Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva i.č.ZŠ 33/2021 Rozpis záloh.platieb na rok 2022 k Zmluve č. 21/O/2006-teplo 31.107.04 s DPH 30.11.2021 DOMSPRÁV, s.r.o., byty, teplo a iné služby Základná škola Krymská 5 Michalovce Marek Metod konateľ spoločnosti
Zmluva i.č. ZŠ 32/2021 Licenčná zmluva i.č. ZŠ 32/2021, poskytovanie oprávnenia na užívanie aplikácie na tvorby miezd -predlženie do 31.10.2022 s DPH 26.11.2021 Solitea Slovensko, a.s. Základná škola Krymská 5 Michalovce elektr. elektr.
Zmluva ZS 31/2021 Zmluva o spolupráci, č.ZŠ 31/2021, vymedzenie rozsahu spolupráce medzi ZŠ a SŠ 0,00 s DPH 12.11.2021 Gymnázium Pavla Horova Gymnázium Pavla Horova, Masaryková 1, 071 79 Michalovce Mgr. Katarína Olšavová riaditeľka školy
Zmluva i.č. ZŠ 30/2021, č.d. Z202120659_Z Kúpna zmluva č.Z202120659_Z, EKS, nákup interaktívnej tabule, držiaka, projektora a notebooku 4 199.00 s DPH 02.11.2021 Gnoma s.r.o. Základná škola, Krymská 5, Michalovce Gnoma s.r.o. konajúci prostr. osoby pover. zast. dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
Faktúra FA/10/2021 Zoznam faktúr uhradených za 10/2021 s DPH 29.10.2021 Základná škola, Krymská 5, Michalovce Mgr. Katarína Novotná riaditeľka
Objednávka Zoznam objednávok za 16/10/2021 az 29/10/2021 s DPH 29.10.2021 Základná škola,Krymská 5, Michalovce Mgr. Katarína Novotná riaditeľka školy
Zmluva ZŠ 29/2021; č.d.193/2014 Dodatok č.3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 193/2014, pristúpenie nového nájomcu MVDR Greculová r. Balogová s DPH 29.10.2021 MVDr. Andrea Országhová, MVDr. Kristína Hiraková MVDr. Andrea Országhová, MVDr. Kristína Hiraková MVDr. Andrea Országhová, MVDr. Kristína Hiraková najomcovia
Zmluva ZŠ 28/2021; č.d. 193/2014 Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 193/2014, odstúpenie nájomcu MVDR Greculová r. Balogová s DPH 29.10.2021 MVDr. Andrea Országhová, MVDr- Andrea Greculová r. Balogová MVDr. Andrea Országhová, Andrea Greculová r. Balogová MVDr. Andrea Országhová, Andrea Greculová r. Balogová najomcovia
Zmluva i.č. ZŠ 27/2021 č.d.21/42/010/19 Dohoda č. 21/42/010/19, aplikácia §10 zák.č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi na tok 2022 0,00 bez DPH 21.10.2021 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Základná škola, Krymská 5, 071 01 Michalovce Ing. Daniel Tiža , MBA riaditeľ ÚPSVR
Objednávka Zoznam objednávok za 01/10/2021 az 15/10/2021 s DPH 15.10.2021 Základná škola,Krymská 5, Michalovce Mgr. Katarína Novotná riaditeľka školy
Faktúra FA/09/2021 Zoznam faktúr uhradených za 09/2021 s DPH 30.09.2021 Základná škola, Krymská 5, Michalovce Mgr. Katarína Novotná riaditeľka
Objednávka Zoznam objednávok za 16/9/2021 az 30/9/2021 s DPH 30.09.2021 Základná škola,Krymská 5, Michalovce Mgr. Katarína Novotná riaditeľka školy
Zmluva i.č. ZŠ 26/2021 Zmluva o poskytovaní služieb spojených s prenájmom nebytových priestorov ZŠ 26/2021 7.83/mesiac bez DPH 30.09.2021 Ing. Andrea Žeňuchová Ing. Andrea Žeňuchová Ing. Andrea Žeňuchová SZČO
Zmluva i.č. ZŠ 25/2021 Dohoda o zriadení športového krúžku so zameraním na hádzanú 0,00 bez DPH 29.09.2021 Športový klub Iuventa Michalovce Športový klub Iuventa Michalovce Ing. Patrik Sabov - prezident klubu prezident klubu
Zmluva i.č. ZŠ 24/2021 č.d.21/42/054/681 Dohoda č. 21/42/054/681, vytvorenie prac. miesta v rámci projektu "cesta na trh práce " na dobu 6 mesiacov 5 319.30 bez DPH 29.09.2021 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Základná škola, Krymská 5, 071 01 Michalovce Ing. Daniel Tiža , MBA riaditeľ ÚPSVR
Zmluva i.č. ZŠ 22/2021 Nájomná zmluva č. ZŠ 22/2021, karate 14.74.-/hod bez DPH 16.09.2021 Beáta Hasprová Beáta Hasprová Beáta Hasprová nájomca
Zmluva i.č. ZŠ 18/2021 Nájomná zmluva č. ZŠ 18/2021, hranie futbalu 25.-/hod bez DPH 16.09.2021 Ing. Adrián Jacečko Ing. Adrián Jacečko Ing. Adrián Jacečko nájomca
Zmluva i.č. ZŠ 21/2021 Nájomná zmluva č. ZŠ 21/2021, futbal 25.-/hod bez DPH 16.09.2021 Dzimko Marcel Dzimko Marcel Dzimko Marcel nájomca
Zmluva i.č. ZŠ 19/2021 Nájomná zmluva č. ZŠ 19/2021, futbalová akadémia 14.74.-/hod bez DPH 16.09.2021 Koc Tomáš Koc Tomáš Koc Tomáš nájomca
Zmluva i.č. ZŠ 20/2021 Nájomná zmluva č. ZŠ 20/2021, vyučovanie bedmintonu 12.90/hod bez DPH 16.09.2021 MC Drobec - materské centrum MC Drobec - materské centrum Mgr. Adriana Jacečková nájomca, štatutárka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1402