Navigácia

Žiadosti a tlačivá pre zákonných zástupcov

 Protokol o prijatí žiaka - 1. ročník
 Žiadosť o súhlas s plnením povinnej školskej dochádzky mimo územia SR 
 Žiadanka
 Žiadosť o povolenie nosiť mobilný telefón do školy 
 Žiadosť o prijatie dieťaťa do CVČ
 Žiadosť o odhlásenie dieťaťa z CVČ
 Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD
 Žiadosť o odhlásenie dieťaťa z ŠKD
 Odhlásenie dieťaťa zo školy
 Žiadosť o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky
 Žiadosť o zaradenie dieťaťa na etickú/náboženskú výchovu
 Žiadosť o uvoľnenie dieťaťa z vyučovania - triedny učiteľ
 Žiadosť o uvoľnenie dieťaťa z vyučovania - riaditeľ školy
 Žiadosť o oslobodenie z hodín telesnej výchovy

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Krymská 5
    071 01 Michalovce
  • +421 566435879

Pondelok 10. 12. 2018

Počet návštev: 4232327