• Základné informácie

    • V školskej jedálni sa pripravuje 300 obedov pre žiakov a zamestnancov školy a dôchodcov mesta.

     Výdaj stravy sa uskutočňuje čipovými kartami cez výdajný terminál firmy VIS.

                          
      

     Žiaci si môžu zakúpiť čipovú kartu u vedúcej Školskej jedálne.

     Bez čipovej karty odber stravy nie je možný.

     Ak žiak zabudol svoju čipovú kartu je povinný to nahlásiť vedúcej školskej jedálne.