Navigácia

Vitajte na stránkach našej školy

Školský vzdelávací program - "ŽIVOT V ŠKOLE - ŠKOLA V ŽIVOTE"

Novinky

 • Od roku 2007 si pripomíname 18. október ako Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Novodobé otroctvo sa týka aj Slovenskej republiky. Obchodovanie s ľuďmi je trestným činom proti slobode a ľudskej dôstojnosti. V Slovenskej republike je gestorom tejto problematiky Ministerstvo vnútra SR.

  Aj naši žiaci 9.ročníka si tento deň pripomenuli na besede s inšpektorom a preventistom s Mestskej polície p. Bamburákom.

 • 10. október - Svetový deň duševného zdravia - bol vyhlásený Svetovou federáciou za duševné zdravie v roku 1991. Ich cieľom je zvýšenie informovanosti verejnosti o problémoch súvisiacich so psychickými ochoreniami.

  Dňa 10.10.2018 si žiaci 9. ročníka pripomenuli tento deň účasťou na preventívno – výchovnom stretnutí na tému "Podoby duše", ktoré pre nich pripravila Ing. Jana Hurová, PhD. – riaditeľka Združenia pre duševné zdravie – INTEGRA, o.z..

  Žiaci si pozreli krátke filmy k danej problematike, dozvedeli sa niečo o duševných ochoreniach a na záver stretnutia dostali návod k tomu, ako byť duševne zdraví v desiatich krokoch.

 • 6-21 October 2018

  Čo je Európsky týždeň programovania?

  Európsky týždeň programovania je nezávislé hnutie dobrovoľníkov, ktorí vo svojej vlasti propagujú programovanie v úlohe veľvyslancov týždňa programovania. Aj my sme doplnili svoje podujatia na mapu na stránke codeweek.eu.

  Na čo slúži týždeň programovania?

  • Oslavuje programovanie ako tvorivú činnosť
  • Dáva ľuďom slobodu
  • Spája ľudí
  • Nadchne viac ľudí pre vedu, techniku, inžinierstvo a matematiku

  Odkazy na naše projekty:

 • Kedy ? V októbri 2018

  Kde ? V Prírodnej záhrade

  Kto? Žiaci našej školy

  Vstupenka

  Piataci:

  V.A - Autíčko strašidielok

  V.B - Mestečko Pimparapac

  Šiestaci:

  VI.A - Postavičky z vlny

  VI.B - Vták Fénix

  Siedmaci:

  VII.A - Drozdia rodinka

  VII.B - Zvonkohra

  Ôsmaci:

  VIII.A - Vodný hrad

  VIII.B - Strašiaca rodinka

  Deviataci: Plagát a pozvánky

  Ostatní: Fotoaparát, pero a poznámkový blok

 • Naši prváci z 1.A a 1.B navštívili dňa 27.9.2018 školskú knižnicu, aby sa dozvedeli, kde sa knižnica nachádza, aké knihy v nej nájdu, ako si správne požičiavať knihy i ako sa o nich starať.

  Prvákov privítal v knižnici ,,maňuška-Adamko“, ktorý im porozprával rozprávku o princeznej, ktorej sa nechcelo ani učiť, ani čítať. Potom žiaci plnili rôzne úlohy: skladali rozprávkové puzzle, hrali sa na Popolušky, keď triedili semienka, hádali hádanky. Na záver dostal každý z nich svoj prvý čitateľský preukaz a mohol si vypožičať knihu, ktorú im zatiaľ budú čítať rodičia.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Krymská 5
  071 01 Michalovce
 • +421 566435879

Streda 17. 10. 2018

Počet návštev: 4162435