Navigácia

 • ZŠ Krymska 5 Minibasketbal - Poďakovanie

  Poďakovanie patrí Zober loptu, nie drogy, n.o. a ZŠ Krymská v Michalovciach, ktorá vytvorila výborné podmienky pre bezproblémový priebeh podujatia.

   

  Výsledky akcie Bav sa basketbalom a neber drogy 2018 v Michalov­ciach

  Basketbalový klub 1.BK Michalovce v spolupráci s neziskovou organizáciou Zober loptu, nie drogy n.o. a mestom Michalovce zorganizovali vo štvrtok 29. novembra 2018 ďalší ročník podujatia pod názvom “Bav sa basketbalom a neber drogy”.

  Do aktivít sa zapojilo 80 detí. Prvú časť tvorili súťaže družstiev na čas v slalome s loptou, bez lopty, podávanie lôpt a nakoniec súťaž v streľbe. Následne odohrala každá škola po 2 basketbalové zápasy na základe náhodného žrebu. Každá súťaž bola bodovaná a následne dostali družstvá body aj za basketbalový zápas. Tento rok bolo podujatie určené pred deti narodené po 1.9.2007 a mladšie.

  V basketbalových zápasoch bolo vidno ešte začiatočnícke prvky a chyby ale aj zápal pre hru a nasadenie. Deti počas zápasov usmerňoval aj kvalifikovaný rozhodca. Školy získali diplomy a účastnícke listy z podujatia. Družstvá na prvých troch miestach sme ohodnotili vecnými cenami a víťazné družstvo si odnieslo trofej. Akcia mala pozitívny priebeh a nielen po športovej stránke splnila svoj cieľ. 

   

  Výsledky basketbalových zápasov:

  Zápas                       Výsledok

  3.ZŠ – 6.ZŠ ´A´             2 : 10

  6.ZŠ ´B´ – 7.ZŠ             0 : 26

  ZŠ Sobrance – 8.ZŠ     0 : 14

  2.ZŠ ´A´ – 5.ZŠ             3 : 8

  3.ZŠ – 7.ZŠ                   0 : 14

  6.ZŠ ´B´ – ZŠ Sobrance 8 : 2

  8.ZŠ – 2.ZŠ                   11 : 0

  6.ZŠ ´A´ – 5.ZŠ              0 : 2

   

  Výsledky jednotlivých discipín:

  Slalom bez lopty: 7.ZŠ, 2.ZŠ, 5.ZŠ, ZŠ Komenského 6 Sobrance, 6.ZŠ ´ B´

  Slalom s loptou: 7.ZŠ, 6.ZŠ ´ B´, 2.ZŠ, 6.ZŠ ´A´, 8.ZŠ

  Podávanie lôpt: 3.ZŠ, 6.ZŠ ´ B´, 8.ZŠ, 2.ZŠ, 6.ZŠ ´A´

  Streľba: 7.ZŠ, 6.ZŠ ´B´,5.ZŠ, ZŠ Komenského 6 Sobrance

  Širšiu fotogalériu z podujatia nájdte v krátkej dobe na stránke www.1bkmi.sk a na facebooku 1.BK Michalovce.

 • Európsky týždeň boja proti drogám 2018/2019

  12. 11. 2018

  Európsky týždeň boja proti drogám pripadá na tretí novembrový týždeň kalendárneho roka. 

  Zámerom ZŠ Krymská 5 bolo upriamiť pozornosť na dôležitosť prevencie užívania drog, a to najmä medzi žiakmi školy.

  Zamestnanci školy počas týždňa realizovali zdravotno-výchovné aktivity na tému prevencie drog. Aktivity boli určené najmä pre žiakov základnej školy.

 • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku 2018/2019

  20. 11. 2018

  Dňa 20.11.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku.

   

  kat. 1A (5., 6., 7. roč.)

  1. miesto: Samuel Šiňanský 7.B

  2. miesto: Martin Macko 7.A

  3. miesto: Terézia Godová 7.A

   

  kat. 1B (8., 9. roč.)

