•                  December

           

           

          2.12.

           

          Vyhodnotenie projektu – Kto je tvoj ochranca-OK GZ

          2.12.

          Výzdoba vianočného stromčeka

          3.12.

          Výroba vianočných pohľadníc - ZKGZ

          4.12.

          Zasadnutie žiackeho parlamentu

          4.12.

          DOD – Obchodná akadémia

          4.12.

          Extrémizmus a sekty – beseda s MsP – 9.r.

          4.12.

          Vybíjaná 3.-4.roč. o pohár primátora

          5.12.

          Mikuláš v škôlke – žiacky parlament

          5.12.

          DOD GĽŠ

          6.12.

          Vianočná výzdoba

          6.12.

          Korčuliarsky kurz

          6.12.

          DOD – Spojená škola technická

          6.12.

          Zimná výzdoba – výstavka

          6.12.

          Mikulášska diskotéka

          6.12.

          Vianočné pečenie

          6.12.

          Mikuláš v škole – žiacky parlament

           

          Zásady 1. pomoci  – 6.roč.

          7.12

          Dopravná výchova

          10.12.

          Prehliadka pokusných laboratórii

          10.12.

          DOD – GPH Michalovce

          10.12.

          Vianočná výstavka

          10.12.

          PK TVŠ

          10.12.

          Pytagoriáda 3., 4. a 5. roč.

          10.12.

          PK AJ,NJ,RJ

          11.12.

          Pytagoriáda 6., 7. a 8.roč.

          11.12.

          Vybíjaná 3.-4.roč. o pohár primátora

          12.12.

          ŠKD v kuchyni

          12.12.

          PK D,ON,EV

          13.12.

          Korčuliarsky kurz

          13.12.

          Vianoce v školskej knižnici – MŠ

          13.12.

          Handball liga – hádzaná - Aréna

          14.12.

          Školské kolo GO

          17.12.

          Šaliansky Maťko

          18.12.

          MŠ v knižnici

          18.12.

          PK SJL,VV

          20.12.

          Vianoce a zima v knihách

          20.12.

          Vianočne zvyky a tradície

          19.12.

          Vianočné baličky pre seniorov

           poznámka : zmeny v mesačnom pláne vyhradené   

              

                          November

              

          1.11.

          Štátny sviatok

          2.11.

          Čitateľský oriešok - súťaž

          4.11.

          Pracovná porada

          5.11.

          Adaptačný program pre 1. roč

          6.11.

          T5 – E testovanie

          6.11.

          Fotenie

          13.11.

          Zasadnutie žiackeho parlamentu

          7.11.

          Vyhodnotenie týždňa vedy a techniky

           

          Prezentácia – protidrogová tematika 7. - 8. roč.

          11.-15.11.

          iBobor

          12.11.

          Vybíjaná 1.- 4. roč. – organizátor ZŠ Krymská

          12.11.

          PK – matematika, informatika

          13.11.

          MP EDUCATION – dospievanie 7.r. - D,8.r. - CH

          13.11.

          Drogová závislosť – beseda s MsP

          14.11

          Olympiáda AJ  5. – 9. roč.

           

          Kynologická ukážka MsP 5.-9. roč.

           

          DOD Gymnázium PH

          15.11.

          Ochranárik – č. 112 – výtv. súťaž

          15.11.

          Korčuľovanie 1.-2. ročník

          11.-29.11

          Prihlásenie žiakov 9. roč. na T-9

          15.11.

          Cvičné testovanie T-5

          18.11.

          Pedagogická rada

          14.11.

          MZ ŠKD

          11.11.

          PK F,SP,T

          20.11.

          T5 – testovanie žiakov 5. ročníka

          20.11.

          Riaditeľské voľno 6. - 9.roč.

          21.11.

          MZ 1. - 4. roč. a HV

          22.11.

          Korčuľovanie 1. - 2. ročník

          25.-29.11.

          Týždeň boja proti drogám

          27.11.

          Turnaj hádzanárskych nádeji -organizátor ZŠ Krymská

          22.11.

          Divadelné predstavenie – Šikana – 8. a 9. r.

          25.11.

          Výročie prírodnej záhrady - beseda

          29.11.

          Handball liga – hádzaná - Aréna

          27.11.

          Olympiáda zo SJL

          27.11.

          Cesta k povolaniu

          29.11.

          Návšteva MsÚ – 6. roč.

          29.11.

          Korčuľovanie 1. - 2. ročník

          28.11.

          PK G,B,CH

          30.11.

          Medzinárodný futbalový turnaj

            poznámka : zmeny v mesačnom pláne vyhradené

           

                        Október

          1.10.

          Začiatok krúžkovej činnosti

          1.10.

          Týždeň vedy a techniky – výtvarné práce

          2.10.

          Zasadnutie žiackeho parlamentu

          2.10.

          Prváci v knižnici

          4.10.

          Okresná hvezdáreň Michalovce – 4. roč.

          4.10.

          E-testovanie žiakov 9.roč. – SJL

          8.10.

          Pracovná porada

          8.10.

          MŠ v Prírodnej záhrade

          9.10.

          Zasadnutie administrátorov T-5

          9.10.

          E-testovanie žiakov 5.roč. –  M

          10.10.

          E-testovanie žiakov 5.roč. – SJL

          10.10.

          Beseda s psychiatrom – 9. roč.

          11.10.

          Vychádzka – park Kerta – 5. roč.

          14.10.

          Obchodovanie s ľuďmi – beseda s MsP – 8. roč.

          15.10.

          Deň duševného zdravia – prednáška – Integra

          15.10.

          Jesenná výstavka

          15.10.

          GPH LEGO RACE – suťaž LEGO robotov

          16.10.

          Zasadnutie administrátorov T-5

          16.10.

          Zásady 1. pomoci – 5. roč.

          17.10.

          Triedne rodičovské združenie

          17.10.

          M.R.Štefánik – beseda s členom SZPB – 9. roč.

          18.10.

          Deň jabĺčka

          21.10.

          Festival strašiakov

          21.-28.10

          Zber papiera

          22.10.

          Prevencia sociálno-patologických javov - šikana

          23.10.

          Beseda o knihe – 4. A

          23.10.

          Zdravé zúbky – 1. a 2. roč.

          24.10.

          Pasovačka prvákov

          28.10.

          Beseda s pracovníčkou SAV

          29.10.

          AJ - Halloween

          30.-31.10

          Jesenné prázdniny

           

           

          poznámka : zmeny v mesačnom pláne vyhradené  

           

                       September

           

          2.9.

          Slávnostné otvorenie školského roka

          2.9.

          Pedagogická rada

          3.9.

          Úprava okolia školy

          12.9.

           MZ 1.-4. roč.

          11.9

          PK G,B,CH

          12.9.

          PK D,ON,EV

          13.9.

          MZ ŠKD

          12.9.

          PK AJ,NJ,RJ

          10.9.

          PK TVŠ

          11.9.

          PK F,SP, T

          16.9.

          PK SJL, VV

          10.9.

           PK M,I

          16.-22.9

          Týždeň mobility

          20.9.

          Cvičenia v prírode

          18.9.

          Florbalový turnaj

          23.-30.9.

          Týždeň športu

          20.9

          Športovo-zábavné popoludnie na kol. korč. a

          kolobežkách

          16.-22.9

          Týždeň dobrovoľníctva

          25.9.

          Exkurzia Starina – 9.roč.

          26.9.

          Európsky deň jazykov

          27.9.

          Turistická vychádzka

          26.9.

          KOČaP

          27.9.

          Účelové cvičenie

           

           
                               poznámka : zmeny v mesačnom pláne vyhradené