• AKCIE V ŠKD - 2016/2017

    •  

     ŠK. ROK  2016/ 2017

      

     SEPTEMBER

     "ROZLÚČKA S LETOM - ŠKOLA VOLÁ"

      

     1.  Privítanie detí v ŠKD

     Európsky týždeň športu :

     2.  Šport spája - športové aktivity

     3.  Veselá zábava na kolieskach

     4.  Bezpečne na ceste

     Európsky týždeň mobility :

     5.  Turistická vychádzka do prírody

      

      

     OKTÓBER

     "Pestrá jeseň"

      

     1.  Jesenná výstavka

     2.  Kamarát poď sa hrať 

     3.  Týždeň zdravej výživy

     4.  Turnaj o pohár ŠKD

     5.  Policajt  môj kamarát

      

     NOVEMBER

     " Zdravý životný štýl "

      

     1.  Beseda o knihe : Nenič svoje múdre telo

     2.  Týždeň boja proti drogám - výtvarné aktivity, súťažné hry

     3.  Šarkaniáda

     4.  Dopravná súťaž

      

      

     DECEMBER

     " Vianoce prichádzajú "

      

     1.  Ľudové zvyky a tradície

     2.  Vianočná výstavka

     3.  Výzdoba vianočného stromčeka

     4.. Mikuláš v ŠKD

      

      

     JANUÁR

     "Zimné radovánky"

      

     1. Súťaž zručnosti - stavanie snehových pevností

     2. Súťaž v stolnom tenise

     3. Áno - nie - zábavné popoludnie

      

      

     FEBRUÁR

     " Fašiangové  radovánky"

      

     1. Karneval

     2. Beseda o zdravej výžive

     3. Valentín v ŠKD - tvorivá dielňa

      

     MAREC

     " Z rozprávky do rozprávky "

      

     1.  Marec mesiac knihy - návšteva školskej knižnice

     2.  Z rozprávky do rozprávky  -   zábavno - súťažné hry

     3.  Veľkonočná výstavka prác detí

     4.  Čitateľský maratón

      

     APRÍL

     " Príroda okolo nás "

      

     1.  Poznaj a chráň 

     2.  Deň Zeme - súťažné aktivity

     3.  Turistická vychádzka - ekohry

     4.  Divadelné predstavenie - Zlaté kuriatko

      

     MÁJ

     "Dbáme o svoju bezpečnosť"

      

     1.   Netradičný atletický trojboj

     2.   Návšteva hasičov

     3.   Úrazovosť detí - aktivity 

      

      

     JÚN

     " Tešíme sa na prázdniny ! "

      

     1.   MDD - zábavno-športové popoludnie na Zemplínskej Šírave