Navigácia

Vitajte na stránkach našej školy

Školský vzdelávací program - "ŽIVOT V ŠKOLE - ŠKOLA V ŽIVOTE"

Novinky

 • Dňa 15.6.2018 žiaci 8. ročníka navštívili Mesto povolaní, ktoré sa rozkladá na ploche 400 m2 v Auparku Košice.

  Ocitli sa vo svete dospelých, kde im boli hravou formou priblížené rôzne profesie.

  Vyskúšali si vybrané činnosti, ktoré sú reálnou súčasťou miest.

  Zároveň im bolo poskytnuté kariérne poradenstvo s doporučením vhodnej strednej školy.

 • V dňoch 11.6. - 14.6.2018 sa uskutočnila návšteva dopravného ihriska v Sobranciach, ktorú absolvovali žiaci 1.- 4. ročníka.

  Cieľom návštevy dopravného ihriska bolo oboznámiť žiakov s dopravným ihriskom, rozvíjať vedomosti z dopravnej výchovy - pravidlá cestnej premávky, dopravné značky, semafor.

  Žiaci mali možnosť zajazdiť si na autokárach, ktorú využili naplno. O tom, že sa im návšteva páčila, svedčili ich spokojné a usmiate tváre.

 • K MDD deti zo školského klubu dostali nevšedný darček od vedenia školy a starších spolužiakov. Aký? Detské ihrisko zhotovené zo starých pneumatík. Piataci projekt navrhli na hodinách matematiky a starší, poväčšine siedmaci, to na hodinách techniky a krúžku zhotovili. Pomáhali nám aj dospelí. Im patrí veľké poďakovanie. Postupne za necelé dva mesiace vyrástlo nové detské ihrisko Úsmev. 1. júna sa slávnostne darovalo ŠKD. Cena tohto žiackeho projektu je nevyčísliteľná eurami, ale má vyššiu hodnotu. Hodnotu radosti, napätia, úsmevu, smiechu, sklamania, nadšenia a lásky, s ktorou to všetci starší žiaci robili pre mladších žiakov, súrodencov. Nech sa po ihrisku ÚSMEV rozlieha smiech a radosť našich detí.

 • Letný denný mestský tábor na ZŠ Krymská 5 sa uskutoční v dňoch 02.07. - 06.07.2018 / 4 dní /

  / 05.07.2018 (štvrtok) štátny sviatok /.

  Poplatok: 24 € je potrebné uhradiť na vedení školy pri odovzdaní záväznej prihlášky do 26.06.2018.

  Info: 056/6435879.

  Záväzná prihláška: Zavazna_prihlaska.doc

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Krymská 5
  071 01 Michalovce
 • +421 566435879

Štvrtok 21. 6. 2018

Počet návštev: 3963012