COVID-19

   • POZOR!!!Zmena návratu žiakov do škôl!!!

    Vážení  rodičia, krízový štáb mesta Michalovce dňa 06.02.2021 /sobota/ rozhodol  vzhľadom na nepriaznivú  epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením Covid-19 NEOBNOVIŤ  vyučovací proces prezenčnou  formou  pre  žiakov 1. stupňa do 19.02.2021 vrátane.

    • školský klub detí pokračuje pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje  výkon práce z domu,
    • prevádzka školského klubu je v čase od 7:00 do 15:30 hod.,
    • v prevádzke je aj školská jedáleň,
    • pred nástupom žiaka do školského klubu je potrebné odovzdať vyhlásenie zákonného zástupcu TU / k dispozícii bude aj pri rannom odovzdávaní žiakov do školského klubu/.

    Verím, že túto neľahkú situáciu spoločnými silami a vzájomným porozumením zvládneme.

    OZNAM O NÁVRATE ŽIAKOV DO ŠKOLY

    Vážení rodičia,

    • od 11.01.2021 bude vyučovanie na našej škole prebiehať dištančným spôsobom výučby na 1. aj 2. stupni,
    • od 18.01.2021 by sa mohol obnoviť vyučovací proces pre 1. stupeň ZŠ za priaznivých epidemiologických podmienok,
    • v tomto čase môže rodič ospravedlniť dieťa na 1. stupni na 5 vyučovacích dní po sebe, v prípade potreby, tak môže ostať žiak doma do ukončenia lockdownu,
    • 2. stupeň pokračuje vo vzdelávaní dištančnou formou do 24.01.2021,
    • po ukončení lockdownu by mali všetci žiaci prejsť na prezenčnú formu vzdelávania,
    • testovanie zákonných zástupcov, zamestnancov a žiakov v termíne 07. - 09.01.2021 sa neuskutoční.

    Bližšie informácie budeme aktualizovať na stránke školy a prostredníctvom aplikácie Edupage priebežne.

    Podrobnejšie informácie sú zverejnené  na stránke www.minedu.sk