Zápis prvákov

   • Milí rodičia budúcich prvákov, 

    riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že zápis detí  do  1. ročníka na školský rok 2022/2023 sa uskutoční  od 01.04.2022  do 30.04.2022 v čase od 7,00 h. do 15,00 h.

    Na zápis je potrebné doniesť:

    • občiansky preukaz,
    • rodný list dieťaťa,
    • ak je dieťa zverené súdom do výchovy len jedného z rodičov, je potrebné aj rozhodnutie súdu.

    Vyplnením  elektronickej prihlášky /s možnosťou vyplniť ju už teraz/, urýchlite administráciu, ktorá je potrebná pri zápise.

    /Prosím vyplniť všetky políčka, vrátane voliteľného predmetu – etická výchova alebo náboženská výchova (vybrať rímskokatolícke, gréckokatolícke, pravoslávne, reformované), cudzieho jazyka, pri elektronickej schránke vyplniť – ak máte, napísať číslo, ak nie, napísať nemám./

    Aj keď vyplníte elektronickú prihlášku,  Vaša osobná účasť na zápise je nutná na overenie dokladov.

    Opätovne musíte zapísať aj deti, ktoré mali odklad plnenia povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2021/2022. 

    Tí, ktorí z rôznych dôvodov nemôžete vypísať elektronickú prihlášku, môžete tak urobiť v uvedenom termíne priamo na vedení školy  pri zápise.

    Osobné kontakty so školou sa uskutočnia s dodržiavaním hygienicko-epidemiologických opatrení.

    Riaditeľka školy rozhodne o prijatí dieťaťa do 15. júna 2022, iba v prípade, ak bude mať k dispozícii všetky požadované dokumenty. Prevzatie Rozhodnutia o prijatí žiaka by mali podpísať obaja zákonní zástupcovia (v prípade, ak je to možné).

    O prípadných zmenách Vás budeme informovať na web stránke školy.

    V prípade akýchkoľvek otázok a informácií kontaktujte riaditeľku školy na mail: krym@zskrymska.sk alebo na t. č. 0911 954 394.

                                                                                                                      

                                                                                                                                                               Mgr. Katarína Novotná                                                                                                                                                                                                         riaditeľka školy