Centrum voľného času   •  

    Na našej škole je zriadených 6 oddelení Centra voľného času.

     

    1. Hádzaná dievčatá 4. - 6. ročník

    2. Handballček 2. - 4. ročník

    3. ART klub 5. - 8. ročník

    4. Futsal 5. - 6. ročník

    5. Kreatívna tvorba 5. - 8. ročník

    6. Jumping dievčatá 6. - 8. ročník

     

    Činnosť v týchto oddeleniach vykonávajú kvalifikovaní zamestnanci.

    Mgr. N. Puškárová /Jumping -  dievčatá/

    Mgr. I. Kudročová /Hádzaná dievčatá/

    Mgr. J. Porvaz /Futsal/

    Mgr. H. Mikuličková /ART klub/

    Mgr. E. Megelová /Kreatívna tvorba/

    D. Ondo-Eštok /Handballček/

     

    Prijímanie detí sa uskutočnuje na začiatku školského roka.

    Poplatok je 1€/mesiac.

    Viac info: vedenie školy