Navigácia

O predmete

Etická výchova

O predmete

Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na 1. stupni základných škôl je:

 • viesť žiakov k sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu,
 • naučiť žiakov hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od zla
 • naučiť ich spoznať prvky efektívnej komunikácie, dôvody a prv,ky prosociálneho správania primerané veku,
 • umožniť žiakom spoznať zásady dobrých medziľudských vzťahov,
 • umožniť žiakom, aby sa v nich zvnútorňovali prosociálne hodnoty, postoje a sociálne normy,
 • podporovať u žiakov rozvoj sociálnych zručností,
 • formovať spolupracujúce spoločenstvo žiakov.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Krymská 5
  071 01 Michalovce
 • +421 566435879

Pondelok 10. 12. 2018

Počet návštev: 4232369