• AKCIE V ŠKD - 2013/2014

    • Školský  rok   2013 / 2014

     SEPTEMBER - "Rozlúčka s letom, škola volá"

     1.   Privítať deti v ŠKD a oboznámiť ich s režimom a školským poriadkom.

     2.   Zoznámenie sa s prostredím ŠKD.

     3.   Kvízy a súťaže s dopravnou tématikou vo všetkých oddeleniach.

     4.   Kamarát, poď sa hrať  -  športové súťaženie a hry / I. a II. oddelenie /

     OKTÓBER " Pestrá jeseň "

     1.   Šarkaniáda - hry jesene.

     2.   Jesenná výstavka - plody, výrobky, vyrezávanie tekvíc.

     3.   Turistická vychádzka.

     4.   Týždeň zdravej výživy - aktivity, výtvarné stvárnenia, ochutnávky.

     5.   Netradičná  športová  činnosť- kolobežky, kolieskové korčule.     NOVEMBER - " Zdravý  životný  štýl "

     1.   Športovo-súťažné  popoludnie

     2.   Týždeň boja proti drogám - výtvarné aktivity, súťaže, hry

     3.   Dopravná súťaž zameraná na poznávanie dopravných značiek

     Športové súťaže

     Deti v ŠKD radi športujú a tiež súťažia. V piatok si preto zmerali sily deti II. a III. oddelenia. Deti sa snažili zo všetkých síl, o čom svedčí nerozhodný výsledok v súťaži. Pozrime si foto:

      Talentmánia

     Štvrtáci ukázali, že majú talent. Spev, tanec no aj kúzla boli na programe v Talentmánii .

     Pozti foto :

     DECEMBER - " Vianoce prichádzajú "
     1.   Ľudové zvyky a tradície

     2.   Zhotovenie vianočnej výstavky

     3.   Výzdoba vianočného stromčeka

     4.   Mikulášske posedenie

     Dnes v ŠKD prebiehala vianočná tvorivá dielňa. Štvrtáci zdobili medovníčky. Však sa im podarili?

     JANUÁR - "Zimné  radovánky"

     1.   Snežné stavby

     2.   Súťaž v stolnom tenise

     3.   Detský milionár

     4.   Kamarát poď sa hrať - zábavné popoludnie

      Zimné hry

     Konečne prišiel dlho očakávaný sneh. Najväčšiu radosť urobil deťom a dnes si ho všetci naplno užili.

      Kamarát, poď sa hrať !

     Prváci a druháci sa dnes stretli, aby strávili spoločné popoludnie. V súťažiach si vzájomne zmerali sily, zatancovali si, ale hlavne sa výborne zabavili. Pozrite si foto.

      Detský  milionár

     Dnes si v tejto súťaži zahrali druháci. Aj keď sa nehralo o peniaze, deti súťažili s radosťou a naplno uplatnili svoje vedomosti.

      Karneval v ŠKD

     Obľúbený karneval sa konal v školskom klube aj tohto roku. Deti prišli opäť v krásnych maskách a veľmi dobre sa zabávali.

      Beseda

     Dnes sa uskutočnila v ŠKD beseda na tému DROGY. O nebezpečenstve užívania drog prišiel porozprávať tretiakom a štvrtákom príslušník mestskej polície.

     MAREC - " Z rozprávky do rozprávky"

     1.   Marec mesiac knihy - návšteva školskej knižnice

     2.   Návšteva okresnej knižnice Gorazda  Zvonického

     3.   Z rozprávky do rozprávky

     4.   Výstavka kníh v oddeleniach

     5.   Zahrajme sa na rozprávku - dramatizácia v ŠKD

      Turistická vychádzka

     Pekné počasie vylákalo do prírody aj nás. 

      Beseda - zdravá výživa

     Dnes sme si v ŠKD pripomenuli, aký dôležitý je pre človeka  zdravý spôsob života. 

      Z rozprávky do rozprávky

     Tretiaci a štvrtáci sa dnes popoludní na chvíľu ponorili do sveta rozprávok.

     APRÍL - "Príroda okolo nás"

     1.   Veľkonočná výstavka prác detí

     2.   Poznaj a chráň - vedomostná súťaž

     3.   Deň Zeme 22. apríl - súťažné aktivity

     4.   Ekohry - ochrana prírody - turistická vychádzka

     Veľká noc v ŠKD

     Deti pripravili výstavku svojich prác na tému Veľká noc.

     Návšteva Zemplínskeho múzea

     Dnes sme sa boli pozrieť na výstavu veľkonočných kraslíc, ktorá v týchto dňoch prebieha v Zemplínskom múzeu.

     Hrali sme divadlo

     Deň pred veľkonočnými prázdninami bol v ŠKD venovaný divadlu.  Deti 1. - 4. ročníka si navzájom  predviedli svoje herecké schopnosti v pripravených rozprávkových predstaveniach. Pozrite si foto .

     Poznaj a chráň

     Vedomostná prírodovedná súťaž, v ktorej sa stretli tretiaci a štvrtáci. Pozrite si foto.

     Deň  Zeme

     Pri príležitosti Dňa Zeme sa dnes v ŠKD konalo zábavno - súťažné popoludnie. Deti absolvovali rôzne pohybové aktivity a na záver sa pokúsili, aj keď iba na papieri, vyliečiť našu planétu.

      

      

     MÁJ - "Dbáme o svoju bezpečnosť"

     1.   Švihadlový  maratón

     2.   Návšteva  hasičov

     3.   Dopravná súťaž - SEMAFÓR

     4.   Športová olympiáda - netradičné športy               

      

     Modrý  gombík

     V rámci  Týždňa modrého  gombíka  deti súťažili a športovali. Pozrite si fotoalbum.                        

      

     Švihadlový  maratón

     " Skáčeme pre zdravie " bolo heslo švihadlového maratónu, ktorý sa konal v školskom klube. 

      

      

      

     JÚN - " Hurá  prázdniny "

      

     1.   MDD - zábavné  popoludnie

           Ranč  Nová Zem - Blatná  Polianka

     2.   Športová olympiáda - netradičné disciplíny

     3.   Výlety  do  prírody

      

     MDD v ŠKD

     Už tradične oslavujú deti ŠKD svoj sviatok mimo brán školy. Aj tohto roku to nebolo inak. Minulý piatok sme sa vybrali do obce Blatná Polianka. V krásnej prírode a peknom prostredí sa deti hrali, vyskúšali rôzne atrakcie - trampolína, kolotoč, vodná guľa, pochutnali si na pečenej klobáske a zamaškrtili v miestnom bufete. Na záver ich ešte čakala tombola, v ktorej vyhral každý a v dobrej nálade návrat domov.


     Športová olympiáda - netradičné  športy

     Hoci do konca školského roka zostáva už len pár dní, v školskom klube nezaháľame, ale športujeme.