Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva i.č. ZŠ 02/2021 Zmluva o výpožičke notebooku s DPH 11.02.2021 Jarmila Tomčáková Jarmila Tomčáková Jarmila Tomčáková vypožičiavateľ
Zmluva i.č. ZŠ 01/2021 Dodatok č. 4 k Kolektívnej zmluve na roky 2019-2020, predlženie účinnosti s DPH 10.02.2021 ZO OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ , ZO OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ Mgr. Soňa Palovčíková predsedníčka ZO OZ
Faktúra FA/01/2021 Zoznam faktúr uhradených za 01/2021 s DPH 30.01.2021 Základná škola, Krymská 5, Michalovce Mgr. Katarína Novotná riaditeľka
Objednávka Zoznam objednávok za 16/1/2021 az 30/1/2021 s DPH 30.01.2021 Základná škola,Krymská 5, Michalovce Mgr. Katarína Novotná riaditeľka školy
Objednávka Zoznam objednávok za 1/1/2021 az 15/1/2021 s DPH 15.01.2021 Základná škola,Krymská 5, Michalovce Mgr. Katarína Novotná riaditeľka školy
Zmluva i.č.ZŠ 46/2020 Rozpis záloh.platieb na rok 2021 k Zmluve č. 21/O/2006-teplo 22 535.17 s DPH 31.12.2020 DOMSPRÁV, s.r.o., byty, teplo a iné služby Základná škola Krymská 5 Michalovce Marek Metod konateľ spoločnosti
Faktúra FA/12/2020 Zoznam faktúr uhradených za 12/2020 s DPH 31.12.2020 Základná škola, Krymská 5, Michalovce Mgr. Katarína Novotná riaditeľka
Objednávka Zoznam objednávok za 16/12/2020 az 31/12/2020 s DPH 31.12.2020 Základná škola,Krymská 5, Michalovce Mgr. Katarína Novotná riaditeľka školy
Zmluva i.č. ZŠ 45/2020, č.d.907224 Dodatok č. 5 k zmluve č. 907224, zmena trvania zmluvy, cena elektriny 71.88/MWh.2.40popl s DPH 21.12.2020 Slovakia energy s.r.o. Základná škola, Krymská 5, Michalovca Ing. Jaroslav Hevery obchodný zástupca
Objednávka Zoznam objednávok za 1/12/2020 az 15/12/2020 s DPH 15.12.2020 Základná škola,Krymská 5, Michalovce Mgr. Katarína Novotná riaditeľka školy
Zmluva i.č. ŠJ 03/2020 Rámcová dohoda ŠJ- 3/2020, dodanie hlboko mrazených potravín 7 272.55 s DPH 08.12.2020 Inmedia, spol.s.r.o Základná škola Krymská 5 - ŠJ Ing. Miloš Kriho osoba opráv. jednať vo veci dohody
Zmluva i.č. ŠJ 05/2020 Rámcová dohoda č. ŠJ 5/2020,dodávka ovocia, zeleniny a zemiakov 15 178.01 s DPH 08.12.2020 31.01.2014 02/2014-01/2015 01.02.2014 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Základná škola Krymská 5 - ŠJ Daniela Bujdošová konateľ
Zmluva i.č. ŠJ 04/2020 Rámcová dohoda č. ŠJ 4/2020 dodávka mäsa, hydiny a mäsových výrobkov 12 429.69 s DPH 08.12.2020 31.01.2014 02/2014-01/2015 01.02.2014 DMJ MARKET Základná škola Krymská 5 - ŠJ Dušan Jančík oprávnená osoba
Zmluva i.č. ZŠ 44/2020 Zmluva o poskytovaní právnych služieb č. ZŠ 44/2020, právne služby v právnej veci pod.spis.zn. 7C/42/2017 360.-/úkon s DPH 04.12.2020 Advokátska kancelária JUDr.Simona Marcinová, s.r.o. Základná škola, Krymská 5, 071 01 Michalovce JUDr.Simona Marcinová advokátka
Objednávka Zoznam objednávok za 16/11/2020 az 30/11/2020 s DPH 30.11.2020 Základná škola,Krymská 5, Michalovce Mgr. Katarína Novotná riaditeľka školy
Faktúra FA/11/2020 Zoznam faktúr uhradených za 11/2020 s DPH 30.11.2020 Základná škola, Krymská 5, Michalovce Mgr. Katarína Novotná riaditeľka
Zmluva i.č. ZŠ 43/2020, č.d. Z202031064_Z Kúpna zmluva č.Z202031064_Z, EKS, nákup interaktívnej tabule, držiaka, projektora a notebooku 3 640,00 s DPH 26.11.2020 Gnoma s.r.o. Základná škola, Krymská 5, Michalovce Gnoma s.r.o. konajúci prostr. osoby pover. zast. dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
Zmluva i.č. ZŠ 42/2020, č.d. Z202030501_Z Kúpna zmluva č.Z202030501_Z, EKS, nákup tlačiarní cez EKS 960,00 s DPH 24.11.2020 Gnoma s.r.o. Základná škola, Krymská 5, Michalovce Gnoma s.r.o. konajúci prostr. osoby pover. zast. dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
Zmluva i.č. ZŠ 41/2020, č.d. Z202030075_Z Kúpna zmluva č. Z202030075_Z, EKS, nákup stolových PC cez EKS 7 600neplatcaDPH bez DPH 20.11.2020 Tom Tech SK s.r.o. Základná škola, Krymská 5, Michalovce Tom Tech SK s.r.o. konajúci prostr. osoby pover. zast. dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
Objednávka Zoznam objednávok za 1/11/2020 az 15/11/2020 s DPH 15.11.2020 Základná škola,Krymská 5, Michalovce Mgr. Katarína Novotná riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1344