Navigácia

Centrum voľného času

Centrum voľného času pri ZŠ Krymská 5 Michalovce


 

Na našej škole je zriadených 7 oddelení Centra voľného času.

1. Hádzaná chlapci 2. - 3. ročník

2. Hádzaná chlapci 4. - 6. ročník

3. Loptové hry - Hádzaná dievčatá 2. - 4. ročník

4. Hádzaná dievčatá 5. - 6. ročník

5. Tanečné oddelenie 1. - 3. ročník

6. Tanečné oddelenie 4. - 5. ročník

7. Výtvarné oddelenie 5. - 9. ročník

Činnosť v týchto oddeleniach vykonávajú kvalifikovaní zamestnanci.

D. Ondo Eštok /hádzaná chlapci 2. - 3. ročník/

D. Ondo Eštok /hádzaná chlapci 4. - 6. ročník/

Mgr. T. Szollosiová /loptové hry - hádzaná dievčatá 2. - 4. ročník

Mgr. I. Kudročová  /hádzaná dievčatá 5. - 6. ročník

Š. Pavlíková /tanečné oddelenie 1. - 3. ročník/

Š. Pavlíková /tanečné oddelenie 4. - 5. ročník/

PaedDr. E. Remáková /výtvarné oddelenie 5. - 9. ročník/

 

Prijímanie detí sa uskutočnuje na začiatku školského roka.

Poplatok je 1€/mesiac.

Info: vedenie školy

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Krymská 5
    071 01 Michalovce
  • +421 566435879

Pondelok 10. 12. 2018

Počet návštev: 4232219