• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2018/2019

  • Regionálne kolo

    • Ella Ondrušová

    • 4. miesto kat. 1. - 2. roč.
    • Olympiáda v anglickom jazyku 1. - 4. ročník · Regionálne kolo · 2018/2019
    • Michelle Majerová

    • 4. miesto kat. 3. - 4. roč.
    • Olympiáda v anglickom jazyku 1. - 4. ročník · Regionálne kolo · 2018/2019
    • David Jacečko

    • 1. miesto 100 m voľný štýl
    • Súťaž v plávaní ZŠ ""O pohár primátora mesta" · Regionálne kolo · 2018/2019
    • David Jacečko

    • 1. miesto 50 m motýlik
    • Súťaž v plávaní ZŠ ""O pohár primátora mesta" · Regionálne kolo · 2018/2019
    • Sarah Majerová

    • 1. miesto 1. kategória POÉZIA
    • Zemplínske zvončeky · Regionálne kolo · 2018/2019
    • Michelle Majerová

    • 3. miesto 1. kategória POÉZIA
    • Zemplínske zvončeky · Regionálne kolo · 2018/2019
    • Simona Reichelová

    • 1. miesto 2. kategória POÉZIA
    • Zemplínske zvončeky · Regionálne kolo · 2018/2019
    • Nina Jacečková

    • 2. miesto 2. kategória POÉZIA
    • Zemplínske zvončeky · Regionálne kolo · 2018/2019
    • Martin Macko

    • 3. miesto 3. kategória POÉZIA
    • Zemplínske zvončeky · Regionálne kolo · 2018/2019
    • Marianna Baníková

    • 3. miesto 2. kategória PRÓZA
    • Zemplínske zvončeky · Regionálne kolo · 2018/2019
    • Patrik Fajner

    • Cena poroty 2. kategória PRÓZA
    • Zemplínske zvončeky · Regionálne kolo · 2018/2019
    • Tomáš Bödi

    • 3. miesto 3. kategória PRÓZA
    • Zemplínske zvončeky · Regionálne kolo · 2018/2019
  • Medzinárodné kolo

    • Emma Horňáková

    • Diplom DROBEC 96 percentil
    • I-Bobor · Medzinárodné kolo · 2018/2019
    • Marcel Fedorčák

    • Diplom DROBEC 94 percentil
    • I-Bobor · Medzinárodné kolo · 2018/2019
    • Lea Nováková

    • Diplom BOBRÍK 96 percentil
    • I-Bobor · Medzinárodné kolo · 2018/2019
    • Kristína Mojsejová

    • Diplom BOBRÍK 89 percentil
    • I-Bobor · Medzinárodné kolo · 2018/2019
    • Adam Bajus

    • Diplom BOBRÍK 82 percentil
    • I-Bobor · Medzinárodné kolo · 2018/2019
    • Veronika Fiľková

    • Diplom BOBRÍK 82 percentil
    • I-Bobor · Medzinárodné kolo · 2018/2019
    • Adam Kočan

    • Diplom BOBRÍK 82 percentil
    • I-Bobor · Medzinárodné kolo · 2018/2019
    • Sofia Reichelová

    • Diplom KADET 95 percentil
    • I-Bobor · Medzinárodné kolo · 2018/2019