• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Jesenná výzdoba
   • Triedy
   • Učebne
   • Naše práce
 • Novinky

  Zistite, čo je nové na našej škole
    • Olympiáda v anglickom jazyku

     26. 11. 2021

     Dňa 18.11.2021 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili 32. kola školskej olympiády v anglickom jazyku. Vyučujúci anglického jazyka sa nesmierne potešili veľkému záujmu žiakov, ktorí si prišli preveriť svoje jazykové schopnosti a popasovať sa s nie veľmi ľahkými úlohami. Najradšej by dali priestor každému, ale v tejto pandemickej situácii to nebolo možné.

    • Európsky týždeň boja proti drogám

     21. 11. 2021

     Súčasťou aktivít Európskeho týždňa boja proti drogám, ktoré sa realizovali v našej škole, boli aj prezentácie s protidrogovou tematikou.

     Žiaci druhého stupňa sa na hodinách biológie dozvedeli a následne diskutovali o tom, čo je droga, čo je to závislosť, aké sú základné znaky závislosti, príčiny otráv, čo je abstinenčný syndróm, ako droga pôsobí priamo alebo nepriamo na centrálny nervový systém, ako ovplyvňuje myseľ, vôľu a úsudok užívateľa a ešte veľa ďalších zaujímavých a poučných informácií súvisiacich s drogovou závislosťou.

    • EURÓPSKY TÝŽDEŇ BOJA PROTI DROGÁM

     17. 11. 2021

     Európsky týždeň boja proti drogám pripadá každoročne na tretí novembrový týždeň. Cieľom tohtoročných aktivít na našej základnej škole je zdôrazniť význam prevencie v boji proti zneužívaniu drog a zároveň zvýšiť povedomie o legálnych a nelegálnych drogách. To, že prevencia je v tejto problematike naozaj dôležitá, nám online prostredníctvom Zoom predstavil pán mestský policajt Bamburák, ktorý žiakom 7.A a 7.B triedy vysvetlil, čo sú drogy a aké je ich užívanie pre deti a dospelého človeka nebezpečné. Prednáška s témou Drogy a ich dopad na ľudský organizmus žiakov zaujala. Odpovedali na otázky a sami sa pýtali, čo ich zaujímalo ohľadom danej problematiky. Touto cestou sa vedeniu mestskej polície v Michalovciach a pánovi Bamburákovi chceme veľmi pekne poďakovať, že nám vyšli v ústrety a prednáška aj v tomto mimoriadne vypätom a namáhavom období ohľadne Covidu-19, mohla byť zrealizovaná.

    • TÝŽDEŇ POKUSOV

     15. 11. 2021

     V rámci Týždňa vedy a techniky v období od 8. do 12. novembra 2021 sa na našej škole uskutočnil Týždeň pokusov.

     Cieľom bolo vzbudiť záujem žiakov o vedu a techniku, ktorá je súčasťou každého z nás.

     Na hodinách fyziky žiaci prezentovali svoje fyzikálne a chemické pokusy, rozprávali sa o vedeckých a technických objavoch.

    • Pasovačka prvákov

     15. 11. 2021

     Aby bol každý prvák ozajstným školákom, musí podstúpiť neľahkú skúšku. Pod názvom“ Už sa viem podpísať, môžem byť prvákom„ sa na našej škole uskutočnilo PASOVANIE PRVÁKOV.

     Pasovaniu predchádzal kultúrny program, ktorý prváci nacvičili so svojimi triednymi učiteľkami. Žiaci ukázali, ako vedia spievať, recitovať, počítať, tancovať, cvičiť. Zložili sľub prváka. A tak mohol nastať ten slávnostný akt, kedy ich p. riaditeľka pasovala za žiakov našej školy.

   • „Deti sú neskutočne dôležité. Oni sú budúcnosťou sveta.“
   • Elton John
   • „Ak chcete, aby vaše dieťa stálo pevne nohami na zemi, naložte mu na plecia zodpovednosť.“
   • Pauline Phillips
   • "Príliš veľa lásky deti nikdy nepokazí. Deti sa rozmaznávajú tým, keď nahrádzame svoju prítomnosť darčekmi.“
   • Anthony Witham
   • “Priemerný učiteľ povie. Dobrý vysvetlí. Skvelý demonštruje. Veľký inšpiruje.”
   • William Arthur Ward
   • „Ak chcete, aby boli vaše deti inteligentné, čítajte im rozprávky. Ak chcete, aby boli vaše deti viac inteligentné, čítajte im viac rozprávok.“
   • Albert Einstein
   • “Rozdiel medzi školou a životom? V škole vás naučia lekciu a potom dajú test. Život vám dá test a z neho si odnesiete lekciu.”
   • Tom Bodett
   • „Ak pokazíte výchovu svojich detí, tak už veľmi nezáleží na čomkoľvek inom, čo urobíte.“
   • Jacqueline Kennedy Onassis
   • „Len blázni a deti hovoria pravdu.“
   • Umberto Eco
 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
  • Urbariát v Porube pod Vihorlatom
  • Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach
  • Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach
  • Okresná hvezdáreň v Michalovciach
  • Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach
  • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Michalovce
  • Stredná zdravotnícka škola v Michalovciach
  • Červený kríž
  • Združenie pre duševné zdravie INTEGRA
  • Obec Iňačovce - komunitné centrum
  • Obec Čečehov
  • Obec Jastrabie pri Michalovciach
  • OblV SZPB Michalovce
  • Mestská polícia Michalovce
  • OR HaZZ Michalovce
  • Unicef Slovensko
  • 22. mechanizovaný prápor Michalovce