• Zásady prvej pomoci

     •  

      Dnes 10. 12. 2019 našu školu opäť navštívili  študenti zo Strednej zdravotníckej školy, aby našim piatakom vysvetlili ako postupovať pri poskytovaní prvej pomoci. Praktickými ukážkami zapojili našich žiakov do týchto zaujímavých, ale hlavne poučných rád a aktivít záchrany ľudského života, či poskytnutia prvej pomoci v rôznych životných situáciách. Veľmi pekne ďakujeme.

     • Prehliadka prírodovedných laboratórií

     •  

      Dňa 10.12. 2019 sa žiaci 8. a 9. ročníka našej školy zúčastnili prehliadky prírodovedných laboratórií v priestoroch školy Gymnázia Pavla Horova. Žiaci mali možnosť prezrieť si laboratória z chémie, fyziky a biológie, kde si sami mohli vyskúšať aj jednoduché pokusy a dozvedeli sa veľa zaujímavého z oblasti prírodných vied. Vedeniu Gymnázia Pavla Horova ďakujeme za spoluprácu, ochotu a ústretovosť.

     • Mikuláš v škôlke

     • Do galérie Mikuláš v škôlke boli pridané fotografie.

      V rámci spolupráce s 18. materskou škôlkou v Michalovciach sa žiaci 9. ročníka pod vedením p. učiteľky Kuncovej žúčastnili akcie Mikuláš v MŠ. Za krásne básničky a pesničky dostali deti od Mikuláša sladkú odmenu.

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok....

     • Žiaci pod vedeím Mgr. J. Petrovej sa zapojili do projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok... žiaci nakreslili pozdravy, naplnili krabicu drobnosťou, poslali ju do domova pre seniorov a  tak im spríjemnili blížiace sa vianočné  sviatky. 

     • Európsky týždeň boja proti drogám

     • Do galérie Európskeho týždňa boja proti drogám boli pridané fotografie.

      Zámerom Európskeho týždňa boja proti drogám je objektívne informovanie mladých ľudí o problematike užívania drog, upozorniť na nežiaduce následky ich užívania. Každoročne sa naša škola zapája do tohto programu. Dňa 28.11.2019 sa v telocvični školy uskutočnila Free style show, kde boli predvedené rôzne kúsky s futbalovou či basketbalovou loptou. Nasledovala ukážka bojového umenia Judo a potom všetkých roztancovala zumba. Ďakujeme všetkým, ktorí sa postarali o to, aby sme tento Deň boja proti drogám mohli zrealizovať.

     • Vyhodnotenie Turnaj hádzanárskych nádejí o Pohár primátora mesta Michalovce

     • Deň konania : 27.11.2019

      Miesto konania : ZŠ Krymská 5 Michalovce

       

      Rozpis zápasov a výsledky :

       

      1. ZŠ Krymská 5 „A“ - ZŠ Krymská 5 „B“ 14 : 10 /10 : 5/

      2. ZŠ T.J.Moussona - ZŠ Okružná 17 5 : 7 /4 : 3/

      3. ZŠ Krymská 5 „A“ - ZŠ Okružná 17 11 : 2 /5 : 2/

      4. ZŠ T.J.Moussona - ZŠ Krymská 5 „B“ 6 : 10 /4 : 6/

      5. ZŠ Krymská 5 „A“ - ZŠ T.J.Moussona 16 : 4 /5 : 4/

      6. ZŠ Okružná 17 - ZŠ Krymská 5 „B“ 7 : 6 /1 : 4/

       

      Konečné umiestnenie :

      1. miesto ZŠ Krymská 5 Michalovce

      2. miesto ZŠ Okružná 17 Michalovce

      3. miesto ZŠ Krymská 5 „B“ Michalovce

      4. miesto ZŠ T.J.Moussona Michalovce

       

      Najlepšia hráčka turnaja :

      Somogyiová Alexandra ZŠ T.J.Moussona Michalovce

      Najlepší hráč turnaja :

      Tóth Peter ZŠ Krymská 5 Michalovce

     • ENVIROPROJEKT - 5 ročník

     • Do galérie ENVIROPROJEKT - 5 ročník boli pridané fotografie.

      Skončil sa projekt pre piatakov  ENVIROPROJEKT

                                      Aj naši piataci sa môžu popýšiť, že úspešne prešli „Cestou poznania a objavov“.  Kedy? Počas necelých troch mesiacov sa na hodinách techniky oboznamovali s novým učivom  cez projekt, ktorý si spolu s vyučujúcou PaedDr. Luptákovou pripravili. Zámer bol jednoznační . Stať sa ochranármi prírody. Na hodinách sa tvorivo, s veľkou radosťou a láskou zapojili do úloh :-Objav Prírodnú záhradu, vysaď malú jarnú záhradku ,priprav darček pre vtáčikov na zimu, zhotov si odznak s logom EKO, uši si zápisník pozorovania. Snáď aj tento projekt pomohol našim novým piatakom sa ľahšie z orientovať a zadaptovať na druhý stupeň. To bol ich prvý projekt z techniky, ktorý sa vydaril.

      Vyučujúca a autorka projektu PaedDr. Luptáková

     • Záverečné stretnutie s prvákmi - Poznáte sa? Zoznámte sa?

     • Pani Titkova ukončila sedenia zaujímavými aktivitami, naviedla deti k spolupráci, vzájomnej pomoci, prijímaní seba a iných takých akí sú...a tak vytvorila priestor k zlepšeniu vzťahov v kolektívoch. Za to jej všetci prváci ďakujeme.

     • Škôlkári v telocvični

     • Do galérie Škôlkári v telocvični boli pridané fotografie.

      V rámci spolupráce ZŠ, Krymská 5 a MŠ, Leningradská 18 sa v telocvični školy uskutočnilo cvičenie detí MŠ pod názvom "Škôlkári v telocvični". V športových disciplínach si deti rozvíjali odvahu, zručnosť, pohyblivosť a telesnú kondíciu.

     • Prezentácia s protidrogovou tématikou.

     • Do galérie Prezentácia s protidrogovou tématikou. boli pridané fotografie.

      Dňa 21. 11. 2019 študenti zo Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach prezentovali  pre žiakov siedmeho ročníka našej školy prvú pomoc pri intoxikácií drogami. Súčasťou prezentácie s protidrogovou tématikou boli aj praktické ukážky poskytovania prvej pomoci pri zástave dýchania, či zástave činnosti srdca. Ďakujeme!