  1. miesto: Lukáš Ďurčák 8.A

  2. miesto: Radovan Kokoš 9.A

  3. miesto: David Jacečko 9.B

   

  Tí žiaci, ktorí sa umiestnili na prvom mieste, sa zúčastnia okresného kola. V prípade odôvodnenej neúčasti víťaza postupuje do okresného kola náhradník, t.j. súťažiaci, ktorý sa umiestnil na 2. mieste v príslušnej kategórii.

 • PASOVANIE PRVÁKOV 22. november 2018

  22. 11. 2018

  Dňa 22. novembra 2018 sa v telocvični našej školy konala

  slávnostná PASOVAČKA PRVÁKOV.

  Naši prváci si pripravili pekný program,  v ktorom ukázali, čo všetko už vedia. Potešiť sa prišli nielen rodičia, ale i starí rodičia a ostatní príbuzní. Programom ich sprevádzali šikovné piatačky. Všetkým zúčastneným ďakujeme.

 • Prírodná záhrada oslávila svoje prvé narodeniny 24.11.2018

  Darčeky

  Jednoročnej Prírodnej záhrady prišli blahoželať všetci žiaci 5.-9.ročníka a obdarili ju naozaj bohato. Piataci priniesli jablkové gule pre vtáčikov, šiestaci šípkové reťaze, siedmaci zvonkohru, ôsmaci tri vyvýšené záhony a deviataci zasadili krík- čiernu bazu. Všetci, kto sa o ňu, celý rok staral prišiel s nejakým prekvapením.

  Páni školníci s dedkom Hákošom nás ohromili s megakŕmidlom. Patrónka Prírodnej záhrady poslala 500 kusov jarných cibuľovín. Vedenie školy s pánom Ing.Kelemenom kopec hliny. A členovia krúžku EKO upiekli tekvicovú narodeninovú tortu ,s ktorou pohostili hostí. Chutila o to sladšie, lebo bola z vlastnej tohoročnej úrody.

  Takto sme oslávili prvý rok našej Prírodnej záhrady. Želáme si, aby to nebolo naposledy. Nech nás naďalej láka svojím zázračným čarom.

  Ďakujeme všetkým, ktorí na ňu, po celý rok mysleli , starali sa o ňu a skrášľovali ju.

  Autorka projektu Prírodná záhrada- PaedDr. Luptáková Ľudmila

 • Súťaž iBobor 12. - 16. 11. 2018

  12. 11. 2018

  Súťaž iBobor Medzinárodná výzva na informatiku a počítačové myslenie.

  Súťaž informatický Bobor (Bebras) pre tento školský rok skončila.

  Súťažilo 77 928 žiakov z 979 základných a stredných škôl.

  Veľmi sa tešíme hojnej účasti žiakov našej školy v počte 64, ktorí boli vybraní v školskom kole.

  Usilovne sme pracovali, dobre sa zabavili o čom svedčí 29 získaných diplomov.

  Odkazy na stránku súťaže:            BEBRAS 

   

  Súťažiacim gratulujeme!

  Ing. Henrieta Mikuličková


 • Zdravý chrbát 15.november 2018

  Zdravý chrbátik aktivita pre 1. a 2. ročník

  Dňa 15.11.2018 sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili pod odborným vedením Mgr.A. Jacečkovej z MC Drobec a
  fyzioterapeutky Bc. Ivety Bindzárovej prednášky o správnom držaní tela a  zdravotných cvikoch zameraných na
  odstraňovanie a prevenciu chybného držania tela.

 • Udelenie ocenenia Učiteľ mesiaca

  Národná organizácia pre elektronickú spoluprácu škôl a prepojenie rôznych európských škôl medzi sebou.

  Ing. Ľubica Sokolíková, manažérka NSS pri ŽU v Žiline,

  poďakovala za peknú a tvorivú prácu v programe

  eTwinning a udelila

  pani učiteľke Mgr. Adriane Danilovičovej

  za projekt  Ted´s Travels

  ocenenie UČITEĽ MESIACA

   

  Fotografie z projektu:

  Počas projektu žiaci sledovali cestovanie dvoch malých plyšových medvedíkov po školách v 10 rôznych štátoch v Európe. Žiaci predstavovali seba, našu školu, Michalovce, slovenské zvyky, tradície a typické slovenské jedlá. Zoznámili sa so životom a  kultúrnym dedičstvom rôznych národov a komunikovali so žiakmi v Anglicku, Francúzsku, Španielsku, Turecku, Poľsku, Taliansku, Grécku, Fínsku a v Bulharsku v anglickom jazyku. Počas projektu sa naučili pracovať s rôznymi modernými informačnými a komunikačnými technológiami ako Google docs  a Microsoft Office na vytváranie dokumentov, kuchárskej knihy a prezentácií, Smilebox na vytváranie videí a Padlet na prezentovanie svojich názorov a fotiek.

