Rodičovské združenie

  • ČLENSKÉ POPLATKY RODIČOVSKÉMU ZDRUŽENIU NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

   Vážení rodičia a priatelia školy. Združenie rodičov pri Základnej škole Krymská 5, Michalovce si na stretnutí triednych dôverníkov dňa 13.9.2021 odsúhlasilo členské poplatky na školský rok 2021/2022:

   1. dieťa – 12 EUR

   2. dieťa – 9 EUR

   3. a 4. dieťa – 0 EUR

   Polosiroty – 5 EUR

   Tieto dobrovoľné finančné príspevky môžete uhradiť na číslo účtu: SK30 0900 0000 0051 6767 5336

   alebo v hotovosti triednemu dôverníkovi. V prípade platby cez internetbanking uveďte v poznámke meno, priezvisko a triedu dieťaťa.

   Ďakujeme Vám.