Rodičovské združenie

  • ČLENSKÉ POPLATKY RODIČOVSKÉMU ZDRUŽENIU NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

   Vážení rodičia a priatelia školy. Združenie rodičov pri Základnej škole Krymská 5, Michalovce si na stretnutí triednych dôverníkov dňa 06.10.2022 odsúhlasilo členské poplatky na školský rok 2022/2023:

   1. dieťa – 15 EUR

   2. dieťa – 10 EUR

   3. a 4. dieťa – 0 EUR

   Polosiroty – 5 EUR

   Tieto dobrovoľné finančné príspevky môžete uhradiť na číslo účtu: SK30 0900 0000 0051 6767 5336

   alebo v hotovosti triednemu učiteľovi do 30.11.2022. V prípade platby cez internetbanking uveďte v poznámke meno, priezvisko a triedu dieťaťa.

   Ďakujeme Vám za pomoc a spoluprácu.