• Účelové cvičenie

      Do galérie Účelové cvičenie boli pridané fotografie.

      Dňa 27.09.2019 sa v areáli školy konalo Účelové cvičenie pre žiakov 5.-9.ročníka v spolupráci s 22. Mechanizovaným práporom v Michalovciach.

      Cieľom tejto oblasti je:

      • formovať vzťah žiakov k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež
     • Cvičenie v prírode

      Do galérie Cvičenie v prírode boli pridané fotografie.

      Žiaci I. stupňa  využili krásne jesenné počasie a v piatok (27. 9. 2019) absolvovali Cvičenie v prírode.      Triedy sa rozpŕchli na rôzne miesta: k brehom Laborca, k Výpustu, do Mestského parku, urobili si prechádzku k Zemplínskemu múzeu. Cestou pozorovali okolitú jesennú prírodu, rastlinky, zvieratká, dopravné značky a na záver si zašportovali na detskom ihrisku.

      Unavení, ale s dobrou náladou sa vrátili do školy.

     • Kráľ čitateľov

      Do galérie Kráľ čitateľov boli pridané fotografie.

      Dňa 27. 9. 2019 sa žiaci 1.-4 ročníka zišli v telocvični, kde bola oficiálne vyhlásená celoročná čitateľská súťaž Kráľ čitateľov.

      Hlavným cieľom tejto súťaže je rozvíjať čitateľskú gramotnosť, podporovať čítanie a odmeniť deti, ktoré najviac navštevujú knižnicu a veľa čítajú.

     • Európsky deň jazykov

      Do galérie Európsky deň jazykov boli pridané fotografie.

      Každoročne sa 26. septembra oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Pri príležitosti tohto dňa sú v Európe usporiadané rôzne podujatia a aktivity, napríklad súťaže, besedy, kvízy, televízne a rozhlasové programy, jazykové kaviarne. 

      Aj tento rok si naša škola pripomenula Európsky týždeň jazykov. Žiaci našej školy navštívili Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach. Žiaci sa zúčastnili kvízu, ktorý pozostával z veľmi zaujímavých otázok. Akcia sa im veľmi páčila a ďakujeme GPH Michalovce, že sa žiaci našej školy mohli tejto akcie zúčastniť. Bolo to veľmi inšpirujúce a kreatívne.  

     • Európsky týždeň mobility (16. - 22.9.2019)

      Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), rezortná inštitúcia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na Slovensku koordinuje program kampane EURÓPSKYTÝŽDEŇMOBILITY (ETM) na národnej úrovni.

      Aj tento rok si naša škola pripomenula Európsky týždeň mobility rôznymi aktivitami.

      Počas celého týždňa členovia žiackeho parlamentu zaznamenávali spôsob dochádzky žiakov do školy (pešo, kolobežkou, korčuľami, autobusom, autom). Najekologickejšou triedou, ktorá percentuálne najmenej využívala na dochádzku do školy auto, bola:

     • Zóna bez peňazí

      Do galérie Zóna bez peňazí boli pridané fotografie.

      V  spolupráci so Združením pre duševné zdravie Integra a V rámci týždňa dobrovoľníctva sa dňa 19.9.2019 žiaci 7.ročníka zúčastnili akcie pod názvom Zóna bez peňazí. Žiaci darovali svoje nepotrebné veci, oblečenie, potraviny, hračky, pomáhali triediť oblečenie a tak ukázali svoju ľudskosť, toleranciu a empatiu tým, ktorí to potrebujú. Ďakujeme.

       

     • Biela pastelka

      Dňa 18.9.2019 sa na našej škole uskutočnila verejná zbierka Biela pastelka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepší životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Biela pastelka je symbolom sveta nevidiacich a príležitosťou prejaviť ľudskú ušľachtilosť a solidaritu. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Všetkým, ktorí prispeli srdečne Ďakujeme!

     • Prírodná záhrada - ZÁCHRANÁRI

      Do galérie Prírodná záhrada - ZÁCHRANÁRI boli pridané fotografie.

      V piatok 13.9.2019 sme zažili ozajstný čin dňa. Žiaci zo VI.B pod vedením svojej pani učiteľky techniky zachránili malého ježka spadnutého v šachte a navyše domotaného v plastoch. Malí-  mladí -záchranári. Aký, že mi to čin dňa ?  Pre nás -obrovský ! Ďakujeme našej pani zubárke a jej sestričke, že nás nato upozornila. Aj takto sa ľudia správajú. Ľudsky.

      Vyučujúca techniky PaedDr. Luptáková

       

     • Prírodná záhrada

      Prírodná záhrada nás obdarila peknou úrodou. Pozrite si tieto fotky a uveríte. Možno na niečo dostanete aj chuť. Na čo? Sú tam ešte paradajky, kapusta, paprika, cibuľa, fazuľa, tekvica, zemiaky ...Alebo, viete čo? Príďte sa na ňu pozrieť osobne, jej čaro vás okúzli.

      Vedúca PK T-F

      Do galérie Prírodná záhrada boli pridané fotografie.