• Slávnostné otvorenie školského roka

      Vážení rodičia, milí žiaci, dňa 2. septembra o 8.30 hod. sa na našej škole za sprísnených epidemiologických podmienok uskutoční slávnostné otvorenie školského roka. Obedy pre žiakov v tento deň nebudú.  Prihlášky na stravu budú rozdané žiakom na triednických hodinách. Všetkým žiakom želáme úspešný školský rok,  veľa dobrých známok, pochvál a aby sa škola stala miestom, kde sa budú cítiť dobre a bezpečne.

     • PRAVIDLÁ FUNGOVANIA ŠKÔL V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

      MŠVVaŠ SR predstavilo pred začiatkom školského roka pravidlá fungovania škôl v novom školskom roku. Školy sa budú riadiť takzvaným „Školským semaforom“.

      • Test nebude podmienkou pri nástupe do školy.
      • Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po se
     • Oznam pre rodičov

      Milí rodičia,

      do 25.8.2021, do 12.00 hod., cez aplikáciu Edupage vyjadrite svoj SÚHLAS/NESÚHLAS k domácim samotestom. Škola má možnosť zabezpečiť AG samotesty s krátkymi tyčinkami pre žiaka určené na domáce použitie v počte 25 ks/žiak.

     • Poďakovanie

      Vedenie Základnej školy Krymská 5 ďakuje pedagogickým zamestnancom Mgr. Márii Hausovej, PaedDr. Ľudmile Luptákovej, PaedDr. Eve Remákovej a Mgr. Terézii Szöllösiovej za náročnú a obetavú prácu, ktorú vykonávali počas aktívneho pôsobenia vo výchovno-vzdelávacom procese. V tomto období ukončia svoje pôsobenie v škole a odídu do dôchodku.

     • Letná škola - 5. deň

      A je tu koniec. V posledný deň Letnej školy  žiaci 1. stupňa navštívili Zemplínske múzeum v Michalovciach. Starší žiaci mali veľmi vzácnu návštevu. Žiakom 2. stupňa boli názorne prezentované praktické ukážky pokusov z fyziky a chémie, ktoré  predviedla samostatná vedecká pracovníčka z Ústavu hydrológie Slovenskej akadémie vied, RNDr. Lucia Balejčíková, PhD. Žiaci si zábavnou formou pripomenuli učivo v praxi a vyskúšali si efektné experimenty. Doktorka Balejčíková pripomenula dôležitosť prírodných vied, ktorých predmetom sú objekty a javy okolo nás. Žiakov zaujalo,ako jednoducho sa dá pretaviť fyzika a chémia do takmer magickej reality.  Takéto zábavno-náučné prepojenia teoretického učiva s praxou môžu u detí vyvolať vysoký záujem o prírodovedné predmety, a tak motivovať potenciálnych budúcich vedcov k ďalšiemu štúdiu. 

      Veľmi pekne ďakujeme!

      PS: Možno sa stretneme zas o rok.

     • Letná škola 4. deň

      Aj štvrtý deň v našej Letnej škole bol veľmi zaujímavý. Navštíviť nás prišli študentky Strednej zdravotnej školy Michalovce, ktoré spolupracujú s Červeným krížom. Žiakom ukázali ako postupovať pri rôznych úrazoch a zraneniach. Naši maličkí mali možnosť sa naučiť ako ošetriť zrenenie, podať prvú pomoc a ako zdravo žiť. Nezabudli pripraviť malý darček pre zdravotníkov.

     • Letná škola v ŠKD

      V letnej škole je v prevádzke aj školský klub. Deti sa opäť po prázdninách na pár dní stretli a zabavili. Hlavnou témou je príroda - spoznávanie, ochrana, tu prebieha aj väčšina aktivít, čo môžeme vidieť aj na fotkách.

     • Letná škola 3. deň

      Aj tretí deň sa niesol v duchu radosti, smiechu a zábavy. Najmenší mali milú návštevu z MFK Zemplín. Ich prítomnosť ich veru potešila a poriadne precvičila. Starší žiaci navštívili pýchu Zemplína - Viniansky hrad.

     • Letná škola 2. deň

      Naši najmensí žiaci počas druhého dňa navštívili dopravné ihrisko a gitarové múzeum v Sobranciach. Starší žiaci si prezreli výstavné exponáty v Zemplínskom múzeu v Michalovciach. 

     • Letná škola začala

      Dňa 16.08.2021 sme na našej škole začali organizovať Letnú školu. Už prvý deň bol veľmi zaujímavý. Naši najmenší si zábavnou formou osviežili svoje vedomosti. No, neostali ani hladní. S pomocou pani učiteliek a vlastnej šikovnosti si pripravili chutné nátierky. Starší žiaci navštívili Hvezdáreň v Michalovciach so zaujímavou prednáškou. Popoludní sa deti v ŠKD zabavili eko-aktivitami. Tešíme sa čo nám prinesie dnešný deň.