• Prečo k nám?

        • Hlavnou myšlienkou tenisového krúžku je umožniť žiakom, aby sa oboznámili zábavnou formou so základnými zručnosťami tejto hry.

          Tenis je ideálnym motivačným prostriedkom k súťaživosti a získavaniu pozitívnych postojov k pohybovým aktivitám a športu.