• Jarné prázdniny - OZNAM

     • Pred nástupom do školy je potrebné odovzdať cez EduPage „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.

      V záujme ochrany zdravia žiakov a učiteľov prosíme rodičov, resp. zákonných zástupcov, aby svoje dieťa pred nástupom do školy otestovali domácim antigénovým testom a výsledok oznámili cez EduPage triednemu učiteľovi.

     • Dejepisná olympiáda - okresné kolo

     • Dňa 9.2.2022 sa uskutočnilo okresné kolo dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovala v kategórii D žiačka Michaela Matejová z VIII.A triedy, ktorá sa umiestnila na 4. mieste. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

     • TRIEDNE KARNEVALY

     • Milí žiaci 1. - 4. ročníka,

      na známosť sa Vám dáva,

      že sa v našej škole chystá veľká sláva,

      na karneval sa pripravte,

      za rozprávkové postavy sa prezlečte.

      Z rozprávky do rozprávky putovať budeme,

      hádaj koho tam stretneme?

      Doobeda sa spolu ešte niečo naučíme

      a poobede veľkú zábavu zažijeme.

      Kedy? V piatok 18. februára je ten veľký deň,

      zažime spolu jeden rozprávkový sen.

     • Deň pre bezpečnejší internet 2022

     • Európska komisia prostredníctvom Programu pre bezpečnejší internet podporuje Deň pre bezpečnejší internet. Jeho organizáciu na celom svete zabezpečuje sieť INSAFE od roku 2004. Zmyslom je upozornenie na ochranu súkromných údajov na internete, najmä na webových stránkach sociálnych sieti. Mnohé spoločnosti podpísali Zásady pre bezpečnejšie sociálne siete a umožnili tak užívateľom ľahšie meniť nastavenia ochrany súkromia.

      Naša škola sa dňa 9.2.2022  zapojila do tohto programu prednáškou pre 8.A a prednáškou pre 9.B. Prednášky realizoval pán policajt Bamburák.

      Za odprezentovanie tejto témy pánu Bamburákoví  ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie s ním.

     • Darujte 2 % z dane - OZNAM

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      ďakujeme Vám, že nám pomôžete skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2 % z dane. 

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu našich školských aktivít. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2 %!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,
      • tvorbu, rozvoj, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt školy.

      S úctou                      

      Mgr. Katarína Novotná

      riaditeľka školy

      Predvyplnené tlačivá k poukázaniu 2 % z dane:

      Potvrdenie 2021

      Vyhlásenie 2021

     • OZNAM - Vyhlasovanie zo stravy

     • Počas neprítomnosti žiaka v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť.

      Odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 7.00 hod.  /počas pandémie/

      Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

     • Matematická olympiáda - okresné kolo - 71. ročník

     • Dňa 26.1.2022 sa uskutočnil 71. ročník okresného kola Matematickej olympiády v kategóriách Z5 a Z9. Súťaž prebiehala online.

      Našu školu v kat. Z5 úspešne reprezentovali títo žiaci:

      Martin Popadič V.A - 3. miesto

      Matúš Dzvonik V.B - 7. miesto

      Žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.