• Mgr. Daniela Majerová

    • SLOVENČINÁR 2

      

     Čo krúžok ponúka?

      

     Krúžok Slovenčinár2 si kladie za cieľ dobrú prípravu žiakov 9. ročníka na testovanie v predmete SJL a na prijímacie pohovory z tohto predmetu. Dôkladnejšia príprava žiakov na toto, pre nich dôležité overovanie a hodnotenie vedomostí, im umožní jednoduchšie sa dostať na vybranú strednú školu.

      

     Vhodný pre tých, ktorí chcú pracovať na sebe,  bez väčších problémov zvládnuť testovanie a dostať sa na vysnívanú strednú školu.