Úspechy a ocenenia žiakov

  • Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2021/2022

  • Regionálne kolo

   • Simona Paľová
   • 3. miesto
   • Farebný svet Zemplína
   • Regionálne kolo
   • Výtvarná výchova
   • Jana Gajdošová
   • 3. miesto / práca postúpila do celoslovenského kola
   • Vesmír očami detí 2022
   • Regionálne kolo
   • Výtvarná výchova
   • Simona Čeklovská
   • práca postúpila do celoslovenského kola
   • Vesmír očami detí 2022
   • Regionálne kolo
   • Výtvarná výchova
  • Krajské kolo

   • Sarah Majerová
   • 3. miesto
   • Šaliansky Maťko J. C. Hronského
   • Krajské kolo
   • Slovenský jazyk a literatúra
  • Okresné kolo

   • Tomáš Laškoty
   • 2. miesto
   • Fyzikálna olympiáda kategórie G - Archimediáda
   • Okresné kolo
   • Fyzika
   • Kristián Kunca
   • 4. miesto
   • Fyzikálna olympiáda kategórie G - Archimediáda
   • Okresné kolo
   • Fyzika
   • Patrik Guzej
   • 2. miesto
   • SLÁVIK SLOVENSKA 2022
   • Okresné kolo
   • Hudobná výchova
   • Nela Sabová
   • 3. miesto
   • Biologická olympiáda
   • Okresné kolo
   • Biológia
   • Lea Nováková
   • 5. miesto
   • Biologická olympiáda
   • Okresné kolo
   • Biológia
   • Marcel Fedorčák
   • 7. miesto
   • Biologická olympiáda
   • Okresné kolo
   • Biológia
   • Hana Capuličová, Filip Zágorka, Kristína Fedorčáková, Nela Jacečková, Matúš Dzvonik
   • 1. miesto / družstvo žiakov
   • Biologická olympiáda
   • Okresné kolo
   • Biológia
   • Liliana Majerčíková
   • 2. miesto
   • Hviezdoslavov Kubín
   • Okresné kolo
   • Slovenský jazyk a literatúra
   • Sarah Majerová
   • 2. miesto
   • Hviezdoslavov Kubín
   • Okresné kolo
   • Slovenský jazyk a literatúra
   • Adrián Maľar
   • 3. miesto
   • Hviezdoslavov Kubín
   • Okresné kolo
   • Slovenský jazyk a literatúra
   • Lea Nováková
   • 3. miesto
   • Matematická olympiáda
   • Okresné kolo
   • Matematika
   • Ella Ondrušová
   • 2. miesto
   • Astronomická súťaž: "Čo vieš o hviezdach?"
   • Okresné kolo
   • Fyzika
   • Patrik Fajner
   • 3. miesto
   • Astronomická súťaž: "Čo vieš o hviezdach?"
   • Okresné kolo
   • Fyzika
   • Šťefan Paľo
   • 2. miesto
   • Pytagoriáda
   • Okresné kolo
   • Matematika
   • Lea Nováková
   • 2. miesto
   • Pytagoriáda
   • Okresné kolo
   • Matematika
   • Michaela Matejová
   • 2. miesto
   • Pytagoriáda
   • Okresné kolo
   • Matematika