Navigácia

Úvodná strana Stanovy Zoznam členov výkonného výboru a triednych dôverníkov

Rodičovské združenie

Úvodná strana

Vážení rodičia,

Výkonný výbor Rodičovského združenia Vám oznamuje, že Rodičovské združenie má zriadený účet v UniCredit Bank-e.

Číslo účtu Rodičovského združenia :   IBAN SK96 1111 0000 0014 1514 0018.

Na tento účet  je možné zasielať príspevky rodičov. Z dôvodu zabezpečenia  prehľadu a spätnej kontroly prosíme pri platení uviesť do kolónky „poznámka“ alebo „informácia pre príjemcu“  - meno, priezvisko a triedu, ktorú Vaše dieťa navštevuje.

Schôdza triednych dôverníkov Rodičovského združenia odsúhlasila pre šk.rok 2016/2017 nasledovné príspevky :

 1. dieťa                12 eur
 2. dieťa                 9 eur
 3. a ďalšie dieťa   0 eur
 4. Polosiroty         5 eur

 

Rozvedené rodiny :

 1. dieťa                  9 eur
 2. dieťa                  5 eur
 3. dieťa                  0 eur

Tieto finančné prostriedky budú využívané učiteľmi pri výchove a rozvíjaní talentu a zručností našich detí v oblasti športovej, výtvarnej, tanečnej,  jazykovej a iných. Vďaka tejto pomoci budú môcť pri práci s deťmi lepšie ich nadanie podchytiť a zdokonaľovať.  

Zaplatenie príspevku je dobrovoľné.

Poďakovanie rodičom:

                                                                      Dušan Pollák

                                                                     Predseda Výkonného výboru

                                   Rodičovského združenia pri ZŠ Krymská, Michalovce, OZ

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Krymská 5
  071 01 Michalovce
 • +421 566435879

Štvrtok 16. 8. 2018

Počet návštev: 4048599