• Vesmír očami detí

      V regionálnej výtvarnej súťaži Vesmír očami detí, ktorú zorganizovala Hvezdáreň Michalovce, naše žiačky Tamara Čorná /9.A/ a Alexandra Kuncová /4.B/ obsadili 3. miesta. Práce postúpili do celoslovenského kola a zároveň postúpila aj práca Tijany Škoričovej /4.A/.

      Všetkým trom srdečne gratulujeme a držíme palce v celoslovenskom kole!

     • Zmena pri vstupe do školy

      Vážení rodičia, od 29.04.2021 sa žiaci  a ich zákonní zástupcovia nemusia pri vstupe do školy preukázať negatívnym testom alebo výnimkou z testovania.

      !!!POZOR!!! Žiaci 9. ročníka sú povinní sa preukázať negatívnym testom na prijímacích pohovoroch na stredné školy.

     • Čítame radi

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Čítame radi.

      Naša škola sa zapojila do rozvojového projektu, zameraného na podporu čitateľskej gramotnosti, ktorý vyhlásilo Ministerstvo školstva v decembri 2020. Z finančných prostriedkov, ktoré sme dostali, sme zakúpili nové knihy do našej školskej knižnice.  Zo zakúpených kníh sme urobili v knižnici výstavku, ktorú si prezreli žiaci 1.-4. ročníka. Výber kníh je pestrý a každý žiak si tam môže nájsť svoju obľúbenú knihu. Či to budú encyklopédie – napr. Stromy, Objavuj slnečnú sústavu, Baktérie, alebo vtipné knihy zo školského prostredia - Denník odvážneho bojka, Smradi, Dorka Magorka, knihy o zvieratkách - Mačky letia do  Kanady, Zverinec na siedmom poschodí, Puf a Muf, Kocúr Krištof atď. Knihy sú už zaevidované  v školskom inventári a sú pripravené k vypožičiavaniu.

      Verím, že urobia žiakom radosť .

     • NÁVRAT DO ŠKOLY

      Riaditeľstvo ZŠ Krymská 5, Michalovce oznamuje zákonným zástupcom a  žiakom, že na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ z 12. apríla 2021 sa s účinnosťou od 26.04.2021 obnovuje školské vyučovanie  pre všetkých žiakov 2. stupňa.

      Podmienkou nástupu všetkých žiakov 2. stupňa na prezenčnú formu vyučovania je:

      • negatívny test na COVID 19 u žiaka a jedného zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní (antigénový alebo PCR test),
      • čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka,
      • prekrytie horných dýchacích ciest v interiéri.

      !!!POZOR!!! Aj žiaci 8. a 9. ročníkov sa musia opätovne preukázať negatívnym testom nie starším ako 7 dní.

      Výnimky z testovania ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU a ŽIAKA:

      1. doklad o prekonaní COVID-19 nie starší ako 180 dní (jedného z rodičov alebo žiaka),
      2. doklad o zaočkovaní druhou dávkou mRNA (Moderna, Pfizer/BioNTech) vakcíny proti COVID-19 a od tej udalosti uplynulo viac ako 14 dní (jedného zo zákonných zástupcov),
      3. doklad o zaočkovaní prvou dávkou vektorovej (AstraZeneca) vakcíny proti COVID-19 a od tej udalosti uplynulo viac ako 4 týždne (jedného zo zákonných zástupcov),
      4. doklad o zaočkovaní prvou dávkou vakcíny proti COVID-19 a od tej udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podávaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19 (jedného zo zákonných zástupcov),
      5. doklad alebo potvrdenie o výnimke z testovania podľa § 1 ods. 2) písm. a) až y) Vyhlášky 187 ÚVZ.
     • Oznam zo školskej jedálne

      Vážení rodičia, žiadame Vás, aby ste pri návrate žiaka do školy, nahlásili vedúcej školskej jedálne záujem o obed na tel. čísle 056/6434441.

      Ďakujeme za pochopenie.

     • Školské ovocie

      Milí rodičia a žiaci.

      Balíček školského ovocia a mlieka si môžete  vyzdvihnúť   dňa 22.4. 2021 /štvrtok/ v čase od 12.00 do 14.00 hod. pri bočnom vchode do jedálne /nakladacia rampa/.

      Balíčky sa vydávajú v rámci Školského programu za obdobie od 19.04. 2021 do 23.04.2021 pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka

     • Deň Zeme

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Zeme.

      22. apríla oslavujeme každý rok sviatok našej planéty – Zeme. Aj keď žiakov našej školy vedieme k environmentálnemu a ekologickému zmýšľaniu počas celého roka, predsa len ,,sviatok je sviatok“ a keďže nám osud našej planéty a prírody v nej nie je ľahostajný, pripravili sme so žiakmi a zamestnancami školy v tento slávnostný deň niekoľko zaujímavých zážitkových a edukačných aktivít. Spomenieme tie najvýznamnejšie: