• Prehliadka prírodovednej expozície Zemplínskeho múzea.

     • Dňa 28. septembra 2020 žiaci 6. ročníka našej školy navštívili prírodovednú expozíciu Zemplínskeho múzea v Michalovciach, ktorá je po dlhšej prestávke opäť k dispozícií návštevníkom.

      Aj takouto prehliadkou exponátov sme chceli žiakom priblížiť rôznorodosť prírody.

      Pri prehliadke prírodovednej expozície žiaci mali možnosť spoznávať, študovať a oboznámiť sa s rôznymi živočíšnymi druhmi, ktoré žijú v najbližšom okolí.

       

       

     • Solárne dni

     • Do galérie Solárne dni boli pridané fotografie.

      Žiaci 8. ročníka našej školy sa v dňoch 23. a 24. 9. 2020 zúčastnili akcie Solárne dni, ktoré každoročne organizuje Hvezdáreň v Michalovciach. Pomocou ďalekohľadu sledovali aktivitu Slnka a dozvedeli sa viac o alternatívnych zdrojoch energie. Videli pokus na výrobu a využite vodíka  a jednotuché solárne hračky.

     • Európsky týždeň mobility-Čistejšia doprava pre všetkých!

     • ETM prebieha každý rok od 16.9.-22.9.2020 a umožňuje vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Motivovaním jednotlivcov, aby si volili hromadnú dopravu, pešiu chôdzu či cyklistiku alebo kolobežku môžeme znížiť emisie uhlíka a zlepšiť tak kvalitu životného prostredia.

      Aj tento rok si naša škola pripomenula Európsky týždeň mobility rôznymi aktivitami.

      Počas celého týždňa členovia žiackeho parlamentu zaznamenávali spôsob dochádzky žiakov do školy (pešo, kolobežkou, korčuľami, autobusom, autom). Najekologickejšou triedou, ktorá percentuálne najmenej využívala na dochádzku do školy auto, bola:

      za prvý stupeň trieda IV. B

      za druhý stupeň trieda V. A

      Víťazi sa môžu tešiť na sladkú odmenu.

      Srdečne blahoželáme!

      Na hodinách výtvarnej výchovy a slovenského jazyka, vytvárali žiaci literárne a výtvarné práce na tému mobility. Najlepšie výtvory boli vystavené na nástenke venovanej Týždňu mobility.

      Na hodinách biológie žiaci besedovali o dôležitosti chôdze a pohybu pre zdravie detí.

      Vychovávateľky jednotlivých oddelenií ŠKD sa zúčastnili športovej aktivity pod názvom - Kolobežkový slalom na školskom dvore a pripravili pre deti športový deň - Deň na kolieskach.

       

     • Jesenná výzva

     • Milí rodičia, milí žiaci...

      Jeseň má neopísateľné čaro farieb, tvarov, vôní...prináša mnoho rozmanitých plodov, ktoré priam vyzývajú k tvorivosti ,,tekvicové hlavičky, strašiaky z prírodnín, ježkovia zo šišiek...“.

      Vieme, že v našej škole máme veľa šikovných žiakov a nemenej kreatívnych rodičov. Preto vás všetkých v tomto jesennom čase vyzývame k tvorivosti. Zapojte sa do našej ,,Jesennej výstavy výtvorov z prírodnín“. Prineste svoje vlastné výtvory do školy v dňoch 5. a 6. 10. 2020 a buďte spolutvorcami výstavy, ktorá bude umiestnená v našej prírodnej záhrade a areáli školy.

      Spestríte si tak voľné chvíle so svojimi ratolesťami a zároveň spoločne skrášlime prostredie školy pre našich žiakov, rodičov, seniorov i široké okolie.

      Tešíme sa na Vaše kreatívne príspevky.

      ,,Do tvorivosti“ priatelia školy...

     • World children's picture contest

     • Naša žiačka Sofia Mojsejová8. A triedy získala v medzinárodnej výtvarnej súťaži World children's picture contest CENU POROTY.

      Srdečne gratulujeme!

     • Opatrenie k zamedzeniu vstupu a pohybu cudzích osôb v priestoroch ZŠ

     • Na základe aktualizácie dokumentu „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021“ riaditeľka školy zakazuje vstup cudzím osobám do budovy školy. S účinnosťou od 21.9.2020 do odvolania.

      V prípade nutnosti vstupu rodičov, resp. cudzích osôb  do priestorov školy je vstup možný len po súhlase  RŠ a s čestným vyhlásením o bezinfekčnosti danej osoby.

      Vedenie ZŠ

     • Organizácia vyučovania od 21.09.2020

     • Vedenie ZŠ  pristúpilo k nasledovnej organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu platnej od 21.09.2020:

      • Od uvedeného dátumu bude výchovno-vzdelávací proces realizovaný podľa rozvrhu hodín platného na školský rok 2020/2021.
      • Školský klub detí bude fungovať v štandardnej prevádzke od 6.30 hod. do 16.45 hod.

      Vstup cudzích osôb do budovy školy je naďalej zakázaný.

       

      Vedenie ZŠ

     • Verejná zbierka Biela pastelka 2020

     • Dňa 18.9.2020 sa na našej škole uskutoční verejná zbierka Biela pastelka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepší životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Biela pastelka je symbolom sveta nevidiacich a príležitosťou prejaviť ľudskú ušľachtilosť a solidaritu. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Všetkým, ktorí prispejú 1 eurom bude odovzdaná BIELA PASTELKA.

      Aj vďaka vám sa mnohým ľuďom otvorí nová kapitola samostatného a radostnejšieho života... Ďakujeme!

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

     • Do galérie Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 boli pridané fotografie.

      Dňa 2.9.2020 sa naše školské brány opäť otvorili. Začiatok školského roka 2020/2021 prebehol za sprísnených hygienických podmienok. Mnohí žiaci zasadli do školských lavíc po dlhšom čase a netradičnom dištančnom vzdelávaní. Prváčikov spolu s rodičmi sme srdečne privítali v priestoroch našej školy slávnostným príhovorom pani riaditeľky a kultúrnym programom našich žiakov. Po odovzdaní certifikátov prváckym triedam sme sa presunuli na školský dvor, kde bol spoločne prváčikmi zasadený " Strom priateľstva". Nech je tento školský rok lepší a pokojnejší ako posledný...