Navigácia

Slovenský jazyk Matematika Anglický jazyk Nemecký jazyk Ruský jazyk Dejepis Geografia Biológia Fyzika Chémia Výtvarná výchova Telesná výchova Náboženská výchova Úspechy žiakov v škol. roku 2016/2017 Úspechy žiakov v škol. roku 2015/2016 Úspechy žiakov v škol. roku 2014/2015 Úspechy žiakov v škol. roku 2013/2014 Úspechy žiakov v škol. roku 2012/2013 Úspechy žiakov v škol. roku 2011/2012 Úspechy žiakov v škol. roku 2010/2011

Slovenský jazyk

Na tejto podstránke sa dozviete o úspechoch našich žiakov, ktorí sa zúčastnili rôznych súťaží a olympiád v jednotlivých predmetoch. Poďakovanie patrí i pedagógom školy, ktorí ich na tieto súťaže pripravujú. Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Školský rok 2017/2018

Šaliansky Maťko - okresné kolo

Sarah Majerová - II.B - 1. miesto

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Krymská 5
    071 01 Michalovce
  • +421 566435879

Pondelok 10. 12. 2018

Počet návštev: 4232365