Navigácia

2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011

Akcie mesiaca

2017/2018

JÚN

1.6.2018               Slávnostné otvorenie detského ihriska

1.6.2018               MDD – športové dopoludnie a návšteva kasárni - 1.-4. roč.

1.6.2018               MDD – fil. predstavenie a návšteva kasárni - 5.-9. roč.

1.6.2018               Stolové hry

5.6.2018               MDD – Medvedia hora – ŠKD

5.6.2018               Polícia očami detí

5.6.2018               Beseda s Msp – Vplyv fajčenia u mladistvých

6.6.2018               Vybíjaná – krajské kolo

6.6.2018               Zasadnutie ŽP

7.6.2018               Mestská športová olympiáda

7.6.2018               Zvonického literárne dni

8.6.2018               Mestská športová olympiáda

11.6.2018            Dopravné ihrisko Sobrance

12.6.2018            Dopravné ihrisko Sobrance

12.6.2018            Olympiáda AJ 1.-4. roč.

12.6.2018            Beseda s anglickým lektorom

13.6.2018            Vihorlat

13.6.2018            Dopravné ihrisko Sobrance

14.6.2018            Dopravné ihrisko Sobrance

15.6.2018            Polícia – Kynológia – ukážky

15.6.2018            Aupark – Košice – Mesto povolaní

18.6.2018            Beseda s D. Hevierom – V.B, VII.B

18.6.2018            Školský výlet Humenné

18.-22.6.2018     Škola v prírode – Juskova Voľa

19.6.2018            Beseda s anglickým lektorom

19.6.2018            Školský výlet Humenné

19.6.2018            Bardejov

19.6.2018            Beseda so spisovateľom

19.-20.6.2018     Školský výlet – Z. Šírava

20.6.2018            Školský výlet – ZOO - Košice

21.6.2018            Na poctu mesta – kultúrny program

21.6.2018            KOČaP

22.6.2018            Didaktické hry 1.-4. roč.

22.6.2018            Účelové cvičenie

25.6.2018            Pedagogická rada

26.6.2018            Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých

25.6.2018            Exkurzia – Hasiči Michalovce

25.6.2018            Vedecká show

26.-27.6.2018     Sninské rybníky

29.6.2018            Slávnostné ukončenie školského roka

Zmena termínu vyhradená.  


MÁJ

2.5.2018               Zasadnutie žiackeho parlamentu

3.5.2018               Olympiáda AJ - šk. kolo 1.-4. roč.

3.5.2018               Beseda s detskou spisovateľkou Varadyovou

3.5.2018               Realizácia prírodnej záhrady

3.5.2018               Slávik Slovenska

4.5.2018               Hádzaná  - D - okresné finále

4.5.2018               Šikana - 7. roč. - beseda s MsP

5.5.2018               Archimediáda - školské kolo

7.5.2018               Volejbal - CH - obvodné kolo

9.5.2018               Hádzaná - CH - okresné finále

9.5.2018               Fugova domovina - výtv. súťaž

9.5.2018               Vojaci očami detí

9.5.2018               Biologická olympiáda - krajské kolo

9.5.2018               Deň červeného kríža

9.5.2018               Kurz 1. pomoci - 7. roč.

10.5.2018            Mix volejbal o pohár primátora

11.5.2018            Cvičenia v prírode

14.5.2018            Prijímacie pohovory – 9. roč. – 1. kolo

14.-20.2018        Týždeň modrého gombíka

14.5.2018            Prijímacie pohovory - 9. roč. - 2. kolo

17.5.2018            Viem, čo neviem

18.5.2018            Deň mlieka

21.5.2018            Soľ nad zlato - divadielko pre rodičov

21.5.2018            Fotenie žiakov

22.5.2018            Exkurzia - výpočtové stredisko - 3D tlač

25..5.2018           OK FO - Archimediáda

                              Exkurzia - Múzeum Humenné

22.-24.2018        Festival mestských škôl

23.5.2018            Biologická olympiáda 3.-5. roč.

24.5.2018            MIDI - volejbal chlapci

25.5.2018            Naše mesto, história a súčasnosť

25.5.2018            Deň pásikavých tričiek - aktivita proti rasizmu

25.5.2018            Súťaž mladých zdravotníkov

28.5.2018            Školská športová olympiáda

28.5.2018            Medzinárodná výtv. súťaž - Príroda

30.5.2018            Exkurzia - Starina - 9. roč.

30.5.2018            Atletika - okresné finále

31.5.2018            Deň bez tabaku - beseda s mests. policajtom

Zmena termínu vyhradená.    


