Žiacky parlament

   •         Základná škola, Krymská 5, 071 01 Michalovce

     

    školský rok 2020/2021Žiacky parlament

                                                                                                             

    Plán práce žiackeho parlamentu na rok 2020/2021     

    Štatút žiackeho parlamentu na rok 2020/2021