Navigácia

Vitajte na stránkach našej školy

Školský vzdelávací program - "ŽIVOT V ŠKOLE - ŠKOLA V ŽIVOTE"

Novinky

 • Dňa 29.6.2018 nastúpili všetci žiaci na slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018 v areáli školy.

  Po príhovore pána riaditeľa Mgr. Jozefa Porvaza nasledovala rozlúčka so žiakmi. Žiaci 9. ročníka, ktorí odchádzajú študovať na stredné školy, boli odmenení za výborný prospech a reprezentáciu školy.

  Po ukončení nástupu si žiaci prevzali vysvedčenie od svojich triednych učiteľov, popriali si príjemné prežitie prázdnin, počas ktorých si oddýchnu a načerpajú energiu do nového školského roka.

 • V dňoch 18.6.- 22.6.2018 sa žiaci III.A a III. B zúčastnili školy v prírode v Juskovej Voli.

  Pobyt bol organizovaný tak, aby žiaci boli čo najviac vonku, vo voľnej prírode. Vyučovaním v prírode si overili svoje teoretické vedomosti z prírodovedy, vlastivedy, pracovného vyučovania či výtvarnej výchovy. Žiaci mali bohatý program. Okrem turistických vychádzok sa zapájali do rôznych športových súťaží, maľovali si trička, vyrábali plagáty, kreslili na chodník, či hrali rôzne loptové hry. Aj večerný program bol vždy pestrý. Deti sa zapájali do rôznych súťaží ako napr. Izba baví izbu alebo Správne dievča, správny chlapec. Svoju nebojácnosť si mohli preveriť v nočnej hre – Hľadanie pokladu. Všetci sme sa vrátili v poriadku a s množstvom zážitkov.

 • V Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického sa 7.6.2018 uskutočnilo mestské kolo súťaže Zvonického literárne dni. Je to súťaž v recitácii umeleckého prednesu poézie a prózy regionálnych autorov.

  Našu školu úspešne reprezentovali títo žiaci:

  I. kategória

  - poézia: 2. miesto - Tomáš Laškoty III.B

  - próza: 1. miesto - Kristína Vargová IV.B

  II. kategória

  - poézia: 2. miesto - Martin Macko VI.A

  - próza: 3. miesto - Tomáš Bödi VI.A

  III. kategória

  - próza: 1. miesto - Ema Praskajová IX.B

 • Dňa 15.6.2018 žiaci 8. ročníka navštívili Mesto povolaní, ktoré sa rozkladá na ploche 400 m2 v Auparku Košice.

  Ocitli sa vo svete dospelých, kde im boli hravou formou priblížené rôzne profesie.

  Vyskúšali si vybrané činnosti, ktoré sú reálnou súčasťou miest.

  Zároveň im bolo poskytnuté kariérne poradenstvo s doporučením vhodnej strednej školy.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Krymská 5
  071 01 Michalovce
 • +421 566435879

Štvrtok 16. 8. 2018

Počet návštev: 4048583