APRÍL

4.4-30.4.2018     Zápis prvákov

4.4-11.4.2018     Týždeň starostlivosti o prírodu

5.4.2018      Basketbal - CH

7.4.2018      Slávnostný zápis prvákov

10.4.2018    Michalovce očami detí

10.4.2018    Odovzdanie prihlášok na SŠ riaditeľovi školy

11.4.2018    Biologická olympiáda - okresné kolo

12.4.2018    Rozhlasové okienko - Svetový deň zdravia, Bezpečnosť pri práci, Deň narcisov

12.4.2018    Slávik 2018 - školské kolo

13.4.2018    Deň narcisov

13.4.2018    Medzinárodný výskum venovaný zdraviu - 5.-9. roč.

17.4.2018    Pedagogická rada

17.4.2018    Matematická olympiáda - okresné kolo 6.-8. roč.

17.4.2018    Šikanovanie - beseda s mestským policajtom - 7. roč.

18.4.2018    Vybíjaná - D - obvodové kolo

18.4.2018    Basketbal - D - O pohár primátora

19.4.2018    EKOBEH - ekologická súťaž Hvezdáreň Michalovce 5. roč.

20.4.2018    Odoslanie prihlášok žiakov 9. ročníka na SŠ

20.4.2018    Les v knihe 2. a 3. roč.

20.4.2018    Deň Zeme

24.4.2018    Upratovanie okolia školy

24.4.2018    Galaxy codr - informatická súťaž

25.4.2018    Exkurzia okresná hvezdáreň Michalovce

26.4.2018    Rodičovské združenie

26.4.2018    Medzníky II. svetovej vojny - okresné kolo

27.4.2018    Šikanovanie - beseda s mestským policajtom

27.4.2018    Shakespeárove dni - okresné kolo

28.4.2018    Deň bezpečnosti pri práci  

Zmena termínu vyhradená.    


