Navigácia

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011

Akcie mesiaca

2018/2019

November

5.11. 

BRLOH – informatická súťaž v logickom myslení

6.11. 

Pracovná porada 

6.11. 

T5 – E testovanie 

7.11. 

Záchranárik – výtv. súťaž 

7.11 

Fenomény sveta 

8.11. 

Dni vedy a techniky – GPH – 8. roč. 

9.11. 

Divadelné predstavenie Kubo 

12.11. 

PK – matematika, informatika 

13.11. 

Beseda s MsP – protidr. tematika 7.a 9.  roč. 

12.11.-16.11. 

Týždeň besedy o prečítaných knihách 

12.-16.11. 

Informatická súťaž iBOBOR  

12.-16.11. 

Týždeň boja proti drogám 

13.11. 

Prezentácia s protidr. tematikou – 8. roč. 

13.11. 

Vianočne pozdravy - OKGZ 

13.11.-14.11. 

Skype-a-Thon – medzinárodná komunikácia medzi žiakmi 

14.11. 

Turnaj hádzanárskych nádeji 3.-4. roč. CH a D 

14.11. 

MZ ŠKD 

14.11. 

Zasadnutie MZ 1.-4. roč. 

15.11. 

Pedagogická rada 

16.11. 

PK F,SP,T 

16.11. 

Deň boja proti drogám 

20.11. 

Školské kolo OAJ 

21.11. 

Testovanie T-5 

22.11. 

Hvezdáreň Michalovce – 9. roč. 

22.11. 

Pasovanie prvákov 

23.11. 

Beh oslobodenia 

23.11. 

Zázračné lieky prírody 

26.11. 

Všetkovedko 

28.11. 

PK G,B,CH 

28.11. 

DOD SOŠOaS - Strážske 

29.11. 

Zemplínske múzeum -6. roč. 

29.11. 

Bav sa basketbalom 

 

Október

1.10.

Začiatok krúžkovej činnosti

3.10.

Zasadnutie ŽP

3.10.

Bezpečne na ceste – beseda s policajtom

5.10.

Festival strašiakov

5.10.

Detský čitateľ –Formotvorné prostredie

6.-12.10.

Európsky týždeň codu

8.10.

Pracovná porada

8.10.

Výstavka jesenných plodov

9.10.

Obchodovanie s ľuďmi – beseda s MsP

10.10

Konferencia Microsoft-vzdelávanie pre budúcnosť

10.10.

Deň duševného zdravia – 9. roč.

10.10.

Vychádzka – Laborec 5. roč.

10.10.

Týždeň vedy a techniky – výtvarná súťaž

10.10.

Kurz 1.pomoci – 5. roč.

10.10.

Zasadnutie administrátorov a ext. dozoru T-5

11.11.

KOČaP

12.11.

Účelové cvičenie

12.11.

Kultúrne pamiatky Prešovského kraja – lit. súťaž

15.10.

Výstava jesenných plodov

16.-20.10.

Týždeň zdravej výživy

16.10.

E testovanie – 5.roč.

17.10.

E testovanie – 9.roč.

17.10.

Morské oko – exkurzia – 6. roč.

17.10.

Zdravé zúbky 1.-2. roč.

18.10.

Psovodi

18.10.

Rodičovské združenie

18.10.

Kultúrny program pre rodičov

19.10.

Jablčkový deň

23.10.

Loptové hry – 2.-3. roč. - D

24.10.

Medzinárodný deň škol. knižníc – aktivity

25.-26.

Záložka do  knihy spája školy

26.10.

Haloween

30.10.

Jednorázový  štátny sviatok 100. výr. vzniku Československa

31.-2.11.

Jesenné prázdniny

*** Zmena termínu vyhradená.***

 

September

3.9.

Slávnostné otvorenie školského roka

3.9.

Pedagogická rada

12.9.

Zasadnutie MZ 1.-4. roč.

12.9.

PK G,B,CH

12.9

PK D,ON,EV

13.9.

MZ ŠKD

13.9.

PK AJ,NJ,RJ

13.9.

PK TVŠ

14.-12.9.

Týždeň starostlivosti o prírodu

14.9.

Turistická vychádzka

14.9.

Florbalový turnaj

14.9.

Úprava areálu školy

14.9.

PK F,SP, T

14.9.

Cvičenia v prírode

14.9.

PK SJL, VV

16. – 22.9.

Týždeň mobility

24.-30.

Európsky týždeň športu

17.9.

Kráľ čitateľov – celoročná súťaž

17.9.

Zasadnutie PK M,I

17.9.

Celoročný projekt Moja mama

17.9.

Okresná hvezdáreň - exkurzia

20.9.

Cezpoľný beh

20.9.

Týždeň vedy a techniky – výtv. celoslov. súťaž

21.9.

Športovo-zábavné popoludnie na kol. korčuliach a kolobežkách

26.9.

Európsky deň jazykov – Gymnázium P.Horova

26.9.

Dopravná výchova – beseda s MsP

27.9.

Integra – dobrovoľnícka činnosť

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Krymská 5
    071 01 Michalovce
  • +421 566435879

Pondelok 10. 12. 2018

Počet návštev: 4232488