• Ukončenie školského roka dňa 30.06.2020

     • Vysvedčenie sa bude odovzdávať dňa 30. 06. 2020, v utorok, bez slávnostného nástupu :

       

      8.00 hod. - príchod žiakov do tried

      8:30 hod. - príhovor riaditeľky školy Mgr. K. Novotnej cez školský rozhlas

      8.45 - 9.30 hod. - triednická hodina -

      odovzdávanie vysvedčení

      9.40 hod. - posledné zvonenie pre žiakov 9. ročníka

       

      Žiaci 6. - 9. ročníka odchádzajú domov bez obeda. Obed bude len pre žiakov, ktorí boli nahlásení na obedy v mesiaci jún.

      Prevádzka ŠKD - od 6.30 hod. - 12.00 hod.

      vyhlásenie zákonného zástupcu

      riaditeľstvo ZŠ

     • MFK Zemplín Michalovce,

     • Do galérie MFK Zemplín Michalovce, boli pridané fotografie.

      Dňa 24.06.2020 mali žiaci IV. B našej školy perfektný zážitok. Navštívili MFK Zemplín Michalovce, kde  mohli nazrieť do zákutí našich futbalistov. Príjemne sa osviežili vo VIP lóži. Držíme našim futbalistom palce, aby podávali skvelé výkony. Dostali sme milé darčeky. Veľmi pekne ďakujeme!

     • K R Y M K Á Č I K

     • Letný denný mestský tábor „Krymkáčik“ Vám ponúka zaujímavý a pestrý program.

      Tešia sa na Vás pani učiteľky Mgr. Jana Petrová a Bc. Agáta Milichovská.  

      Základná škola Krymská 5, Michalovce

       

      Letný denný mestský tábor „Krymkáčik“

       

      Termín: 6.7. - 10.7.2020

                     7.00 - 16.00 hod.

       

      1.deň      

      07.00 - 08.00 -  Príchod detí

      08.00 - 12.00 – „Zoznamujeme sa“, zhotovenie táborovej vlajky

      12.30 - 16.00 – Návšteva chovnej stanice koní

       

      2.deň          

      07.00 - 08.00 – Príchod  detí

      08.00 - 12.30 – Dopravné ihrisko Sobrance, návšteva gitarového múzea v Sobranciach

      13.30 - 16.00 – „Netradičná olympiáda“, športové popoludnie

       

      3.deň        

      07.00 - 08.00 – Príchod detí

      08.00 - 13.00 – „Leto s vodou“, hotel Juliana na Zemplínskej šírave

      14.00 - 16.00 – „Futbalové stretnutie s profesionálom“

       

      4.deň        

      07.00 - 08.00 – Príchod detí

      08.00 - 10.00 – Stretnutie so psíkom z OZ Zlatý pes

      10.00 - 13.30 – „Eko-aktivity“ v prírode

      14.00 - 16.00 – „ Zo života hasičov“, návšteva hasičskej stanice v MI

       

      5.deň        

      07.00 - 08.00 – Príchod detí

      08.00 - 13.30 - „Za krásami Zemplína“ – výlet na hrad Vinné

      14.00 - 16.00 - Hry, vyhodnotenie a diplomy

       

       

      * Desiata, obed, pitný režim, odpočinok prispôsobený režimu dňa

      Vedúce LDMT:  Mgr. Petrová Jana, Bc. Milichovská Agáta

       

       

       

       

     • LETNÝ DENNÝ MESTSKÝ TÁBOR

     • Vážení rodičia, milé deti.

      Školský rok ubehol a pred nami sú opäť prázdniny. Naša škola Vám aj tento rok ponúka v období od 

      06.07. – 10.07.2020   LETNÝ DENNÝ MESTSKÝ TÁBOR.

      • Ponúkame aktívny oddych plný zábavy, pohybu , športovania, výletov a tvorivosti.
      • Vyplnenú a podpísanú prihlášku aj s poplatkom je potrebné odovzdať zamestnankyni PaM  do 24.06.2020.
      • Poplatok za deň je 12 €. V cene je zabezpečený pitný režim, desiata, obed, vstupy a objednaná prepravná služba.

      Bližšie informácie zverejníme v najbližších dňoch.

      Prihláška                                                                           riaditeľstvo ZŠ 

     • Okresné kolo geografickej olympiády - vyhodnotenie

     • Okresné kolo geografickej olympiády sa konalo síce ešte vo februári, ale COVID 19 nám neumožnil odovzdať ceny najlepšej geografke Nelke Sabovej z 5. B triedy. Dnes sme to všetko napravili, srdečne jej blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

     • Svetový deň oceánov - the World Ocean Day

     • 8. jún bol vyhlásený za Svetový deň oceánov v r. 1992 na Konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji v Riu de Janeiro. Hoci dodnes mu nebol prisúdený status oficiálneho svetového dňa pod záštitou OSN, nič to neuberá na jeho význame.

