Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka Zoznam objednávok za 16/7/2018 az 31/7/2018 s DPH 31.07.2018 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Faktúra FA/7/2018 Zoznam faktúr uhradených za 7/2018 s DPH 31.07.2018 Základná škola Michalovce Krymská 5
Objednávka Zoznam objednávok za 1/7/2018 az 15/7/2018 s DPH 15.07.2018 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Objednávka Zoznam objednávok za 16/6/2018 az 30/6/2018 s DPH 30.06.2018 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Faktúra FA/6/2018 Zoznam faktúr uhradených za 6/2018 s DPH 30.06.2018 Základná škola Michalovce Krymská 5
Zmluva ZO/2018A10638-2 Zmluva č. ZO/2018A10638-2 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov .... 48/mesiac s DPH 18.06.2018 osobnyudaj.sk,s.r.o. Základná škola. Krymská č. 5, 07101 MIchalovce Mgr. Tatiana Dopiráková konateľ spoločnosti
Objednávka Zoznam objednávok za 1/6/2018 az 15/6/2018 s DPH 15.06.2018 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Objednávka Zoznam objednávok za 1/6/2018 az 15/6/2018 s DPH 15.06.2018 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Zmluva R_70/2018 Zmluva o dielo č. R_70/2018 280.81/rok s DPH 14.06.2018 IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Základná škola, Krymská 5, 071 01 Michalovce Ing. Stanislav Blaško riaditeľ IVES
Zmluva 7109002638 Poistná zmluva, kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku 47,36 s DPH 13.06.2018 Komunálna poisťovňa, Vienna insurance group Základná škola,Krymská č. 5, 071 01 Michalovce Romančáková finančný agent poisťovne
Zmluva 7109002639 Poistný zmluvy, kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku 9,60 s DPH 13.06.2018 Komunálna poisťovňa, Vienna insurance group Základná škola,Krymská č. 5, 071 01 Michalovce Romančáková finančný agent poisťovne
Zmluva ZŠ 18/2018 Dodatok k dohode o integračnom zámere č. ZŠ 18/2018 s DPH 12.06.2018 IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Základná škola, Krymská 5, 071 01 Michalovce Ing. Stanislav Blaško riaditeľ
Zmluva ZS 05/2018 Zmluva o poskytnutí finanč. prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na obdobie 1.polrok 2018 74,40 s DPH 12.06.2018 Obec Zemplinská Široká Ing. Vladimír Mati starosta obce
Zmluva ZS 07/2018 Zmluva o poskytnutí finanč. prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na obdobie 1.polrok 2018 148,80 s DPH 07.06.2018 Obec Jastabie pri Michalovciach Ján Ždiňák starosta obce
Zmluva ZS 17/2018 Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti č. ZŠ 17/2018 s DPH 05.06.2018 Slavomíra Macková Základná škola, Krymská 5, MIchalovce Slavomíra Macková dobrovoľník
Zmluva SJ 01/2018 Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností č. ŠJ 01/2018 bez DPH 01.06.2018 31.01.2014 02/2014-01/2015 01.02.2014 FEGA FROST, s.r.o. FEGA FOOD s.r.o. Marko Gallik postupnik
Faktúra FA/5/2018 Zoznam faktúr uhradených za 5/2018 s DPH 31.05.2018 Základná škola Michalovce Krymská 5
Objednávka Zoznam objednávok za 16/5/2018 az 31/5/2018 s DPH 31.05.2018 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Zmluva ZŠ 16/2018 Zmluva o poskytovaní právnych služieb č. ZŠ 16/2018 800.-/úkon s DPH 31.05.2018 JUDr.Iveta Marcinová, advokátka Základná škola, Krymská 5, 071 01 Michalovce Mgr. Jozef Porvaz riaditeľ školy
Zmluva ZS 09/2018 Zmluva o poskytnutí finanč. prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na obdobie 1.polrok 2018 37,20 s DPH 30.05.2018 Obec Vysoká nad Uhom Ján Hrešan starosta obce
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1132

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Krymská 5
    071 01 Michalovce
  • +421 566435879

Štvrtok 16. 8. 2018

Počet návštev: 4048671