• Výbor ZO OZ PŠaV pri ZŠ Krymská 5, Michalovce

   •  

    Predseda: Mgr. Soňa Palovčíková

     

    Členovia: Mgr. Adriana Danilovičová

                   Mgr. Anna Hrehovčíková

                   Mgr. Lenka Laurinčíková

                   Mgr. Mária Vodhanelová