Navigácia

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

  Dňa 29.6.2018 nastúpili všetci žiaci na slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018 v areáli školy.

  Po príhovore pána riaditeľa Mgr. Jozefa Porvaza nasledovala rozlúčka so žiakmi. Žiaci 9. ročníka, ktorí odchádzajú študovať na stredné školy, boli odmenení za výborný prospech a reprezentáciu školy.

  Po ukončení nástupu si žiaci prevzali vysvedčenie od svojich triednych učiteľov, popriali si príjemné prežitie prázdnin, počas ktorých si oddýchnu a načerpajú energiu do nového školského roka.

 • Škola v Prírode – Juskova voľa

  V dňoch 18.6.- 22.6.2018 sa žiaci III.A a III. B zúčastnili školy v prírode v Juskovej Voli.

  Pobyt bol organizovaný tak, aby žiaci boli čo najviac vonku, vo voľnej prírode. Vyučovaním v prírode si overili svoje teoretické vedomosti z prírodovedy, vlastivedy, pracovného vyučovania či výtvarnej výchovy. Žiaci mali bohatý program. Okrem turistických vychádzok sa zapájali do rôznych športových súťaží, maľovali si trička, vyrábali plagáty, kreslili na chodník, či hrali rôzne loptové hry. Aj večerný program bol vždy pestrý. Deti sa zapájali do rôznych súťaží ako napr. Izba baví izbu alebo Správne dievča, správny chlapec. Svoju nebojácnosť si mohli preveriť v nočnej hre – Hľadanie pokladu. Všetci sme sa vrátili v poriadku a s množstvom zážitkov.

  Touto cestou chcem poďakovať aj pedagogickému dozoru: Mgr. Kovalčíkovi, Mgr. Petrovej a pani Ivankovej, ktorí prispeli k tomu, že školu v prírode sme zvládli na jednotku.

  Mgr. Alena Čičáková

 • Zvonického literárne dni

  V Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického sa 7.6.2018 uskutočnilo mestské kolo súťaže Zvonického literárne dni. Je to súťaž v recitácii umeleckého prednesu poézie a prózy regionálnych autorov.

  Našu školu úspešne reprezentovali títo žiaci:

  I. kategória

  - poézia: 2. miesto - Tomáš Laškoty III.B

  - próza: 1. miesto - Kristína Vargová IV.B

  II. kategória

  - poézia: 2. miesto - Martin Macko VI.A

  - próza: 3. miesto - Tomáš Bödi VI.A

  III. kategória

  - próza: 1. miesto - Ema Praskajová IX.B

 • Mesto povolaní

  Dňa 15.6.2018 žiaci 8. ročníka navštívili Mesto povolaní, ktoré sa rozkladá na ploche 400 m2 v Auparku Košice.

  Ocitli sa vo svete dospelých, kde im boli hravou formou priblížené rôzne profesie.

  Vyskúšali si vybrané činnosti, ktoré sú reálnou súčasťou miest.

  Zároveň im bolo poskytnuté kariérne poradenstvo s doporučením vhodnej strednej školy.

 • Žiaci na dopravnom ihrisku

  V dňoch 11.6. - 14.6.2018 sa uskutočnila návšteva dopravného ihriska v Sobranciach, ktorú absolvovali žiaci 1.- 4. ročníka.

  Cieľom návštevy dopravného ihriska bolo oboznámiť žiakov s dopravným ihriskom, rozvíjať vedomosti z dopravnej výchovy - pravidlá cestnej premávky, dopravné značky, semafor.

  Žiaci mali možnosť zajazdiť si na autokárach, ktorú využili naplno. O tom, že sa im návšteva páčila, svedčili ich spokojné a usmiate tváre.

 • Letný denný mestský tábor

  Letný denný mestský tábor na ZŠ Krymská 5 sa uskutoční v dňoch 02.07. - 06.07.2018 / 4 dní /  

  / 05.07.2018 (štvrtok) štátny sviatok /.

  Poplatok: 24 € je potrebné uhradiť na vedení školy pri odovzdaní  záväznej  prihlášky do 26.06.2018.

  Info: 056/6435879.

  Záväzná prihláška:   Zavazna_prihlaska.doc

 • Harmonogram letných denných mestských táborov v ZŠ

 • Detské ihrisko - ÚSMEV

  K MDD deti zo školského klubu dostali nevšedný darček od vedenia školy a starších spolužiakov. Aký? Detské ihrisko zhotovené zo starých pneumatík. Piataci projekt navrhli na hodinách matematiky a starší, poväčšine siedmaci, to na hodinách techniky a krúžku zhotovili. Pomáhali nám aj dospelí. Im patrí veľké poďakovanie. Postupne za necelé dva mesiace vyrástlo nové detské ihrisko Úsmev. 1. júna sa slávnostne darovalo ŠKD.  Cena tohto žiackeho projektu je nevyčísliteľná eurami, ale má vyššiu hodnotu. Hodnotu radosti, napätia, úsmevu, smiechu, sklamania, nadšenia a lásky, s ktorou to všetci starší žiaci robili pre mladších žiakov, súrodencov. Nech sa po ihrisku ÚSMEV rozlieha smiech a radosť našich detí.

