Akcie mesiaca

   •                              

                                                Október                               

    1.10.            Začiatok krúžkovej činnosti a CVČ 

    6.10.            Morské oko – exkurzia - 6. roč 

    7.-9.10.        Európsky deň jazykov online 1-4. r.

    7.-9.10.        Európsky deň jazykov online 5-9. r.

    8.10.            Jeseň v prírodnej záhrade – otvorenie výstavy 

    9.10.            Zasadnutie žiackeho parlamentu 

    9.10.            Cvičenia v prírode – 1.-3. roč. 

    13.10.          Zdravé zúbky – 1. a 2. roč. 

    13.10.          Práva dieťaťa – 6. a 7. roč. 

    13.10.         Prezentácia nových publikácií v školskej knižnici 

    14.10.         Zodpovednosť a kritické myslenie 8.-9. roč. 

    15.10.         Vodná nádrž Starina – Exkurzia – 9. roč.

    15.10.         Môj prvý bicykel 

    16.10.         Jablčkový deň - 1-4 roč.

    16.10.        Ako hospodáriť v domácnosti 

    20.10.        Vychádzka – Laborec, Kerta – 5. roč. 

    22.10.        Zásady 1. pomoci – 5. roč. 

    22.10         Zemplínske múzeum – 5. roč.

    22.10.        Prváci v knižnici 

    22.10.        Pasovanie prvákov 

    22.10.        Zážitkové vyučovanie 

    30.10.        Kto je mojím ochrancom – výtvarná súťaž 

    29.-30.10.   Jesenné prázdniny

    Plánované akcie sa budú realizovať v súlade s pokynmi MŠVVaŠ a RÚVZ.

                                            

                                                  September

    2.9.

    Slávnostné otvorenie školského roka

    2.9.

    Školenie PZ-prevencia soc. pat. javov

    3.9.

    Preberanie učebníc

    4.9

    Preberanie učebníc

    14.9.

    PK D,ON,EV

    14.9.

    PK TVŠ

    14.9.

    MZ ŠKD

    16.9.

    PK SJL, VV

    16.9.

     PK M,I

    16.9.

     MZ 1.-4. roč.

    17.9.

    PK G,B,CH,F,T

    17.9.

    PK AJ,NJ,RJ

    18.9.

    Biela pastelka

    16.-22.9

    Týždeň mobility

    20.9.

    Týždeň vedy a techniky – výtv. súťaž

    25.9.

    Cvičenia v prírode

    23.-30.9.

    Európsky týždeň športu

    25.9.

    Športovo-zábavné popoludnie na kol. korč. a kolobežkách

    25.9.

    Záložka spája školy

    25.9.

    SNP v našom regióne

    25.9.

    Európsky deň jazykov

    25.9.

    KOČaP

    28.9.

    Účelové cvičenie

     

    Dopravná výchova – beseda s policajtom

    30.9.

     

    Turistická vychádzka

    Poznámka : zmeny v mesačnom pláne vyhradené