MAREC

priebežne        Mesiac knihy – výstavka kníh v triedach

6.3.2018          ZKGZ - Čitateľský maratón – 3. a 4. roč.

7.3.2018          Môj kamarát počítač – inf. súťaž GĽŠ

8.3.2018          Hviezdoslavov Kubín – škols. kolo

8.3.2018          Kurz 1. pomoci -  8. roč.

9. 3.2018         Ruské slovo

9.3.2018          Vesmír očami deti – výtv. súťaž – okr. kolo

9.3.2018          Cvičný monitor – 9. roč.

13.3.2018        ZKGZ - Orlie pierko – 2. roč.

13.3.2018        CPPPaP Šikana na školách – 6.B, 7.B

13.3.2018        Pytagoriáda okr. kolo 4.-5. roč.

14.3.2018        Pytagoriáda okr. kolo 6.-8. roč.

14.3.2018        Zasadnutie ŽP

14.3.2018        Cvičný monitor – 9. roč.

14.3.2018        Kniha je môj kamarát 1. roč.

14.3.2018        ŠŠS hádzaná - D

15.3.2018        Veľkonočná výzdoba školy

15.3.2018        Kurz 1. pomoci – 7. roč.

16.3.2018        Fyzikálna olympiáda - okr. kolo

20.3.2018        Hviezdoslavov Kubín – okr. kolo – I. a II. kat.

20.3.2018        Kvak a Čľup nepoznajú nudu

21.3.2018        Rozprávkové dopoludnie – 4. roč.

21.3.2018        Maľované vajíčka – veľkonočná výzdoba mesta

21.3.2018        Testovanie 9-2018

22.3.2018        Rozprávkové dopoludnie – 3. roč.

22.3.2018        VVS Michalovce – exkurzia – 7. roč.

23.3.2018        Rozprávkové dopoludnie – 2. roč.

23.3.2018        Hviezdoslavov Kubín – okr. kolo – III. kat.

23.3.2018        Deň otvorených dverí pre rodičov budúcich prvákov

26.3.2018        Domáce násilie – beseda s policajtom

27.3.2018        Škôlkari v školskej knižnici

28.3.2018        DU – prijatie PZ u primátora mesta

Zmena termínu vyhradená.


FEBRUÁR

2.2.        Polročné prázdniny

5.2.        Kyber-šikana  beseda 5. roč.

5.-9.2.   Lyžiarsky kurz

6.2.        Okresné kolo GO

7.2.        Zasadnutie žiackeho parlamentu

8.2.        Technické zručnosti

8.2.        Kultúrny program - Dom dôchodcov

9.2.        Medzinárodná výtv. súťaž Bulharsko

13.2.      ROAD DAHL – beseda

13.2.      Karneval ŠKD

13.2.      Adaptačný program – 5. roč.

13.2.      Prevencia šikanovania VI.B, VII.B

14.2       Vybíjaná 3.-4. roč.

14.2.      E-testovanie – gener. skúška 9. roč.

15.2       Valentínska pošta

15.2.      Okresné kolo DO

15.2.      Zásady 1. pomoci – 7. roč.

19.2.      Domáce násilia – beseda

20.2.      Michatek – duálne vzdelávanie

20.2.      Drogy sú cesta do tmy – div. pred. - 8. roč.

20.2.      Kultúrny program -  Dom dôchodcov

22.2.      Školenie administrátorov

23.2.      Deň zdravej výživy

23.2.      Michalovce očami mladých výtvarníkov

23.2.      Pilotné overovanie testovacích nástrojov

26.2-2.3. Jarné prázdniny

Zmena termínu vyhradená.


JANUÁR

2.1.-5.1.2018      Vianočné prázdniny

10.1.2018            Zasadnutie Žiackeho parlamentu

12.1.2018            CPPPaP – adaptačný program 1. roč.

16.1.2018            Olympiáda AJ 5.-9.roč. -  OK

16..1.2018           Šaliansky Maťko – OK

17.1.2018            Beseda Extrémizmus a sekty – 9. roč.

18.1.2018            Beseda Počítačová závislosť -6. roč.

18.1.2018            Prvá pomoc 3.-4. roč.

23.1.2018            Vybíjaná 3.-4. roč. CH a D

24.1.2018            Pedagogická rada

24.1.2018            Matematická olympiáda 5.roč.

24.1.2018            Basketbal  - D – obvodové kolo

25.1.2018            Basketbal  - CH – obvodové kolo

26.1.2018            Globálne ekol. problémy 9. roč. – okresná hvezdáreň  

30.1.2018            Propagačná nástenka do MŠ

30.1.2018            Vybíjaná 3.-4. roč. CH a D

31.1.2018            Divadelné predstavenie AJ -  MsKS

31.1.2018            Odovzdávanie výpisov známok

Zmena termínu vyhradená.


