Testovanie T-9, T-5

   • V školskom roku 2020/2021 sa riadny termín Testovania uskutoční:
     

    Testovanie 5 - 2021 sa uskutoční dňa 19. mája 2021 (streda). ZRUŠENÉ nariadením ministra školstva.

    Testovanie 9 - 2021 sa uskutoční dňa 24. marca 2021 (streda).  PRELOŽENÉ na 9. júna 2021 (streda).

    Náhradný termín testovania T 9 sa uskutoční 14. a 15. apríla 2021. PRELOŽENÉ na 24. júna 2021 (štvrtok).

     

    Bližšie informácie:

    Testovanie 5 - 2021

    Základné informácie k Testovaniu 5-2021

    Testovanie 9 - 2021

    Základné informácie k Testovaniu 9-2021

     

    Vzor testu SJL            Vzor testu MAT

     

    ________________________________________________________________________________________________

    Upozornenie

    Na zverejnené testy T5 a T9 sa vzťahuje autorské právo. Informácie o podmienkach nakladania s nimi nájdete tu.

    Pre optimálne zobrazenie testov a kľúčov správnych odpovedí T5 je potrebná verzia programu ADOBE Reader 9, verzia 9.5.0, ktorú je možné voľne stiahnuť na stránke www.adobe.com.