 • Beseda - Poznaj a chráň - nevomber 2018

  Vrámci hodín prírodovedy mali štvrtáci besedu s poľovníkom p. Pavlovičom, ktorý je dedkom nášho žiaka Janíka Pavloviča.

  Pán Pavlovič veľmi pútavo a zaujímavo rozprával o lese, o jeho ochrane, o zvieratkách, ktoré sa môžu loviť, a ktoré sa nemú. Ukázal žiakom, ako vyrobiť jednoduché kŕmidlo pre vtáčiky a vysvetlil im, aké je dôležité prikrmovať vtáčiky v zime, čo majú najradšej.

  Žiaci mali plno otázok, na ktoré p. Pavlovič trpezlivo odpovedal. Žiakom sa beseda veľmi páčila a radi by si ju zopakovali aj v budúcnosti.

  Mgr. Alena Čičáková

 • Beseda o prečítanej knihe 20. november 2018

  V súčasnosti sa vo výchovno-vzdelávacom procese kladie čoraz väčší dôraz na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov. Učitelia s tým musia začať už v primárnom vzdelávaní. Plniť tento cieľ nie je v dnešnej dobe veľmi jednoduché, ale pomáhajú nám v tom aj rôzne akcie, ktoré organizujeme v našej školskej knižnici.

  Dňa 20. novembra žiaci 4.B mali s pani učiteľkou besedu o prečítaných knihách:

  Môj dedko rýchly šíp a Ohňostroj pre deduška. Zaujímavé na tejto besede bolo to, že jedna časť žiakov prečítala jednu knihu a druhá časť žiakov tú druhú. Tak si žiaci mohli navzájom vymieňať informácie, hodnotiť správanie postáv, vyjadrovať, čo sa im v knihe páčilo a prečo by ju odporúčali iným.

  Na záver sme si úryvok z každej knihy prečítali a v zošitoch na mimočítankové čítanie si žiaci vytvorili pekné ilustrácie.

  Mgr. Alena Čičáková

 • Testovanie 5 - riaditeľske voľno

   

  Testovanie piatakov sa uskutoční 

  21. novembra 2018. 

  Z dôvodu technického zabezpečenia a nerušeného priebehu testovania  poskytuje riaditeľ školy žiakom 6. - 9. ročníka

  riaditeľské voľno.

   

 • Výmena vianočných pohľadníc - Christmas Card Exchange

  Dňa 13.11.2018 žiaci 5. ročníka vyrábali vianočné pohľadnice v spolupráci s p. Evou Ondovou zo ZKGZ. Všetky pohľadnice zašleme školám po celej Európe zapojených do E-Twinning projektu Výmena vianočných pohľadníc (Christmas Card Exchange). Žiaci sa počas projektu dozvedia viac o vianočných zvykoch rôznych európskych národov a predstavia tradičnú kultúru Slovenska. 

  eTwinning certifikát 

 • Týždeň boja proti drogám 12. - 16.11.2018

 • Tímea Jakubíková získala 1. miesto vo výtvarnej súťaži

   

  Dňa 5. novembra 2018

  Centrum vedecko - tech. informácií SR v celoslovenskej výtvarnej súťaži

   

  "Môj prvý dotyk s vedou"

   

  udelil našej žiačke 

   

  Tímei Jakubikovej

   

  1. miesto

   

  Cenu si žiačka prevzala osobne.

  Srdečne blahoželáme!

 • Týždeň vedy a techniky 5. - 11. november 2018

  Dňa 08. 11. 2018 sa žiaci 8. ročníka našej školy zúčastnili prehliadky prírodovedných laboratórií v Gymnáziu Pavla Horova.

  Gymnázium túto akciu zorganizovalo v rámci Týždňa vedy a techniky.

