Centrum voľného času   •  

    Na našej škole sú zriadené 4 oddelenia Centra voľného času.

     

    1. Loptové hry - Hádzaná dievčatá 2. - 4. ročník

    2. Hádzaná dievčatá 5. - 6. ročník

    3. Výtvarné oddelenie 5. - 9. ročník

    4. Futbal 6. - 9. ročník

     

    Činnosť v týchto oddeleniach vykonávajú kvalifikovaní zamestnanci.

    Mgr. T. Szöllosiová /loptové hry - hádzaná dievčatá 2. - 4. ročník/

    Mgr. I. Kudročová /hádzaná dievčatá 5. - 6. ročník/

    Mgr. J. Porvaz /futbal 6. - 9. ročník/

    PaedDr. E. Remáková / výtvarné oddelenie 5. - 9. ročník/

     

    Prijímanie detí sa uskutočnuje na začiatku školského roka.

    Poplatok je 1€/mesiac.

    Viac info: vedenie školy