• Ocenenie

     • Vedenie školy ocenilo úspešných žiakov, ktorí reprezentovali školu a dosiahli vo vedomostných súťažiach z biológie výborné umiestnenie.

      Ocenenie si prevzali žiaci:

      Nela Sabová (7.B) - Biologická olympiáda, odbornosť Botanika

      Lea Nováková (8.A) - Biologická olympiáda, odbornosť Zoológia

      Marcel Fedorčák (6.B) - Biologická olympiáda, odbornosť Zoológia

      Timotej Kica (6.B) - Biologická olympiáda, odbornosť Zoológia

      Hana Capuličová (5.A) - Biologická olympiáda, kategória F

      Kristína Fedorčáková (5.A) - Biologická olympiáda, kategória F

      Nela Jacečková (5.B) - Biologická olympiáda, kategória F

      Matúš Dzvonik (5.B) - Biologická olympiáda, kategória F

      Filip Zágorka (5.A) - Biologická olympiáda, kategória F

      Oceneným žiakom ďakujeme a prajeme veľa úspechov aj v budúcom školskom roku.

     • Školský výlet 9.B

     • Dňa 16.6.2022 sme my, žiaci 9.B, boli na školskom výlete v Zemplínskej Širokej. Na výlet sme sa neskutočne tešili, a preto sme sa aj riadne pripravili. Vzali sme si hromadu jedla a rôzne športové náčinie. Zahrali sme si volejbal, nohejbal, bedminton. A samozrejme, opekali sme. A aby toho nebolo málo, po opekaní nás čakalo ďalšie chutné prekvapenie. Veď čo môže byť lepšie ako babičkine vynikajúce koláče a dedkov skvelý šalát?!  Škoda len, že je to náš posledný spoločný výlet. ĎAKUJEME! 

     • Školský športový deň

     • 17. júna sa uskutočnilo slávnostné otvorenie športovej olympiády v areáli ZŠ. Tešíme sa, že sa tejto športovej súťaže mohli zúčastniť žiaci prvého, ale aj druhého stupňa a v duchu olympijskej myšlienky sme mohli stráviť krásne dopoludnie. Všetkým, ktorí sa zúčastnili ďakujeme a víťazom srdečne blahoželáme.

      Pozrite si krátke video zo športového dňa.

     • OZNAM

     • Blíži sa koniec školského roka, preto žiadame všetkých žiakov, ktorí majú vypožičané knihy zo školskej knižnice, aby knihy vrátili. Školská knižnica je otvorená v stredu a v piatok od 13.00-14.00. Knihy môžete zaniesť aj počas prestávok, dopoludnia pani učiteľke Čičákovej. V prípade straty alebo vážneho poškodenia je potrebné to nahlásiť a knihu uhradiť.

     • ZMENA VO VYHLASOVANÍ Z OBEDOV OD 13.6.2022

     • Vyhlásiť z obedu je potrebné 1 deň vopred do 14.00 hod.

      Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.

      V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.30 - 13.00 hod. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

     • Multiplier sports event GPH Michalovce

     • Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach sa zúčastňuje ako partner medzinárodného projektu Erasmus+BULLDOG zameraného na predchádzanie šikanovaniu, diskriminácii, rasizmu a násiliu na športoviskách. 

      V rámci tohto projektu sa naša základná škola zúčastnila podujatia Multiplier sports event - stretnutie žiakov základných škôl a športových klubov. Žiaci si vyskúšali reálne situácie, ktorým môžu čeliť na športoviskách a v školskom prostredí prostredníctvom aplikácie Bulldog Anti-bullying game.

      Žiaci si odniesli z podujatia nielen pekné tričká a šiltovky, ale sj nové skúsenosti a vedomosti o aplikácii Bulldog, práci s aplikáciou, hranie hier v skupinách a predovšetkým veľmi príjemne strávené dopoludnie na pôde Gymnázia Pavla Horova Michalovce. 

      Ďakujeme za pozvanie!

     • Mestská športová olympiáda základných škôl 2022

     • Vyhodnotenie:

      Nikola Hamlíková - 1. MIESTO (Kriket)

      Tamara Bercíková - 2. MIESTO (Skok do výšky)

      Sára Biharyová - 3. MIESTO (Skok do diaľky)

      Samuel Kasinec - 2. MIESTO (Kriket)

      Dávid Radchenko - 2. MIESTO (Beh - 60 m)

      Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy. Srdečne gratulujeme!

     • Botanikiáda

     • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach nesporne patrí k najvýznamnejším vzdelávacím ustanovizniam v regióne východného Slovenska.

      V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do projektu pod názvom Botanikiáda, ktorý organizuje práve UPJŠ v Košiciach.

      Projekt Botanikiáda je určený žiakom piateho ročníka základných škôl Košického a Prešovského samosprávneho kraja a ich pedagógom. Hlavným cieľom projektu je vzbudiť záujem talentovaných žiakov o oblasť botaniky prostredníctvom hravej formy súťaže a nenútenou formou ich informovať o význame rastlín, ochrane a tvorbe životného prostredia a zároveň motivovať pedagógov biológie k väčšej kreativite pri výučbe.

      Našu školu reprezentovala žiačka Hana Capuličová z V.A triedy, ktorá sa ako víťazka školského kola, zúčastnila dňa 8.6.2022 regionálneho kola Botanikiády v priestoroch Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach.

      Dúfame, že si ako účastníčka projektu z Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach odniesla aj nové vedomosti, radosť a dobrý pocit z užitočne a príjemne prežitého dňa.

     • Ocenenie

     • Vedenie školy ocenilo úspešných žiakov, ktorí reprezentovali školu a dosiahli v umeleckých a vedomostných postupových súťažiach výborné umiestnenie.

      Za umelecké súťaže Šaliansky Maťko a Hviezdoslavov Kubín boli ocenení: Sarah Majerová (6.B), Liliana Majerčíková (3.A) a Adrián Maľar (7.A).

      Za vedomostné súťaže Pytagoriáda a Matematická olympiáda si prevzali ocenenie: Štefan Paľo (6.A), Lea Nováková (8.A), Michaela Matejová (8.A) a Martin Popadič (5.A).

      Za školskú literárnu súťaž Hľadá sa Krymkáčik boli ocenení: Veronika Drahňovská (9.A), Timotej Kica (6.B), Michelle Majerová (6.B) a Michaela Matejová (8.A).

      Za školskú výtvarnú súťaž Hľadá sa Krymkáčik boli ocenení: Amina Miglecová (2.B), Ella Ondrušová (5.B), Šimon Kočan (5.B) a Zuzana Kolesárová (3.A).

      Oceneným žiakom ďakujeme a prajeme veľa úspechov aj v budúcom šk. roku.