  Žiaci mali možnosť prezrieť si laboratória z biológie, chémie, fyziky a informatiky, kde si sami mohli vyskúšať aj jednoduché pokusy a dozvedeli sa veľa zaujímavého  z oblasti prírodných vied.

  zdroj fotografií: https://www.gphmi.sk/fotogaleria/exkurzie-ziakov-zs-v-nasich-laboratoriach/#group-25https://www.gphmi.sk/fotogaleria/exkurzie-ziakov-zs-v-nasich-laboratoriach/#group-25

 • Divadelné predstavenie KUBO.

  Dňa 9. novembra 2018 sa žiaci 5. – 9. ročníka zúčastnili v telocvični ZŠ Krymská 5, na divadelnom predstavení s názvom KUBO.

  Energické a zábavné predstavenie! Tak vyzeralo predstavenie Kubo v modernej a žiacky príťažlivej podobe! Okrem toho, že sa žiaci dobre zabavili pri vtipných dialógoch a pekných ľudových pesničkách, spoznali dielo slovenského dramatika Jozefa Hollého.

 • Záložka do knihy spája školy

  Naša škola zapojila do 9. ročníka česko-slovenského projektu: Záložka do knihy spája školy s ústrednou témou: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú príbehy.

  Tento projekt je organizovaný pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc a je určený pre všetky základné školy a osemročné gymnázia.

   

  Žiaci na prvom a druhom stupni v rámci hodín výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania a čítania vyrábali krásne záložky pre svojich kamarátov. Potom sme si z nich urobili výstavku v školskej knižnici a následne ich poslali na pridelenú základnú školu v Bratislave. Zároveň sme dostali záložky od kamarátov zo spomínanej základnej školy, ktoré rozdelíme po prázdninách všetkým deťom.

  Mgr. Alena Čičáková

 • Jesenné prázdniny - OZNAM

  Jesenné prázdniny - OZNAM

   

  Vážení rodičia, milí žiaci!

   

  Jesenné prázdniny začínajú 30. októbra a končia 2. novembra 2018.

  V škole sa opäť stretneme 5. novembra 2018 (pondelok). 

   

  Všetkým žiakom prajeme príjemný oddych!

 • Európsky týždeň programovania Code Week 2018

  6-21 October 2018

  Čo je Európsky týždeň programovania?

  Európsky týždeň programovania je nezávislé hnutie dobrovoľníkov, ktorí vo svojej vlasti propagujú programovanie v úlohe veľvyslancov týždňa programovania. Aj my sme doplnili svoje podujatia na mapu na stránke codeweek.eu.

  Na čo slúži týždeň programovania?

  • Oslavuje programovanie ako tvorivú činnosť
  • Dáva ľuďom slobodu
  • Spája ľudí
  • Nadchne viac ľudí pre vedu, techniku, inžinierstvo a matematiku

  Odkazy na naše projekty:

 • Deň JABLKA

  Na Deň jablka si pripomeňme: Denne jedno jablko pre zdravie.

  Dňa 19.10.2018 sa v 1. - 4. ročníku uskutočnil Jabĺčkový deň. Žiaci plnili veľa zaujímavých úloh a aktivít s tematikou zdravej výživy, zopakovali si dôležitosť denného prísunu vitamínov. Vôňa jabĺčok, jablkových koláčikov, vanilky a škorice sa šírila z dobrôt, ktoré si žiaci priniesli do školy. Žiaci boli jabĺčkovým dňom nadšení, veď predsa maškrtiť sa dá i zdravo. Dúfame, že žiaci sa budú riadiť heslom: "Jedno jablko denne" a ovocie sa stane neoddeliteľnou súčasťou ich jedálnička.

  Podľa organizátorov Dňa jabĺk jeho hlavným obsahom má vždy byť oslava aj zdôrazňovanie bohatstva odrôd tohto ovocia. Podstatná myšlienka tohto dňa spočíva v tom, aby človek nikdy nezabudol, že jablko predstavuje symbol fyzickej, kultúrnej i genetickej pestrosti.

                                                                       Mgr. Vodhanelová M.

  PeadDr. Mrázová Zlatica

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Krymská 5
  071 01 Michalovce
 • +421 566435879

Pondelok 10. 12. 2018

Počet návštev: 4232524