Testovanie T-9, T-5

   • V školskom roku 2022/2023 sa riadny termín Testovania uskutoční:
     

    Testovanie 5 - 2023 sa uskutoční dňa 17. mája 2023 (streda).

    Testovanie 9 - 2023 sa uskutoční dňa 22. marca 2023 (streda). 

    Náhradný termín testovania 9 sa uskutoční 4. apríla 2023.

     

    Bližšie informácie:

    Testovanie 5 - 2023

    Základné informácie k Testovaniu 5-2023

    Testovanie 9 - 2023

    Základné informácie k Testovaniu 9-2023

     

    Vzor testu SJL            Vzor testu MAT

     

    ________________________________________________________________________________________________

    Upozornenie

    Na zverejnené testy T5 a T9 sa vzťahuje autorské právo. Informácie o podmienkach nakladania s nimi nájdete tu.

    Pre optimálne zobrazenie testov a kľúčov správnych odpovedí T5 je potrebná verzia programu ADOBE Reader 9, verzia 9.5.0, ktorú je možné voľne stiahnuť na stránke www.adobe.com.