•  

    Predseda: Mgr. Soňa Palovčíková

     

    Členovia: Mgr. Anna Hrehovčíková

                    Mgr. Lenka Laurinčíková

                    Mgr. Mária Vodhanelová

                           Július Pavliščák