DECEMBER

1.12.2017      Deň boja proti HIV a AIDS-prezentácie

1.12.2017      Vybíjaná 3.-4. roč. CH a D Strážske

1.12.2017      Vianočná výzdoba

4.12.2017      Extremizmus a sekty - beseda s MsP - 9. roč.

4.-8.12.2017 Vianočná zbierka pre UNICEF

4.-18.12.2017   Vianočné pečenie

5.12.2017      Školské kolo DO

5.12.2017      Vianočné pozdravy - 5. roč.

6.12.2017      CPPPaP - beseda 1. roč.

6.12.2017      Mikulášske tvorivé dielne 1. roč.

6.12.2017      Mikuláš - žiacky parlament

7.12.2017      Zasadnutie žiackeho parlamentu

7.12.2017      Kurz 1. pomoci - 6. roč.

7.12.2017      Turnaj hádz. nádejí o pohár primátora

7.12.2017      ÚPSVaR - poradenstvo pri voľbe povolania

8.12.2017      Školské kolo GO

8.12.2017      Olympijský oheň v nás

11.12.2017    Deň ľudských práv

11.-12.12.2017   Zemplínske zvončeky

12.12.2017    Basketbalový turnaj o pohár riad. školy

13.12.2017    Pytagoriáda 3. 4. 5. roč.

14.12.2017    Pytagoriáda 6. 7. 8. roč.

14.12.2017    Výchovný koncert 1.-9.roč.

14.12.2017    ŠŠS - vybíjaná 3.-4.roč.

18.12.2017    Zober loptu nie drogy 3.-4. roč.

19.12.2017    Exkurzia STM Košice 9. roč.

20.12.2017    Šaliansky Maťko

20.12.2017    Vianoce - rozhlasové okienko

21.12.2017    Vianoce - rozhlasové okienko

Zmena termínu vyhradená.


NOVEMBER

8.11.2017      DOD SOŠOaS

8.11.2017      Zasadnutie ŽP

8.11.2017      Fotenie žiakov

7.-9.11.2017   Informatická súťaž iBOBOR

9.11.2017      Divadlo AJ - 5. - 6. roč. MsKS

9.11.2017      Zemplínske múzeum - 6. roč.

10.11.2017    Zdravé zúbky

10.11.2017    ŠŠS - hádzaná - D - 5. a 6. ročník

13. - 16.11.2017 Týždeň boja proti drogám

13.11.2017    Beseda s MsP

14.11.2017    Zaži energiu - v spolupráci s VSD a SOŠT

14.11.2017    Prezentácia s protidrog. tematikou - SZŠ

15.11.2017    Florbal CH - 7. roč.

16.11.2017    Deň boja proti drogám

20.11.2017    Pedagogická rada

21.11.2017    DOD OA

22.11.2017    Testovanie T - 5

23.11.2017    Školské kolo OAJ

24.11.2017    DOD Gymnázium Ľ. Štúra

27.11.2017    Bav sa basketbalom 5. roč. CH

28.11.2017    Šk. kolo matematickej olympiády

29.11.2017    Obvodové kolo OSJ

29.11.2017    Globálne ekologické problémy - 9. roč.

29.11.2017    Florbal CH -7. roč - finále

30.11.2017    Všetkovedko

30.11.2017    Turnaj hádzanárskych nádejí

Zmena termínu vyhradená.


OKTÓBER

3.10.2017            Zemplínske múzeum - 2. roč.

3.10.2017            Začiatok krúžkovej činnosti

5.10.2017            Festival technického talentu

9.10.2017            Výstava jesenných plodov

10.10.2017          Festival strašiakov

10.10.2017          Rodičovské združenie

10.10.2017          Svetový deň duševného zdravia

11.10.2017          Deň duševného zdravia

11.10.2017          Vychádzka - Laborec 5. roč.

11.10.2017          Exkurzia - Zádielska dolina

12.10.2017          Kurz 1. pomoci

12.10.2017          Pasovanie prvákov

16.10.2017          Jabĺčkový deň - 1. - 4. roč.

16.10.2017          Týždeň zdravej výživy

17.10.2017          Obchodovanie s ľuďmi - beseda s MsP

18.10.2017          Morské oko - exkurzia

18.10.2017          Výroba záložiek do knihy a výstava

24.10.2017          Medzinárodný deň škol. knižníc - aktivity

23.10.2017          Deň M. R. Štefanika - projekt

25.10.2017          Zasadnutie ŽP

27.10.2017          Halloween

30.-31.10.2017    Jesenné prázdniny

Zmena termínu vyhradená.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Krymská 5
    071 01 Michalovce
  • +421 566435879

Streda 17. 10. 2018

Počet návštev: 4162423