  Autor projektu PaedDr Luptáková Ľ

 • Školská športová olympiáda

  Dňa 28.05.2018 sa konala Školská športová olympiáda.

 • Týždeň modrého gombíka

  Týždeň modrého gombíka

  Týždeň modrého gombíka je celoslovenská verejná zbierka, ktorú organizuje Unicef Slovensko. Toho roku sa na našej škole vyzbieralo 95 €. Výnos zbierky je určený deťom na Ukrajine. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli.

 • Archimediáda - okresné kolo

  Dňa 25.5.2018 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo fyzikálnej olympiády kat. G - Archimediáda. Do súťaže sa zapojilo 21 žiakov z okresu Michalovce a 1 žiak z okresu Sobrance. Žiačka našej školy Miriam Popovičová sa umiestnila na 1. mieste. Srdečne blahoželáme!

  Výsledkové listiny:

  Vysledkova_listina_okresneho_kola_FO_kat_G_2018_okres_Michalovce.pdf

  Vysledkova_listina_okresneho_kola_FO_kat_G_2018_okres_Sobrance.pdf

 • Biologická olympiáda kat. F - okresné kolo

  Dňa 23. mája 2018 sa v našej škole konalo okresné kolo biologickej olympiády, kategória F. Olympiády sa zúčastnilo 40 žiakov základných škôl z okresu Michalovce. Žiaci štvrtého a piateho ročníka súťažili ako 5 - členné družstvá.

  Našu školu reprezentovali:

  Družstvo Medvede - 4. ročník obsadili 1. miesto - Nikolas Novák, Alex Mojsej, Kristína Vargová, Matej Novotný, Ivana Čuvanová

  Družstvo Motýle - 5. ročník obsadili 1. miesto - Patrik Fajner, Veronika Drahňovská, Liana Mechírová, Maroš Šalapa, Samuel Zágorka

  Srdečne blahoželáme! 

  Výsledková listina - 3. - 4. ročník: Vysledkova_listina_BIO_kat._F__3._-_4._rocnik_2017_2018.pdf

  Výsledková listina - 5. ročník: Vysledkova_listina_BIO_kat._F_5._rocnik_2017_2018.pdf

 • Vedomostná súťaž - "VIEM, ČO NEVIEM"

  Vedomostná súťaž - "VIEM, ČO NEVIEM"

  Dňa 17.05.2018 sa na ZŠ Okružná 17 v Michalovciach uskutočnila mestská vedomostná súťaž pod názvom "VIEM, ČO NEVIEM".

  Súťaž pozostávala z predmetov matematika, fyzika, chémia a biológia.

  Našu školu reprezentoval žiak VIII.A triedy - Peter Gramata, ktorý sa umiestnil na 3. mieste.

  Srdečne blahoželáme!

 • Divadelné predstavenie pre mamičky a babičky

  Divadelné predstavenie pre mamičky a babičky

  Žiaci z III.B, ktorí navštevujú dramatický krúžok Kniha je môj kamarát, nacvičili pod vedením triednej učiteľky divadielko na motívy slovenskej ľudovej rozprávky Soľ nad zlato.

  S týmto vystúpením sa predstavili dňa 21.5.2018 svojimi mamičkám a babičkám pri príležitosti ich nedávneho sviatku Dňa matiek. Na záver im deti zarecitovali ešte pár veršíkov, zaspievali peknú pesničku a odovzdali papierové kvetinky, ktoré vlastnoručne vyrobili v školskom klube s pani vychovávateľkou.

  Rodičia za krásny umelecký zážitok pripravili deťom sladké pohostenie.

 • Deň mlieka

  Žiaci I.B triedy si užili tento deň sledovaním náučného i zábavného DVD „Objav mlieko", pri ktorom si pochutili na zdravých produktoch spol. Rajo. Následne si svoje vedomosti overili v testíku o mlieku, kde víťazi získali ďalší bonus - spoločenskú hru na rozvoj komunikačných schopností. Víťazom blahoželám a všetkým prajem žiarivý mliečny" úsmev na tvári každý deň.

  Tr. uč. Vodhanelová M. 

