• Žiacký parlament

    •  

     Štatút žiackeho parlamentu na rok 2018/2019      Plán práce žiackého parlamentu na rok 2018/2019    

      

              Základná škola, Krymská 5, 071 01 Michalovce

     školský rok 2018/2019Žiacký parlament

                                                                                                               

      

      

     3.A  - Emma Horňáková

     9.A  - Dana Bobošová

     3.B  -  Michelle Majerová

     9.B  - Sofia Reichelová

     4.A  - Sophia Serdyová

     Mgr. Gabriela Kuncová

     4.B  - Nela Hajduková

     Mgr. Anna Serečunová

     5.A  - Matúš Pinkovský

     Bc. Agáta Milichovská

     5.B  - Kristína Vargová

     Mgr. Adriana Danilovičová

     6.A  - Veronika Drahňovská

     Mgr. Eva Balejčíková

     PaedDr. Ľudmila Luptáková

     6.B  - Simona Reichelová

     Mgr. Katarína Novotná– riaditeľka

     7.A  - Terézia Godová

     školy

     7.B  - Maroš Bajer

      

     8.A  - Vajanský Tomáš

      

     8.B  - Viktória Scholzová