• Nová podstrana

    • Matematický krúžok

      

                    V školskom roku 2012/2013 žiaci III.A a III.B triedy pracujú v matematickom krúžku pod vedením učiteľky Mgr. Aleny Porvazovej.

     Krúžok je každý pondelok od 12,30 - 14,30 h. v triede III.A a v počítačovej učebni v pavilóne 1.-4. roč.

     Na krúžku žiaci riešia zábavné matematické úlohy, ktoré prispievajú k rozvoju logického myslenia a odburávajú stres z matematiky. Žiaci sa systematicky pripravujú na matematické súťaže.

     .