Centrum voľného času   •  

    Na našej škole je zriadených 8 oddelení Centra voľného času.

     

    1. Hádzaná dievčatá 5. - 7. ročník

    2. Handballček 1. - 4. ročník

    3. ART klub 5. - 9. ročník

    4. Futsal 5. - 7. ročník

    5. Lucky´s Adventures  - NP 1. - 4. ročník

    6. Lucky´s Adventures  - MP 1. - 4. ročník

    7. Futbal - TEKO Akademia 1. - 3. ročník

    8. Elastic dance 1. - 2. ročník

     

    Činnosť v týchto oddeleniach vykonávajú kvalifikovaní zamestnanci.

    Mgr. I. Kudročová /Hádzaná dievčatá/

    Mgr. T. Szöllösiová /Handballček/

    Mgr. H. Mikuličková /ART klub/

    Mgr. J. Porvaz /Futsal/

    Mgr. N. Puškárová /Lucky´s Adventures - NP/

    Mgr. M. Paľová /Lucky´s Adventures - MP/

    J. Pavlov /Futbal - TEKO Akademia/

    Bc. D. Januchová /Elastic dance/

     

    Prijímanie detí sa uskutočnuje na začiatku školského roka.

    Poplatok je 1€/mesiac.

    Viac info: vedenie školy