 • Súťaž v plávaní o Pohár primátora mesta

  Dňa 25.04.2018 sa v Mestskej plavárni uskutočnila súťaž v plávaní o Pohár primátora mesta.

  Našu školu reprezentovali dvaja žiaci:  Martin Macko VI.A a Dávid Jacečko VIII.B.  

  Dávid Jacečko v plaveckom štýle kraul získal 2. miesto a v plaveckom štýle motýlik získal 1. miesto.

  Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

 • Okresné kolo v hádzanej žiakov ZŠ

  Dňa 9.5.2018 sa uskutočnilo okresné kolo v hádzanej žiakov ZŠ. Zúčastnili sa ho tieto ZŠ: ZŠ Okružná 17 Michalovce, ZŠ Krymská 5 Michalovce a ZŠ T. J. Moussona Michalovce. Hralo sa podľa pravidiel SZH a propozícií turnaja. 

  Výsledky okresného finále: 

  1. ZŠ Okružná 17 - ZŠ Krymská 5             18  :  17  / 8 : 10 /

  Góly nášho družstva: A. Šalapa 12, P. Gramata 2, R. Novák 2, M. Rapač 1                 

  2. ZŠ Krymská 5 - ZŠ T. J. Moussona    15  :  6   / 8 : 3 /  

  Góly nášho družstva: A. Šalapa 6, D. Činčár 3, M. Rapač 2, T. Vajanský 2, R. Novák 1, P. Gramata 1  

  3. ZŠ Okružná 17 - ZŠ T. J. Moussona   17  :  6  / 12 : 1 /

  Poradie škôl v OF:               

  1. miesto     ZŠ Okružná 17 Michalovce    

  2. miesto    ZŠ Krymská 5 Michalovce   

  3. miesto     ZŠ T. J. Moussona Michalovce

  Reprezentovali nás: A. Boboš, D. Činčár, P. Gramata, D. Chrapek, S. Kočiš, M. Kornel, R. Novák, M. Rapač, A. Šalapa, P. Ujlaky, T. Vajanský, A. Vlčák.

  Chlapcom srdečne blahoželáme!

 • Okresné kolo v hádzanej žiačok ZŠ

  Dňa 4.5.2018 sa uskutočnilo okresné kolo v hádzanej dievčat ZŠ. Zúčastnili sa ho tieto ZŠ: ZŠ Okružná 17 Michalovce, ZŠ Krymská 5 Michalovce a ZŠ T. J. Moussona Michalovce. Hralo sa podľa pravidiel SZH a propozícií turnaja. 

  Výsledky našich dievčat: 

  ZŠ Okružná 17  -  ZŠ Krymská 5         28  :  3  / 16 : 1 /

  Góly: L. Berešová 1, J. Ondo-Eštoková 1, A. Pristašová 1                                          

  ZŠ Krymská 5  -  ZŠ T.J. Moussona     10  :  3  / 0 : 7 /  

  Góly: L. Berešová 4, J. Ondo-Eštoková 2, V. Hamlíková 1, N. Scholzová 1, M. Šedivá 1, D. Valiová 1

  Žiačky našej školy obsadili celkovo 2. miesto.

  Reprezentovali nás: L. Berešová, M. Biačková, T. Godová, V. Hamlíková, V. Martonová, S. Mojsejová, J. Ondo-Eštoková, A. Pristášová, N. Scholzová, M. Šedivá, V. Vajanská, D. Valiová.

  Dievčatám srdečne blahoželáme!

 • Michalovská ŽBL O pohár primátora mesta - dievčatá

  Michalovská ŽBL O pohár primátora mesta - dievčatá

  Dňa 28.03.2018 sa uskutočnili zápasy v skupinách, kde naše dievčatá si vybojovali postup do finále. Finálové zápasy sa uskutočnili 18.04.2018.

  Zúčastnili sa ho tieto školy: ZŠ Krymská 5 Michalovce, ZŠ Okružná 17 Michalovce, ZŠ P. Horova Michalovce a ZŠ Školská 2 Michalovce.

  Výsledky našich dievčat:

  ZŠ Krymská 5  -  ZŠ Školská 2         2 : 39                                         

  ZŠ P. Horova  -  ZŠ Krymská 5        30 : 20

  Celkovým víťazom sa stali dievčatá ZŠ Okružná 17 Michalovce, naše dievčatá obsadili 4. miesto.

  Reprezentovali nás: M. Biačková, D. Bobošová, M. Jakubíková, V. Martonová, J. Ondo-Eštoková, S. Pazičová, A. Pristašová, S. Reichelová, D. Valiová, S. TranVanová.

  Dievčatám srdečne blahoželáme! 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Krymská 5
  071 01 Michalovce
 • +421 566435879

Štvrtok 16. 8. 2018

Počet návštev: 4048609