevujú :  Barenec Miloš, Baranec Lukáš, Cifruľák Dominik,  Križ Kristián, Cifruľák Samuel,

                                                      Iľaš Lukáš, Kasinec Timotej, Beľan Matúš, Hadváb Tomáš, Kakoš Filip, Mechír Lukáš,

                                                      NguyenTien Slavomír, Ondo-Eštok Tomáš, Rudáš Miroslav, Štefan Dávid,  

                                                      Majkuht Tomáš, Kornél Marek, Jenisch Filip, Kostrej Tomáš