• Centrum voľného času pri ZŠ Krymská 5 Michalovce


    •  

     Na našej škole je zriadených 7 oddelení Centra voľného času.

     1. Hádzaná chlapci 2. - 3. ročník

     2. Hádzaná chlapci 4. - 6. ročník

     3. Loptové hry - Hádzaná dievčatá 2. - 4. ročník

     4. Hádzaná dievčatá 5. - 6. ročník

     5. Tanečné oddelenie 1. - 3. ročník

     6. Tanečné oddelenie 4. - 5. ročník

     7. Výtvarné oddelenie 5. - 9. ročník

     Činnosť v týchto oddeleniach vykonávajú kvalifikovaní zamestnanci.

     D. Ondo Eštok /hádzaná chlapci 2. - 3. ročník/

     D. Ondo Eštok /hádzaná chlapci 4. - 6. ročník/

     Mgr. T. Szollosiová /loptové hry - hádzaná dievčatá 2. - 4. ročník

     Mgr. I. Kudročová  /hádzaná dievčatá 5. - 6. ročník

     Š. Pavlíková /tanečné oddelenie 1. - 3. ročník/

     Š. Pavlíková /tanečné oddelenie 4. - 5. ročník/

     PaedDr. E. Remáková /výtvarné oddelenie 5. - 9. ročník/

      

     Prijímanie detí sa uskutočnuje na začiatku školského roka.

     Poplatok je 1€/mesiac.

     Info: vedenie školy