      Na hodinách venovaných rozvoju tvorivosti a predstavivosti si žiaci prostredníctvom filmu s morskou tématikou a výtvarných zručností, vytvorili vlastnú predstavu o podmorskom svete.

      Tešíme sa z výtvorov, ktoré vznikli usilovnou prácou v triedach 3.B a 5.B.

      Do galérie Svetový deň oceánov - the World Ocean Day boli pridané fotografie.

      Hodiny sa niesli v duchu otárok - Prečo chrániť oceán? Svetový oceán

      • produkuje väčšinu kyslíka, ktorý dýchame,
      • poskytuje nám potravu,
      • reguluje našu klímu,
      • čistí vodu, ktorú pijeme,
      • je našou potenciálnou lekárňou,
      • a poskytuje bezhraničnú išpiráciu!

      Napriek tomu ľudstvo už pridlho

      • mýli si oceán so smetiskom,
      • decimuje rybiu populáciu,
      • ničí rozhodujúce nenahraditeľné biotopy,
      • narúša základné reprodukčné kapacity oceánu,

      považujúc oceán za samozrejmosť.

      Zdroj: The World Ocean Day                                                                             Ing. Mgr. Henrieta Mikuličková

     • Oznam pre rodičov a žiakov 6.-9. ročníka

     •  

      Po konzultácii s jednotlivými ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce, zriaďovateľ mesta Michalovce považuje MIMORIADNE PRERUŠENIE vyučovania v  6. – 9. roč. ZŠ v termíne od 22.06 do 30.06.2020 za ZACHOVANÉ.

      Žiaci 6. a 9. ročníka do konca školského roka 2019/2020 do školy nenastúpia.

      Učebnice sa budú odovzdávať v termínoch :

      24. 6.2020 – 5., 6. a 7. ročník

      25.6.2020 – 8. a 9. ročník

      Príchod žiakov do školy o 8.30 hod.

      Ukončenie odovzdávania  učebníc o 11.hod. bez obeda.

      Je potrebné si zobrať aj osobné veci a odovzdať triednemu učiteľovi kľúče od šatňových skriniek.

      Žiaci 6.,7.,8.,9. ročníka pri príchode do školy musia predložiť vyhlásenie zákonného zástupcu.

       

      riaditeľstvo ZŠ

       

       

       

       

       

       

     • ZMENY PODMIENOK VYUČOVANIA OD 15.06.2020

     •  

      Nakoľko sa hygienicko-epidemiologické opatrenia od 15.06.2020 uvoľnili, tak aj na našej škole dôjde k malým zmenám:

      • od pondelka už nebude povinné meranie teploty žiakov,
      • rušia sa mimoriadne  obmedzenia na maximálny počet žiakov v triede,
      • bude zrušený zákaz miešať detí v triede,
      • bude zrušený zákaz besiedok, posedení a podobných hromadných akcií,
      • dochádzka žiakov je naďalej dobrovoľná,
      • školský klub pre žiakov 1. - 4. ročníka bude od 6.30  do 16.00 hod.,
      • žiaci, ktorí navštevujú ranný školský klub vstupujú do budovy školy cez bočný vchod,
      • príchod žiakov, ktorí nenavštevujú školský klub je od 7.30 hod. hlavným vchodom,
      • vyučovanie žiakov 1. – 4. ročníka bude končiť o 11.25 hod.,
      • vyučovanie žiakov 5. ročníka bude končiť o 12.20. hod.,
      • aj naďalej je odporúčané vo vnútorných priestoroch školy nosiť rúško.

      Aj naďalej Vás požiadame, aby ste bez ohlásenia nevstupovali do budovy školy. Naďalej platí prerušené vyučovanie pre žiakov 6. – 9. roč. podľa doterajších podmienok.

       

      Mgr. Katarína Novotná

      riaditeľka školy

     • Oznam pre rodičov

     • Vážení rodičia, z hygienických dôvodov nie je možné vstupovať do budovy školy. Ak potrebujete vyzdvihnúť dieťa zo školy alebo ŠKD

      • telefonicky kontaktujte vychovávateľku alebo volajte na tel. číslo 0911 954 394.
      • ak nemáte mobilný telefón zazvoňte na zvonček pri hlavnom vchode  a chvíľku počkajte

       

      Za pochopenie ďakujeme.                                       Mgr. Katarína Novotná

                                                                                             riaditeľka školy