Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva i.č. ZŠ 15/2021, č.d. ZO/2018A10638-2 Dodatok č. 3 k zmluve č. ZO/2018A10638-2 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby, predľženie účinnosti zmluvy 48/mesiac s DPH 02.06.2021 osobnyudaj.sk,s.r.o. Základná škola, Krymská č. 5, 07101 MIchalovce Ing. Tomáš Dopirák konateľ spoločnosti
Zmluva i.č. ZŠ 14/2021 Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar č. ZŠ 14/2021 0,00 bez DPH 25.05.2021 Indícia, s.r.o Základná škola, Krymská 5, 071 01 Michalovce Ing. Peter Halák konateľ spoločnosti
Zmluva i.č. ZŠ 13/2021 č.d.21/42/010/8 Dohoda č. 21/42/010/8, aplikácia §10 zák.č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi 0,00 bez DPH 14.05.2021 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Základná škola, Krymská 5, 071 01 Michalovce Ing. Daniel Tiža , MBA riaditeľ ÚPSVR
Zmluva i.č. ZŠ 12/2021 Nájomná zmluva č. ZŠ 12/2021, hranie basketbalu 25.-/hod bez DPH 11.05.2021 LA-MAR,s.r.o. LA-MAR,s.r.o. Milan Janošov konateľ
Zmluva i.č. ZŠ 11/2021 Nájomná zmluva č. ZŠ 11/2021, hranie futbalu 25.-/hod bez DPH 06.05.2021 Ing. Adrián Jacečko Ing. Adrián Jacečko Ing. Adrián Jacečko nájomca
Zmluva i.č. ZŠ 10/2021 Zmluva o vykonaní pracovnej zdravotnej služby č. ZŠ 10/2021 bez DPH 30.04.2021 Mgr. Ján Šimon Základná škola, Krymská 5, Michalovce Mgr. Ján Šimon, MHA poskytovateľ, verejný zdravotník
Objednávka Zoznam objednávok za 16/4/2021 az 31/4/2021 s DPH 30.04.2021 Základná škola,Krymská 5, Michalovce Mgr. Katarína Novotná riaditeľka školy
Faktúra FA/04/2021 Zoznam faktúr uhradených za 04/2021 s DPH 30.04.2021 Základná škola, Krymská 5, Michalovce Mgr. Katarína Novotná riaditeľka
Zmluva i.č. ZŠ 09/2021 Nájomná zmluva č. ZŠ 09/2021, futbalová akadémia 14.74.-/hod bez DPH 21.04.2021 Koc Tomáš Koc Tomáš Koc Tomáš nájomca
Zmluva i.č. ZŠ 08/2021 Dodatok č.DZK01/VK/09055 k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/08/055, balíček elektr. služieb Zborovňa komplet s DPH 20.04.2021 KOMENSKY, s.r.o. Základná škola,Krymská 5, Michalovce Ing. Slavomír Rybár konateľ
Objednávka Zoznam objednávok za 1/4/2021 az 15/4/2021 s DPH 15.04.2021 Základná škola,Krymská 5, Michalovce Mgr. Katarína Novotná riaditeľka školy
Zmluva i.č. ZŠ 06/2021 Nájomná zmluva č. ZŠ 06/2016,tréning hádzanej 25.-/hod bez DPH 12.04.2021 ŠK Zemplín Trebišov ŠK Zemplín Trebišov Ing. Ervín Karvaš prezident združenia ,nájomca
Zmluva i.č. ZŠ 07/2021, č.d. 17/021/5028 Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží v č. 17/021/5028, biolog. a fyzikal. olympiády 310,00 bez DPH 07.04.2021 MV SR, Okresný úrad Košice, odbor školstva MV SR, Okresný úrad Košice, odbor školstva PaedDr. ThLic. Mgr. Oľga Pivarníková ;vz Kováčová poverná vedením odboru
Faktúra FA/03/2021 Zoznam faktúr uhradených za 03/2021 s DPH 31.03.2021 Základná škola, Krymská 5, Michalovce Mgr. Katarína Novotná riaditeľka
Objednávka Zoznam objednávok za 16/3/2021 az 31/3/2021 s DPH 31.03.2021 Základná škola,Krymská 5, Michalovce Mgr. Katarína Novotná riaditeľka školy
Zmluva i.č. ZŠ 05/2021, č.d. Z20214646_Z Kúpna zmluva č. Z20214646_Z, tablety pre žiakov cez EKS 3 245,00 s DPH 23.03.2021 Henrich Sonnenschein -ITSK Základná škola, Krymská 5, Michalovce Henrich Sonnenschein -ITSK konajúci prostr. osoby pover. zast. dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
Objednávka Zoznam objednávok za 1/3/2021 az 15/3/2021 s DPH 15.03.2021 Základná škola,Krymská 5, Michalovce Mgr. Katarína Novotná riaditeľka školy
Zmluva i.č. ZŠ 04/2021 Licenčná zmluva i.č. ZŠ 04/2021, poskytovanie oprávnenia na užívanie aplikácie na tvorby miezd -predlženie do 31.10.2021 s DPH 10.03.2021 Solitea Slovensko, a.s. Základná škola Krymská 5 Michalovce elektr. elektr.
Zmluva i.č. ZŠ 03/2021 Zmluva č. ZŠ 03/2021 o poskytovaní služieb v oblasti "civilnej ochrany" 100/kvartal bez DPH 09.03.2021 Mgr. Peter Vaľo Základná škola, Krymská 5, 071 01 Michalovce Mgr. Peter Vaľo SZČO
Faktúra FA/02/2021 Zoznam faktúr uhradených za 02/2021 s DPH 28.02.2021 Základná škola, Krymská 5, Michalovce Mgr. Katarína Novotná riaditeľka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1366