• Aktuality

    • Geografická olympiáda - krajské kolo

     Dňa 21.4.2015 sa uskutočnilo krajské kolo geografickej olympiády.

     Žiačka krúžku GEOMAT Ema Praskajová sa stala úspešnou riešiteľkou. Blahoželáme.

      

     Geografická olympiáda - okresné kolo

     Dňa 6.2.2014 sa uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády.

     Žiačka krúžku GEOMAT Lucia Vu Mai  získala  1. miesto. Blahoželáme.

      

     Geografická olympiáda - krajské kolo

     Dňa 2.4.2014 sa uskutočnilo krajské  kolo geografickej olympiády.

     Žiačka krúžku GEOMAT Lucia Vu Mai   získala  nádherné 4. miesto.  Blahoželáme.