Úspechy a ocenenia žiakov

  • Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2022/2023

  • Mestské kolo

   • Dávid Radchenko
   • 4. miesto
   • Detský beh Ivana Pšenka
   • Mestské kolo
   • Telesná a športová výchova
   • Matej Novotný
   • 4. miesto
   • Detský beh Ivana Pšenka
   • Mestské kolo
   • Telesná a športová výchova
   • ZŠ Krymská 5, Michalovce
   • 1. miesto
   • Bav sa basketbalom 2022
   • Mestské kolo
   • Telesná a športová výchova
   • ZŠ Krymská 5, Michalovce
   • 3. miesto
   • Turnaj hádzanárskych nádejí - kategória chlapci
   • Mestské kolo
   • Telesná a športová výchova
   • ZŠ Krymská 5, Michalovce
   • 2. miesto
   • Turnaj hádzanárskych nádejí - kategória dievčatá
   • Mestské kolo
   • Telesná a športová výchova
   • Alex Gamec
   • 1. miesto strieborné pásmo
   • KTO JE MOJÍM OCHRANCOM?
   • Mestské kolo
   • Výtvarná výchova
   • Sebastian Serdy
   • 1. miesto bronzové pásmo
   • KTO JE MOJÍM OCHRANCOM?
   • Mestské kolo
   • Výtvarná výchova
   • Kristína Kalayová
   • strieborné pásmo
   • KTO JE MOJÍM OCHRANCOM?
   • Mestské kolo
   • Výtvarná výchova
   • Hana Capuličová, Juraj Juras, Nikola Hamlíková
   • strieborné pásmo
   • KTO JE MOJÍM OCHRANCOM?
   • Mestské kolo
   • Výtvarná výchova
  • Okresné kolo

   • Michaela Matejová
   • 2. miesto
   • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - kategória C
   • Okresné kolo
   • Slovenský jazyk a literatúra
   • Ivana Mikuličková
   • 3. miesto
   • Technická olympiáda - kategória B
   • Okresné kolo
   • Technika
   • Samuel Babus, Matej Čeklovský
   • 4. miesto
   • Technická olympiáda - kategória A
   • Okresné kolo
   • Technika
  • 2021/2022

  • Regionálne kolo

   • Simona Paľová
   • 3. miesto
   • Farebný svet Zemplína
   • Regionálne kolo
   • Výtvarná výchova
   • Jana Gajdošová
   • 3. miesto / práca postúpila do celoslovenského kola
   • Vesmír očami detí 2022
   • Regionálne kolo
   • Výtvarná výchova
   • Simona Čeklovská
   • práca postúpila do celoslovenského kola
   • Vesmír očami detí 2022
   • Regionálne kolo
   • Výtvarná výchova
  • Krajské kolo

   • Sarah Majerová
   • 3. miesto
   • Šaliansky Maťko J. C. Hronského
   • Krajské kolo
   • Slovenský jazyk a literatúra
  • Okresné kolo

   • Tomáš Laškoty
   • 2. miesto
   • Fyzikálna olympiáda kategórie G - Archimediáda
   • Okresné kolo
   • Fyzika
   • Kristián Kunca
   • 4. miesto
   • Fyzikálna olympiáda kategórie G - Archimediáda
   • Okresné kolo
   • Fyzika
   • Patrik Guzej
   • 2. miesto
   • SLÁVIK SLOVENSKA 2022
   • Okresné kolo
   • Hudobná výchova
   • Nela Sabová
   • 3. miesto
   • Biologická olympiáda
   • Okresné kolo
   • Biológia