• Workshop finančnej gramotnosti

      Dňa 15.6. sa naše žiačky VIII.A triedy, Veronika Drahňovská a Sofia Mojsejová, zúčastnili na Workshope finančnej gramotnosti, ktorý organizovala Stredná odborná škola obchodu a služieb v Michalovciach. Na workshope sa žiakom z viacerých škôl z Michaloviec, ich okolia a Sobraniec prezentovali informácie o eure ako našej mene, o výdavkoch a príjmoch v domácnosti či základné fakty o úveroch. Zároveň počas trvania workshopu prebiehala súťaž medzi jednotlivými účastníkmi pozostávajúca z troch kôl. Našim žiačkam sa darilo a obsadili v konkurencii 1.MIESTO. Za účasť získali diplom a malú odmenu. Gratulujeme!!!

     • Slávnostné ukončenie školského roka 30.06.2021

      Vysvedčenie sa bude odovzdávať dňa 30.06.2021, v stredu, so slávnostným nástupom v areáli školy.

      8.00 - 8.15 hod. - príchod žiakov II. stupňa pred budovu školy ( z dôvodu havarijného stavu)

      8.20 hod. - nástup žiakov pred budovou školy

      8.30 hod. - príhovor riaditeľky školy Mgr. Kataríny Novotnej

     • Školský výlet Klokočina

      Žiaci 3. ročníka v rámci školského výletu navštívili dňa 24.6.2021 neďaleký jazdecký ranč Klokočina. Zúčastnili sa prehliadky ranča, spoznali zaujímavé druhy našich i cudzokrajných zvierat, zajazdili si na koníkoch Sherlly a Pišta, zahrali sa s bernardínmi Bee a Bumblee a nakreslil pekné obrázky. Aj napriek horúcemu počasiu prežili veľmi pekný deň plný zážitkov a dojmov.

     • Dobrovoľníci z 1.BK Michalovce prispeli k podujatiu Naše mesto

      V basketbalovom klube 1.BK Michalovce sa okrem športovej stránky a podpory rozvoja pohybu detí snažíme aj o obnovu a revitalizáciu športovísk v našom meste. Vo veľkej miere sa jedná o dobrovoľnícke aktivity financované klubom resp. úspešným projektom od donorov tretieho sektora. Tentokrát sme sa 11.6.2021 pustili do obnovy basketbalového ihriska a časti areálu 7. ZŠ na ul.Krymskej v Michalovciach. Po dohode a s prispením vedenia školy sa vymenili basketbalové dosky a obruče. Následne sme obnovili čiary basketbalového ihriska, umiestnili nové lavičky a v spolupráci so sprejerom Erikom obnovili aj protiľahlú stenu telocvične o tematické logá. Verím, že náš projekt sčasti podporí aj Košický samosprávny kraj. Týmto projektom sme sa zároveň pripojili do celoslovenského podujatia NAŠE MESTO, aj keď sme do podujatia neboli oficiálne zaradení. Ihrisko bude slúžiť nielen širokej verejnosti, ale a

     • Oznámenie od vedúcej školskej jedálne

      Vážení rodičia, vyhlásiť dieťa z obedov môžete do 28.06.2021 cez Edupage a 29.06.2021 do 7:00 hod. telefonicky. Vyhlásenie po tomto termíne nemôžeme akceptovať z dôvodu uzatvorenia štátnych dotácii na obedy.

     • Výletik v Divočinke

      Žiaci z 2.B navštívili 22.6.2021 spolu s pani učiteľkou a pani vychovávateľkou detské interiérové ihrisko- Divočinku. Toto ihrisko poskytuje veľké množstvo zaujímavých atrakcií napr. veľké bludisko so šmykľavkami, toboganom a rebríkmi, tiež trampolíny a lezeckú stenu, kde sa žiaci zabavili a precvičili si svoju obratnosť. Na pretekárskej dráhe si mohli vybrať dopravný prostriedok a vyskúšať si jazdu na ňom. Dievčatká sa pohrali s kočiarikmi a bábikami a a chlapci si zahrali aj stolný hokej. Deti boli veľmi spokojné a radi si taký výletik zopakujú.

     • „Orchester“ na našej škole

      Aj napriek obmedzeniam počas vyučovacích hodín hudobnej výchovy, kde žiaci nemohli počas školského roka spievať,  kreativita a vynaliezavosť v 5.A triede určite nechýbala. Pod vedením pani učiteľky Mgr. Ingrid Kudročovej sa im podarilo vytvoriť celkom pekný „orchester“. Čo poviete? No, nie sú šikovní?

     • Milá návšteva z materskej škôlky

      Malí škôlkari z Materskej škôlky na Leningradskej ulici nás boli navštíviť a pochutnať si na ovocí z našej záhradky. Ponúkli sa čerstvými jahodami a čerešňami. Z ich návštevy sme mali radosť. Sú na našej škole kedykoľvek vítaní. Ďakujeme za návštevu.