Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra FA/9/2018 Zoznam faktúr uhradených za 9/2018 s DPH 30.09.2018 Základná škola Michalovce Krymská 5
Objednávka Zoznam objednávok za 16/9/2018 az 30/9/2018 s DPH 30.09.2018 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Zmluva Dodatok č.1 -Kolektívna zmluva 2018 s DPH 25.09.2018 ZO OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ , Základná škola ,Krymská 5, Michalovce Mgr. Anna Serečunová predseda ZO OZ PŠVaV pri ZŠ Krymska 5 mi
Objednávka Zoznam objednávok za 1/9/2018 az 15/9/2018 s DPH 15.09.2018 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Zmluva ŠJ 02/20118 Kúpna zmluva č. ŠJ 02/2018 s DPH 07.09.2018 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Základná škola,Krymská 5,Michalovce Daniela Bujdošová konateľka
Faktúra FA/8/2018 Zoznam faktúr uhradených za 8/2018 s DPH 31.08.2018 Základná škola Michalovce Krymská 5
Objednávka Zoznam objednávok za 16/8/2018 az 31/8/2018 s DPH 31.08.2018 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Objednávka Zoznam objednávok za 1/8/2018 az 15/8/2018 s DPH 15.08.2018 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Zmluva DBK/18/06/1776 k VK/09/08/055 Dodatok č.DBK/18/06/1776 k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/08/055 zo dňa 31.08.2009 18/rok s DPH 02.08.2018 KOMENSKY, s.r.o. Základná škola,Krymská 5, Michalovce Ing. Slavomír Rybár konateľ
Faktúra FA/7/2018 Zoznam faktúr uhradených za 7/2018 s DPH 31.07.2018 Základná škola Michalovce Krymská 5
Objednávka Zoznam objednávok za 16/7/2018 az 31/7/2018 s DPH 31.07.2018 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Objednávka Zoznam objednávok za 1/7/2018 az 15/7/2018 s DPH 15.07.2018 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Objednávka Zoznam objednávok za 16/6/2018 az 30/6/2018 s DPH 30.06.2018 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Faktúra FA/6/2018 Zoznam faktúr uhradených za 6/2018 s DPH 30.06.2018 Základná škola Michalovce Krymská 5
Zmluva ZO/2018A10638-2 Zmluva č. ZO/2018A10638-2 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov .... 48/mesiac s DPH 18.06.2018 osobnyudaj.sk,s.r.o. Základná škola. Krymská č. 5, 07101 MIchalovce Mgr. Tatiana Dopiráková konateľ spoločnosti
Objednávka Zoznam objednávok za 1/6/2018 az 15/6/2018 s DPH 15.06.2018 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Zmluva R_70/2018 Zmluva o dielo č. R_70/2018 280.81/rok s DPH 14.06.2018 IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Základná škola, Krymská 5, 071 01 Michalovce Ing. Stanislav Blaško riaditeľ IVES
Zmluva 7109002639 Poistný zmluvy, kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku 9,60 s DPH 13.06.2018 Komunálna poisťovňa, Vienna insurance group Základná škola,Krymská č. 5, 071 01 Michalovce Romančáková finančný agent poisťovne
Zmluva 7109002638 Poistná zmluva, kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku 47,36 s DPH 13.06.2018 Komunálna poisťovňa, Vienna insurance group Základná škola,Krymská č. 5, 071 01 Michalovce Romančáková finančný agent poisťovne
Zmluva ZS 05/2018 Zmluva o poskytnutí finanč. prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na obdobie 1.polrok 2018 74,40 s DPH 12.06.2018 Obec Zemplinská Široká Ing. Vladimír Mati starosta obce
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1118

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Krymská 5
    071 01 Michalovce
  • +421 566435879

Streda 17. 10. 2018

Počet návštev: 4162336