Testovanie T-9, T-5

   • V školskom roku 2021/2022 sa riadny termín Testovania uskutoční:
     

    Testovanie 5 - 2022 sa uskutoční dňa 18. mája 2022 (streda).

    Testovanie 9 - 2022 sa uskutoční dňa 6. apríla 2022 (streda). 

    Náhradný termín testovania 9 sa uskutoční 21. apríla 2022.

     

    Bližšie informácie:

    Testovanie 5 - 2022

    Základné informácie k Testovaniu 5-2022

    Testovanie 9 - 2022

    Základné informácie k Testovaniu 9-2022

     

    Vzor testu SJL            Vzor testu MAT

     

    ________________________________________________________________________________________________

    Upozornenie

    Na zverejnené testy T5 a T9 sa vzťahuje autorské právo. Informácie o podmienkach nakladania s nimi nájdete tu.

    Pre optimálne zobrazenie testov a kľúčov správnych odpovedí T5 je potrebná verzia programu ADOBE Reader 9, verzia 9.5.0, ktorú je možné voľne stiahnuť na stránke www.adobe.com.