Navigácia

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE AKTUÁLNE AKCIE V ŠKD KRÚŽKY AKCIE V ŠKD - 2015/2016 AKCIE V ŠKD - 2014/2015 AKCIE V ŠKD - 2013/2014

Školský klub detí

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

  Školský klub detí - Základná škola Krymská 5, Michalovce  
    
   
Hlavnou náplňou Školského klubu detí je efektívne využívanie voľného času detí, oddych a relaxácia po vyučovaní. Tento proces zabezpečujeme pomocou rôznych záujmových a rekreačných aktivít podľa záujmu a schopností žiakov. Formujeme osobnosť dieťaťa v oblasti spoločenskej, estetickej, pracovno-technickej a športovej. Súčasťou činnosti v ŠKD je i denná príprava na vyučovanie. 
Činnosť v našom ŠKD prebieha pod vedením kvalifikovaných vychovávateliek, pracujeme v štyroch oddelienaich, v ktorých sú zaradení žiaci  1.- 4. ročníka ,  v prípade záujmu aj vyšších ročníkov.

Spôsob prihlásenia do ŠKD:

- do ŠKD prihlasuje dieťa  rodič, vyplnením osobného listu žiaka

Prevádzka v ŠKD:  
- od 6.30 hod. /pred vyučovaním/, popoludní od skončenia vyučovania do 17.00 hod.

Poplatok za ŠKD:
- 10 € mesačne, ktorý je potrebné uhradiť do 10. dňa v mesiaci

Vychovávateľky v ŠKD :     / šk.r. 2018-2019  /

1. oddelenie  -   Ľubica  Danková                 1. ročník

2. oddelenie -    Bc. Agáta  Milichovská       2. ročník

3. oddelenie -    Anna  Ivanková                    2. ročník

4. oddelenie -    Dana  Pavolková                  3. ročník

5. oddelenie -    Mgr. Jana  Petrová               4. ročník


Na záver ešte niekoľko zaujímavých liniek:

www.rozpravky.wz.cz
www.sirmi.ic.cz

www.bublina.sk
www.alinka.sk
www.skolahrou.sk
www.skolak.sk


Všetky aktuálne informácie, prípadne zmeny týkajúce sa organizácie ŠKD budú zverejnené v časti Novinky alebo na podstránkach - viď panel hore.
Milí rodičia, veríme, že si o nás prečítate a tešíme sa na Vás a hlavne na Vaše ratolesti.
                                                                                             
                                                                                        Dovidenia !      
         

 

         

 

 

 

 

 

 

 

               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Krymská 5
    071 01 Michalovce
  • +421 566435879

Pondelok 10. 12. 2018

Počet návštev: 4232277