• Fyzikálna olympiáda kategórie G - Archimediáda

      Žiaci siedmych ročníkov okresu Michalovce a Sobrance si zmerali sily v okresnom kole Fyzikálnej olympiády kategórie G - ,,Archimediády“, ktorá sa konala 23.05.2019 v priestoroch našej školy. Na tejto súťaži nás úspešne reprezentovali:

      • Sofia Straková 7.A – 3. miesto
      • Leonard Tomčák 7.B 6.miesto
     • Biologická olympiáda

      Dňa 16. mája 2019 naša škola organizovala okresné kolo biologickej olympiády, kategórie F pod názvom - Rastliny a zvieratá našich lesov. Žiaci 4. a 5. ročníka súťažili v 5 členných družstvách.

      Družstvo našich žiakov 4. ročníka - Múdre sovičky a družstvo žiakov 5. ročníka - Rybky získali 1. miesto v okrese.

     • Exkurzia do hvezdárne

      Európske solárne dni predstavujú príležitosť dozvedieť sa mnohé nové informácie o výhodách solárnej energie.

      Dňa 17. 05. sa žiaci 8. ročníka našej školy zúčastnili zaujímavej exkurzie vo hvezdárni v Michalovciach. Dozvedeli sa nielen o Slnku, ale aj o alternatívnych zdrojoch energie a ich výhodách. Obohatením exkurzie bola aj praktická časť a ukážky pokusov alternatívneho zdroja energie - vodíka.

     • Projekt "MOJA MAMA"

      Žiaci prvého ročníka pracovali celý školský rok na projekte MOJA MAMA... Vyvrcholenie sa uskutočnilo 17.mája spoločným posedením spojeným s kultúrnym programom a pohostením.

      Do galérie Projekt "MOJA MAMA" boli pridané fotografie.

     • Shakespearov deň 29.4.2019

      Dňa 29.04.2019 sa uskutočnila prehliadka vlastnej tvorby, prednesu poézie a prózy a divadelných predstavení v anglickom jazyku na počesť anglického dramatika W. Shakespeara.

      Našu školu reprezentovali:

      Prednes poézie a prózy:

      Radovan Kokoš - IX.A - 2. kategória - 1. miesto

      Miriam Popovičová - VIII.A - vlastná tvorba - 1. miesto

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 24. 5. 2019