Úspechy a ocenenia žiakov

  • Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2020/2021

  • Medzinárodné kolo

   • Sofia Mojsejová
   • cena poroty
   • World children s picture contest
   • Medzinárodné kolo
   • Výtvarná výchova
  • Okresné kolo

   • Štefan Paľo
   • 3. miesto
   • Matematická olympiáda
   • Okresné kolo
   • Matematika
   • Dávid Eštok
   • 6. miesto
   • Matematická olympiáda
   • Okresné kolo
   • Matematika
  • 2018/2019

  • Regionálne kolo

   • Ella Ondrušová
   • 4. miesto kat. 1. - 2. roč.
   • Olympiáda v anglickom jazyku 1. - 4. ročník
   • Regionálne kolo
   • Anglický jazyk
   • Michelle Majerová
   • 4. miesto kat. 3. - 4. roč.
   • Olympiáda v anglickom jazyku 1. - 4. ročník
   • Regionálne kolo
   • Anglický jazyk
   • David Jacečko
   • 1. miesto 100 m voľný štýl
   • Súťaž v plávaní ZŠ ""O pohár primátora mesta"
   • Regionálne kolo
   • Telesná a športová výchova
   • David Jacečko
   • 1. miesto 50 m motýlik
   • Súťaž v plávaní ZŠ ""O pohár primátora mesta"
   • Regionálne kolo
   • Telesná a športová výchova
   • Sarah Majerová
   • 1. miesto 1. kategória POÉZIA
   • Zemplínske zvončeky
   • Regionálne kolo
   • Náboženská výchova
   • Michelle Majerová
   • 3. miesto 1. kategória POÉZIA
   • Zemplínske zvončeky
   • Regionálne kolo
   • Náboženská výchova
   • Simona Reichelová
   • 1. miesto 2. kategória POÉZIA
   • Zemplínske zvončeky
   • Regionálne kolo
   • Náboženská výchova
   • Nina Jacečková
   • 2. miesto 2. kategória POÉZIA
   • Zemplínske zvončeky
   • Regionálne kolo
   • Náboženská výchova
   • Martin Macko
   • 3. miesto 3. kategória POÉZIA
   • Zemplínske zvončeky
   • Regionálne kolo
   • Náboženská výchova
   • Marianna Baníková
   • 3. miesto 2. kategória PRÓZA
   • Zemplínske zvončeky
   • Regionálne kolo
   • Náboženská výchova
   • Patrik Fajner
   • Cena poroty 2. kategória PRÓZA
   • Zemplínske zvončeky
   • Regionálne kolo
   • Náboženská výchova
   • Tomáš Bödi
   • 3. miesto 3. kategória PRÓZA
   • Zemplínske zvončeky
   • Regionálne kolo
   • Náboženská výchova
  • Medzinárodné kolo

   • Emma Horňáková
   • Diplom DROBEC 96 percentil
   • I-Bobor
   • Medzinárodné kolo
   • Informatika
   • Marcel Fedorčák
   • Diplom DROBEC 94 percentil
   • I-Bobor
   • Medzinárodné kolo
   • Informatika
   • Lea Nováková
   • Diplom BOBRÍK 96 percentil
   • I-Bobor
   • Medzinárodné kolo
   • Informatika
   • Kristína Mojsejová
   • Diplom BOBRÍK 89 percentil
   • I-Bobor
   • Medzinárodné kolo
   • Informatika
   • Adam Bajus
   • Diplom BOBRÍK 82 percentil
   • I-Bobor
   • Medzinárodné kolo
   • Informatika