Propagačné videá školy

   • Deň otvorených dverí 2022

    Zo života jednej školy

    NOVÁ GYMNASTICKÁ MIESTNOSŤ

    Deň Matiek

    Deň Zeme

     

    Deň Zeme očami detí...

    Prejdime sa spolu školou!

    Život v škole...

    Takto si žijeme v ŠKD

    Pasovanie prvákov

    Jesenná paráda

    Naša multimediálna učebňa v médiách