Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 ZSKRYM-MI-00024-001/2019 Dodávka hlbokomrazených potravín 7 000.00 bez DPH márec 2019 21.02.2019 1.03.2019-31.12.2021 Základná škola Krymská 5 - ŠJ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO 01/2019 Dodávka mäsa, hydiny a mäsových výrobkov 14 000.00 bez DPH február 2019 25.01.2019 1.02.2019-31.12.2019 Základná škola Krymská 5 - ŠJ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO 02/2018-1 Dodávka mäsa, hydiny a rýb 40 000,00 bez DPH február 2019 31.12.2018 1.02.2019-31.12.2021 Základná škola Krymská 5 - ŠJ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 ZSKRYM-MI-00043-002/2019 Dodávka zemiakov, zeleniny a ovocia 15 000.00 bez DPH apríl 2019 18.03.2019 1.04.2019-31.12.2019 Základná škola Krymská 5 - ŠJ
Faktúra FA/11/2019 Zoznam faktúr uhradených za 11/2019 s DPH 30.11.2019 Základná škola, Krymská 5, Michalovce Mgr. Katarína Novotná riaditeľka
Objednávka Zoznam objednávok za 16/11/2019 az 30/11/2019 s DPH 30.11.2019 Základná škola,Krymská 5, Michalovce Mgr. Katarína Novotná riaditeľka školy
Zmluva i.č. ZŠ 54/2019 Zmluva o poskytnutí finanč. prostriedkov č. ZŠ 54/2019 na podporu záujmového vzdelávania na obdobie 2.polrok 2019 24,80 bez DPH 25.11.2019 Obec Vysoká nad Uhom Základná škola, Krymská č. 5, 071 01 Michalovce Ján Hrešan starosta obce
Zmluva i.č. ZŠ 61/2019, č.d. Z201935091_Z Kúpna zmluva č.Z201935091_Z, EKS, nákup interaktívnych tabúľ, držiakov, projektorov a notebookov 3 839.00 s DPH 21.11.2019 MIVASOFT, spol.s.r.o Základná škola, Krymská 5, Michalovce MIVASOFT, spol.s.r.o konajúci prostr. osoby pover. zast. dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
Objednávka Zoznam objednávok za 1/11/2019 az 15/11/2019 s DPH 15.11.2019 Základná škola,Krymská 5, Michalovce Mgr. Katarína Novotná riaditeľka školy
Zmluva i.č. ZŠ 59/2019 Nájomná zmluva č. ZŠ 59/2019, futbal 14.74.-/hod bez DPH 06.11.2019 Kanca Peter Kanca Peter Kanca Peter nájomca
Zmluva i.č. ZŠ 60/2019 Nájomná zmluva č. ZŠ 60/2019, futbal 20.-/hod bez DPH 06.11.2019 Vaľo Peter Vaľo Peter Vaľo Peter nájomca
Zmluva i.č. ZŠ 58/2019 Nájomná zmluva č. ZŠ 58/2019, futbal 20.-/hod bez DPH 05.11.2019 Dzimko Marcel Dzimko Marcel Dzimko Marcel nájomca
Zmluva i.č. ZŠ 57/2019 Kúpna zmluva č. ZŠ 57/2019, nákup výpočtovej techniky 8 995.50 bez DPH 04.11.2019 Gnoma, s.r.o Základná škola, Krymská 5, 071 01 MIchalovce Ing. Dušan Andrišov konateľ, predávajúci
Objednávka Zoznam objednávok za 16/10/2019 az 31/10/2019 s DPH 31.10.2019 Základná škola,Krymská 5, Michalovce Mgr. Katarína Novotná riaditeľka školy
Faktúra FA/10/2019 Zoznam faktúr uhradených za 10/2019 s DPH 31.10.2019 Základná škola, Krymská 5, Michalovce Mgr. Katarína Novotná riaditeľka
Zmluva i.č. ŠJ 06/2019 DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O ODBERE A ZNEŠKODŇOVANÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU, i.č. ŠJ 06/2019 s DPH 30.10.2019 CONTAX EKO, s.r.o. Základná škola- ŠJ, Krymská 5, Michalovce Ing. Juraj Štefanko konateľ spoločnosti
Objednávka Zoznam objednávok za 1/10/2019 az 15/10/2019 s DPH 15.10.2019 Základná škola,Krymská 5, Michalovce Mgr. Katarína Novotná riaditeľka školy
Zmluva i.č. ZŠ 49/2019 Zmluva o poskytnutí finanč. prostriedkov č. ZŠ 49/2019 na podporu záujmového vzdelávania na obdobie 2.polrok 2019 24,80 bez DPH 15.10.2019 Obec Krásnovce Základná škola, Krymská č. 5, 071 01 Michalovce MVDr. Tibor Kostovčík starosta obce
Zmluva i.č. ZŠ 46/2019 Zmluva o poskytnutí finanč. prostriedkov č. ZŠ 46/2019 na podporu záujmového vzdelávania na obdobie 2.polrok 2019 49,60 bez DPH 15.10.2019 Obec Čečehov Základná škola, Krymská č. 5, 071 01 Michalovce Stanislav Mráz starosta obce
Zmluva i.č. ZŠ 52/2019 Zmluva o poskytnutí finanč. prostriedkov č. ZŠ 52/2019 na podporu záujmového vzdelávania na obdobie 2.polrok 2019 24,80 bez DPH 15.10.2019 Obec Lúčky Základná škola, Krymská č. 5, 071 01 Michalovce Eduard Baláž starosta obce
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1247