Navigácia

Všeobecné informácie Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci

 

V školskom roku 2018/2019 pedagogickí a nepedagogickí zamestnaci pracujú
v zložení ako ich môžete vidieť v nasledujúcich blokoch.

V školskom roku 2013/2014 sme zaviedli pracovné e-mailové adresy, ktoré slúžia
na internú i externú pracovnú komunikáciu v programe Outlook.

Osobné konzultačné hodiny pedagogických zamestnancov boli stanovené
na stredu v čase od 13:00 do 15:00.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Krymská 5
    071 01 Michalovce
  • +421 566435879

Pondelok 10. 12. 2018

Počet návštev: 4232231